Search results

 1. TitleZákon o zadávání veřejných zakázek : komentář / David Dvořák, Tomáš Machurek, Petr Novotný, Milan Šebesta a kolektiv
  Author Dvořák, David (Author)
  Another authors Machurek, Tomáš, 1969- (Author)
  Novotný, Petr, 1966- (Author)
  Šebesta, Milan, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2017
  Scopexix, 1294 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-651-7
  Copy count6, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86592LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86592PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.07.2022)
  F 86592PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 22.06.2022)
  F 86592PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86592PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86592PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 03.02.2023)
  Zákon o zadávání veřejných zakázek
 2. TitleSmluvní vztahy ve výstavbě / David Dvořák, Petr Serafín
  Author Dvořák, David (Author)
  Another authors Serafín, Petr, 1952- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2016
  Scope158 stran : formuláře ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Základní knižnice odborných činností ve výstavbě. Řada A
  NoteTerminologický slovník
  AnnotationPublikace se zaměřuje na smluvní agendu a související úkony v oblasti přípravy tj. zejména projektových zakázek a s nimi související obstaravatelské činnosti, a ve fázi provádění staveb (ve vztahu mezi zhotovitelem stavby a objednatelem). Popisuje postupy při uzavírání smluvních vztahů se zaměřením zejména na působení autorizovabých osob v tomto procesu. Obsahuje vzory smluv.
  Výrazy tezauru stavebnictví * smlouva
  Klasifikační znaky6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87438-85-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Smluvní vztahy ve výstavbě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86671PSS - Poslanecká sněmovna
  Smluvní vztahy ve výstavbě
 3. TitleSmluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny / David Dvořák
  Author Dvořák, David (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexx, 243 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní praxe
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * smlouva * závazková odpovědnost
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-518-3
  Copy count3, currently available 3
  URL Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny (obsah)
  Document kindMonografie
  Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84225EXH - externí sklad Měšice
  F 84225EXH - externí sklad Měšice
  F 84225EXH - externí sklad Měšice
  Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny
 4. TitleZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení : komentář / Tomáš Kruták, David Dvořák, Libor Vacek
  Author Kruták, Tomáš (Author)
  Another authors Dvořák, David (Author)
  Vacek, Libor (Author)
  Issue2. dopl. vyd.
  PublicationPraha : Beck, 2012
  Scopexii, 240 s. : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Additional Variant TitlesHřbetní název: KoncZ - komentář
  Cover TitleKoncesní zákon
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrávní úprava koncesí, stejně jako úzce související zákon o veřejných zakázkách, doznala od okamžiku přijetí zákona v roce 2006 řadu zásadních změn. Druhé vydání komentáře ke koncesnímu zákonu, který byl v mezidobí šestkrát novelizován, vychází z aktuálního legislativního vývoje a současně z praktických zkušeností. Některé části zákona, úzce propojené se zákonem o veřejných zakázkách, neumožňují jeho jednoznačný výklad.
  Výrazy tezauru koncesionář * veřejná zakázka * oprávnění k výkonu služby * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7179-412-7
  Copy count2, currently available 1
  URLZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82248EXH - externí sklad Měšice
  F 82248EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 22.06.2022)
  Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení
 5. TitleZadání veřejných zakázek ve stavebnictví : [zákon o veřejných zakázkách podle stavu k 1.1.2011 a jeho praktická aplikace ve stavebnictví] / David Dvořák, Petr Serafín
  Author Dvořák, David (Author)
  Another authors Serafín, Petr, 1952- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope421 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleVeřejné zakázky ve stavebnictví
  NotePodnázev z obálky
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  ContentsZákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k 1.1.2011 (ve znění zákonů č. 110/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 76/2008 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 417/2009 Sb., č. 179/2010 Sb. a č. 423/2010 Sb.)
