Search results

 1. TitleSoutěžní právo / Jiří Kindl a kol.
  Author Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxxvi, 975 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKromě vlastního komplexního výkladu soutěžního práva „od A do Z“ jsou v publikaci zahrnuty též dvě specializované kapitoly zabývající se vztahem soutěžního práva a práva duševního vlastnictví a nově také aplikací soutěžního práva v kontextu tzv. vícestranných platforem
  Výrazy tezauru soutěžní právo * soutěžní politika * duševní vlastnictví
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7400-806-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Soutěžní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89447Poslanecká sněmovna
  Soutěžní právo
 2. TitleZákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže / Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková
  Author Kindl, Jiří, 1979- (Commentator for written text)
  Another authors Pavelka, Tomáš, 1975- (Commentator for written text)
  Hubková, Pavlína (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexx, 607 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Incomplete contentsZákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
  AnnotationKomentář k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace dále odkazuje na související unijní normy a uvádí do problematiky veřejné větve soutěžního práva.
  Výrazy tezauru náhrada škody * soutěžní politika * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-728-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26869Poslanecká sněmovna
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
 3. TitleZákon o významné tržní síle : komentář / Jiří Kindl, Martin Koudelka
  Author Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Another authors Koudelka, Martin, 1988- (Author)
  Česko. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (2009, novela 2017) (Other)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexii, 289 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleKomentář - VýTrS
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Incomplete contentsZákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
  AnnotationKomentář k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se o první komentář k danému zákonu na trhu. Výklad je podán k aktuálnímu znění zákona reflektujícímu jak významnou novelu č. 50/2016 Sb., tak změny provedené v souvislosti se vstupem v účinnost nového zákona o odpovědnosti za přestupky. Autoři souběžně reflektují i dosavadní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikaturu správních soudů a nevyhýbají se kritice dané právní úpravy, ke které nekvalitní zákonný text vybízí.
  Výrazy tezauru ekonomické podmínky * tržní ekonomika * obchodní vztahy * Česká republika * komentář k zákonu * zákon * obchodní právo * příručka * trh
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-679-1
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLZákon o významné tržní síle (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o významné tržní síle

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26782legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o významné tržní síle
 4. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jiří Kindl, Jindřiška Munková
  Author Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Another authors Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Issue3., přepracované vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexvii, 841 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleOHS - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTřetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od předchozího vydání (tedy od roku 2009). V legislativní rovině jde zejména o novelizace zákona provedené zákony č. 360/2012 Sb. a č. 293/2016 Sb. Úpravy zákonného textu přitom nebyly jen terminologické (zejm. za účelem zohlednění nové kodifikace soukromého práva), ale došlo i k zavedení či legislativnímu zakotvení některých nových institutů (např. delikt v podobě narušení soutěže orgány veřejné správy, zákonný podklad pro program shovívavosti a proceduru narovnání). Nový text komentáře na tyto změny reaguje. Nicméně změny, k nimž došlo od předchozího vydání, jsou mnohem rozsáhlejší, než by naznačovala jen prostá změna zákonného textu. Takové změny plynou z vývoje rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, související judikatury soudů, ale také z vývoje na unijní úrovni. I na tyto aspekty je v textu komentáře reagováno. V knize tak autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže ve zcela aktuálním znění, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě unijního soutěžního práva. Publikace navíc obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (EU) č. 330/2010, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.
  Výrazy tezauru kontrola restriktivních praktik * soutěžní právo * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-627-2
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  URL Zákon o ochraně hospodářské soutěže (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86299legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86299externí sklad Měšicevypůjčený (until 11.08.2023)
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 5. TitleSoutěžní právo / Jindřiška Munková, Jiří Kindl, Pavel Svoboda
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Svoboda, Pavel, 1962 duben 9.- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexxvi, 619 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru soutěžní právo * soutěžní politika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7400-424-7
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Soutěžní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81622externí sklad Měšicevypůjčený (until 11.01.2024)
  F 81622externí sklad Měšice
  Soutěžní právo
 6. TitleKartelové a distribuční dohody : teorie a praxe / Jiří Kindl
  Author Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2009
  Scopexviii, 305 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudienceUrčeno právníkům, advokátům a studentům právnických fakult.
  AnnotationPublikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožení. Zabývá se vývojem právní úpravy hospodářské soutěže na území České republiky od konce 19. století až po její současnou právní úpravu. Podává vysvětlení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž uzavřených mezi konkurenty a mezi nekonkurenty, vysvětluje princip horizontálních a vertikálních dohod, blokových výjimek, smíšených a diagonálních dohod a důsledky porušení zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž.
  Výrazy tezauru kartel * soutěžní politika * soutěžní právo
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7400-136-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Kartelové a distribuční dohody

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78432externí sklad Měšice
  F 78432externí sklad Měšice
  F 78432externí sklad Měšice
  Kartelové a distribuční dohody
 7. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jindřiška Munková, Jiří Kindl
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2009
  Scopexiv, 681 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationVstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se komunitární soutěžní právo stalo právem přímo platným i na jejím území. Autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě evropského soutěžního práva. Právě s ohledem na evropské právo se pokoušejí hledat srozumitelná východiska při mnohdy obtížném výkladu některých ustanovení zákona. Publikace obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (ES) č. 2790/1999, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * soutěžní politika * ochrana trhu * soutěžní právo
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-173-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o ochraně hospodářské soutěže (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25729externí sklad Měšice
  G 25729externí sklad Měšice
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 8. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jindřiška Munková, Jiří Kindl
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
  Scopexiii, 428 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteSeznam použitých zkratek
  Obsahuje odkazy na související zákony, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * soutěžní politika * ochrana trhu * soutěžní právo * komentář k zákonu * zákon * legislativa
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7179-550-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25309externí sklad Měšice
  G 25309externí sklad Měšice
  G 25309externí sklad Měšice
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 9. TitleSoutěžní právo / Jindřiška Munková, Pavel Svoboda, Jiří Kindl
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Svoboda, Pavel, 1962 duben 9.- (Author)
  Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2006
  Scopexix, 411 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteErrata
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
  Výrazy tezauru soutěžní politika * soutěžní právo * učebnice
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN80-7179-440-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Soutěžní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75315externí sklad Měšice
  F 75315externí sklad Měšice
  F 75315externí sklad Měšice
  Soutěžní právo