Search results

 1. TitleAuditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Issue4. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexvi, 223 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví
  Portion of titleJak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
  Auditing pro manažery
  Note"Právní stav publikace ke k 31.8.2020"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé.
  Výrazy tezauru audit * manažerské účetnictví * účetní uzávěrka
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7598-907-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89416Poslanecká sněmovna
  Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
 2. TitleInterpretace Národní účetní rady : s praktickými příklady a komentáři / L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A. Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, J. Pelák, P. Pospíšilová, E. Ševcovicová, D. Procházka, M. Zárybnická-Žárová
  Author Mejzlík, Ladislav, 1961- (Author)
  Another authors Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Skálová, Jana, 1967- (Author)
  Pilátová, Jana (Author)
  Vašek, Libor, 1978- (Author)
  Šrámková, Alice (Author)
  Liškařová, I., 1964- (Author)
  Vácha, Petr (Author)
  Pelák, Jiří, 1977- (Author)
  Pospíšilová, Petra (Author)
  Ševcovicová, Edita, 1968- (Author)
  Procházka, David (Author)
  Zárybnická Žárová, Marcela, 1959- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2019
  Scope384 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví a daně
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationNárodní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti o své činnosti se rozhodla vydat odbornou publikaci obsahující nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady jejich aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících odbornou činnost Národní účetní rady.
  Výrazy tezauru národní účty * účetnictví * příručka * Česká republika
  Klasifikační znaky1626 - Národní účty
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-271-2216-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Interpretace Národní účetní rady

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88319Poslanecká sněmovna
  Interpretace Národní účetní rady
 3. TitleAuditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope206 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleJak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
  Spine TitleAuditing pro manažery
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAudit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé. Od druhého vydání této publikace došlo v Evropské unii a následně i v České republice k řadě legislativních změn týkajících se auditu a auditorů. Naposledy to byla např. významná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od září 2016 anebo změny v mezinárodních auditorských standardech a v etickém kodexu. Třetí, přepracované a rozšířené vydání této knihy uvedené změny obsahuje.
  Výrazy tezauru audit * manažerské účetnictví * účetní uzávěrka
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7552-768-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86990Poslanecká sněmovna
  Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
 4. TitleÚčetnictví, daně a audit v obchodních korporacích / Libuše Müllerová, Michal Šindelář
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Šindelář, Michal (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2016
  Scope207 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví a daně
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru komerční firma * daň * audit * účetnictví
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-247-5806-0
  Copy count1, currently available 1
  URLÚčetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (náhled do publikace / Google Books)
  Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích (obsah)
  Document kindPříručky
  Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85775externí sklad Měšice
  Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích
 5. TitleAuditing / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Králíček, Vladimír, 1952- (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2014
  Scope458 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolská učebnice
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationCílem publikace je vysvětlit význam auditu účetních závěrek pro uživatele účetních informací. Ověřené závěrky mají poskytnout přiměřené ujištění, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace a hospodaření účetní jednotky a že se na informace v ní obsažené mohou uživatelé spolehnout při svém rozhodování. Publikace má poskytnout základní informace, jak proces auditu probíhá, a jakým způsobem se vyhodnocují rizika významné nesprávnosti. Důraz je při tom kladen na kvalitu při provádění auditorské činnosti, což je i zásadní požadavek regulátorů upravený rovněž mezinárodními auditorskými standardy. Kromě obecných pravidel statutárního auditu je v samostatné kapitole uveden i postup auditorů při provádění přezkumu hospodaření ve veřejném sektoru. Součástí publikace je řada příloh, které se při auditu používají.
  Výrazy tezauru audit * účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-245-2018-6
  Copy count1, currently available 1
  URLAuditing (obsah)
  Document kindUčebnice
  Auditing

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84735externí sklad Měšice
  Auditing
 6. TitleAuditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka / Libuše Müllerová
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scope175 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPříručka vysvětluje smysl auditu, jeho průběh i odpovědnost auditora.
  Výrazy tezauru audit * management * podnikový audit * účetní uzávěrka
  Klasifikační znaky4021 - Management
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7357-988-3
  Copy count1, currently available 1
  URLAuditing pro manažery (obsah)
  Document kindPříručky
  Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82828externí sklad Měšice
  Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka
 7. TitleÚčetní předpisy pro podnikatele : (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy) : komentář / Libuše Müllerová, Hana Vomáčková, Dana Dvořáková
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Vomáčková, Hana (Author)
  Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue3., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, c2009
  Scopexvi, 587 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře nakladatelství ASPI
  NotePrávní stav publikace k 28.2.2009
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUcelený komentář účetních předpisů včetně bezplatné elektronické aktualizace na internetu. Zahrnuje veškeré změny účetních předpisů účinné od 1. 1. 2009, např. v souvislosti s přeměnami obchodních společností a družstev, uplatněním metody komponentního odpisování a zbytkové hodnoty majetku, digitalizací a elektronizací účetních záznamů, změnami ve vykazování spřízněných stran v příloze účetní závěrky. Obsahuje, stejně jako všechna předchozí vydání, konkrétní účetní souvztažnosti a množství názorných příkladů, upozornění na možné nejednoznačnosti výkladu, porovnání vybrané problematiky s IAS/IFRS a přesné odkazy na související literaturu, ustanovení účetních i souvisejících právních předpisů. Praktickou pomůckou je pak v závěru publikace tabulkově uspořádaný přehled návazností paragrafů zákona, vyhlášky a Českých účetních standardů, typový účtový rozvrh a celkový přehled aktuálně platných IAS/IFRS.
  Výrazy tezauru účetnictví * účetní uzávěrka * jednotný účetní systém * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-435-2
  Copy count1, currently available 1
  URL http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091868153_1.pdf (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Účetní předpisy pro podnikatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78375externí sklad Měšice
  Účetní předpisy pro podnikatele
 8. TitleAuditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka / Libuše Müllerová
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2007
  Scope133 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationCílem publikace je vysvětlit podstatu a pravidla auditu řídícím pracovníkům auditovaných obchodních společností. Uvádí obecné informace o auditu účetních závěrek, radí jak společnost připravit na audit, zejména jaké dokumenty bude auditor požadovat, a následně vysvětluje, jak audit probíhá, resp. jaké jsou základní auditorské postupy. Součástí knihy je řada příloh s dokumenty, které se při auditu používají, na které jsou v textu odvolávky s vysvětlením jejich významu.
  Výrazy tezauru audit * management * podnikový audit * účetní uzávěrka
  Klasifikační znaky4021 - Management
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7357-308-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77588externí sklad Měšice
  Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka
 9. TitleÚčetní předpisy pro podnikatele : (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy) : s komentářem / Libuše Müllerová, Hana Vomáčková, Dana Dvořáková
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Vomáčková, Hana (Author)
  Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2007
  Scope552 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře nakladatelství ASPI
  NotePrávní stav publikace k 30.4.2007
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
  Výrazy tezauru účetnictví * účetní uzávěrka * podnikatel * legislativa * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7357-289-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Účetní předpisy pro podnikatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76564externí sklad Měšice
 10. TitleDaně v účetnictví podnikatelů / Libuše Müllerová, Alena Vančurová
  Author Müllerová, Libuše, 1945- (Author)
  Another authors Vančurová, Alena, 1957- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2006
  Scope279 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Daňová řada
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru daň * účetnictví * podnikatel * příručka
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  2446 - Daňová soustava
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75544externí sklad Měšice