  AnnotationVeřejné zakázky na stavební práce se svým způsobem od ostatních veřejných zakázek (na dodávky a na služby) v mnoha směrech odlišují, a to jak svojí návazností na další právní předpisy (zejména stavební zákon), tak celou řadou praktických otázek souvisejících s jejich přípravou, zadáváním a realizací. Jejich podíl na celkovém objemu veřejných zakázek se pohybuje okolo 50 %. Publikace je zaměřena speciálně na tento druh veřejných zakázek. Zabývá se podrobně jejich specifiky a zadáváním, zejména přípravou zadávací dokumentace, vhodným stanovením kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, zpracováním nabídek, jejich posuzováním a hodnocením a uzavřením smlouvy s vybraných uchazečem o veřejnou zakázku na stavební práce. Snaží se postihnout výše zmíněná specifika, např. souvztažnosti s předpisy stavebního práva, ale věnuje se rovněž otázce obchodních závazkových vztahů, zejména ve vztahu ke vhodnému stanovení obchodních podmínek, které jsou pro úspěšnou realizaci rozsáhlých a dlouhodobějších projektů klíčové.
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * stavebnictví
  Klasifikační znaky6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7201-843-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Zadání veřejných zakázek ve stavebnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80703EXH - externí sklad Měšice
  Zadání veřejných zakázek ve stavebnictví
 6. TitleZadávání veřejných zakázek ve stavebnictví / Petr Serafín, David Dvořák
  Author Serafín, Petr, 1952- (Author)
  Another authors Dvořák, David (Author)
  Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj
  Česká společnost pro stavební právo
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : ABF - ARCH, 2009
  Scope254 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stavební právo
  NotePod názvem: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká společnost pro stavební právo
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationAutoři se stavebními zakázkami zabývají z pohledu samotného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zohledňují jejich širší souvislosti zejména ve vztahu k předpisům stavebního práva a obchodním závazkovým vztahům, na jejichž základě budou tyto veřejné zakázky následně realizovány. Publikace se proto mimo jiné věnuje podrobně otázce zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce včetně stanovení obchodních podmínek. Výklad je doplněn celou řadou praktických zkušeností autorů a nevyhýbá se ani názorům na některé dosud ne zcela jednoznačné otázky. Publikace proto může být vhodnou pomůckou pro zadavatele, dodavatele, poradce i další osoby, které se s veřejnými zakázkami na stavební práce ve své činnosti setkávají.
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * stavebnictví
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  ISBN978-80-86905-51-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78157EXH - externí sklad Měšice
  Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví
 7. TitleSlovník pojmů ve výstavbě : veřejná zakázka a koncese : doporučený standard : DOS M 01.01.VZaK / [David Dvořák, Petr Serafín, Vladimír Veselý]
  Author Dvořák, David (Author)
  Another authors Serafín, Petr, 1952- (Author)
  Veselý, Vladimír, 1941- (Author)
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Informační centrum ČKAIT, 2008
  Scope99 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Ediční řada ČKAIT : Řada B - Doporučené standardy metodické DOS M 01.01.VZaK
  NoteNad názvem: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru stavebnictví * terminologie * slovník * veřejná zakázka * oprávnění k výkonu služby
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  3221.3 - Encyklopedie a slovníky
  ISBN978-80-87093-64-1
  Copy count1, currently available 1
  URLČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Document kindSlovníky jazykové výkladové
  Slovník pojmů ve výstavbě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77511EXH - externí sklad Měšice
  Slovník pojmů ve výstavbě
 8. TitleZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení : komentář / Tomáš Kruták, David Dvořák, Libor Vacek
  Author Kruták, Tomáš (Author)
  Another authors Dvořák, David (Author)
  Vacek, Libor (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2006
  Scopexii, 318 s. : formuláře ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  Cover TitleZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
  Spine TitleKoncZ
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související zákony, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru koncesionář * oprávnění k výkonu služby * veřejná zakázka * partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem * Česká republika * legislativa * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN80-7179-418-X
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25263EXH - externí sklad Měšice
  G 25263EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení