Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0047936^"
 1. TitleKoncept soutěžitele v českém a unijním právu / Michal Petr, Eva Zorková
  Author Petr, Michal, 1977- (Author)
  Another authors Zorková, Eva, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze C.H. Beck, 2021
  Scopexviii, 188 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationVýklad pojmů soutěžitel a podnik v českém i evropském soutěžním právu. Následuje popis oblastí, které s tímto právem úzce souvisí (veřejné zakázky, státní podpora nebo regulace zemědělského a potravinového řetězce).
  Výrazy tezauru soutěžní politika * veřejná zakázka * ekonomická aktivita * státní podpora * právo Evropské unie * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  2006 - Obchodní politika
  1611 - Hospodářská situace
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-7400-865-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Koncept soutěžitele v českém a unijním právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90724PSS - Poslanecká sněmovna
  Koncept soutěžitele v českém a unijním právu
 2. TitleZákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže : komentář / Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans
  Author Kramařík, Roman (Author)
  Another authors Petr, Michal, 1977- (Author)
  Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Sztefek, Martin (Author)
  Valdhans, Jiří, 1979- (Author)
  Česko. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexv, 211 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 31.3.2018"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationKe dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů. Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel.
  Výrazy tezauru náhrada škody * soutěžní politika * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7598-056-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87671LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
 3. TitleVztah českého a unijního soutěžního práva / Michal Petr
  Author Petr, Michal, 1977- (Author)
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexvi, 236 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení.
  Výrazy tezauru soutěžní právo * dominantní postavení * nezákonná dohoda * mezinárodní hospodářské právo * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7400-669-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vztah českého a unijního soutěžního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87883EXH - externí sklad Holešovice
  Vztah českého a unijního soutěžního práva
 4. TitlePrávo Evropské unie : ústavní základy a vnitřní trh / Václav Stehlík, Ondřej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope356 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationUčebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva. Autoři při výkladu zdůrazňují soudní aplikaci unijního práva, jež je neopomenutelná zejména v oblasti vnitřního trhu.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * evropská integrace * ústavní právo * jednotný trh
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-7502-277-6
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87475EXH - externí sklad Holešovice
  F 87475EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 25.03.2025)
  Právo Evropské unie
 5. TitlePraktikum práva Evropské unie / Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope284 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7502-159-5
  Copy count1, currently available 0
  URL Praktikum práva Evropské unie (obsah)
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 86209EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 14.03.2025)
  Praktikum práva Evropské unie
 6. TitlePraktikum práva Evropské unie : vnitřní trh : teoretické základy, judikatura, praktické příklady / Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
  Author Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  Another authors Hamuľák, Ondrej, 1982- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope284 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePub. je zpracována k 1.12.2011
  AnnotationZaměřuje se na jádro vnitřního trhu: čtyři svobody – tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu/plateb – a unijní pravidla pro ochranu hospodářské soutěže. Kniha je zpracována k 1. 12. 2011 a reflektuje tak zásadní reformu fungování Evropské unie a jejího právního systému, jež přinesla Lisabonská smlouva.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * učebnice * jednotný trh * volný pohyb kapitálu * volný pohyb osob * svoboda poskytovat služby * volný pohyb zboží * svoboda usazování * kontrola restriktivních praktik * soutěžní politika
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-87576-09-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum práva Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81594EXH - externí sklad Holešovice
  F 81594EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum práva Evropské unie
 7. TitleZakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR / Michal Petr a kolektiv
  Author Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexvii, 607 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší komplexní pohled na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení v České republice, přičemž se zabývá jak otázkami aplikovatelného práva hmotného (tj. českého i unijního), tak procesního, včetně problematiky tzv. soukromého vymáhání soutěžního práva (private enforcement). Vedle popisu platného práva a jeho komparací s právním režimem v jiných jurisdikcích obsahuje především kritickou analýzu relevantní judikatury a aplikační praxe.
  Výrazy tezauru soutěžní právo * soutěžní politika * právo Evropské unie * mezinárodní trh * kontrola restriktivních praktik * nezákonná dohoda * horizontální dohoda * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  2006 - Obchodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7400-307-3
  Copy count3, currently available 2
  URL Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR (obsah)
  Document kindMonografie
  Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79532EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 11.04.2025)
  F 79532EXH - externí sklad Holešovice
  F 79532EXH - externí sklad Holešovice
  Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR
 8. TitleZákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon : s komentářem : komentář obsahuje 538 odkazů na aktuální judikaturu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci a Evropského soudního dvora : v komentáři jsou již zapracovány novely zákona o veřejných zakázkách: zákon č. 110/2007 Sb., zákon č. 296/2007 Sb., zákon č. 76/2008 Sb. : v komentáři je již také zapracována novela koncesního zákona: zákon č. 30/2008 Sb. / Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr
  Author Krč, Robert (Author)
  Another authors Marek, Karel, 1949- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  Issue2. podst. přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope701 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy, internetové odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru legislativa * komentář k zákonu * Česká republika * veřejná zakázka * oprávnění k výkonu služby * partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-711-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77206EXH - externí sklad Holešovice
  F 77206EXH - externí sklad Holešovice
  F 77206EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon
 9. TitleModernizace komunitárního soutěžního práva / Michal Petr
  Author Petr, Michal, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2008
  Scopexvi, 204 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSoutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní. Předkládaná publikace přináší změny, ke kterým došlo v roce 2004 především v souvislosti s účinností nařízení Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. Jedná se zejména o decentralizaci aplikace komunitárního soutěžního práva (především na úrovni členských států EU) a o posílení role národních soudů při jeho prosazování. Součástí výkladu je rovněž analýza otázek a problémů, které tyto změny vyvolaly, a rovněž vyhodnocení, jak se tyto změny promítly na úrovni práva národního, s důrazem kladeným na situaci v České republice. Publikace je určena nejen všem odborníkům, kteří se danou problematikou zabývají ve své praxi, ale i studentům práv a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.
  Výrazy tezauru soutěžní právo * členský stát EU * mezinárodní hospodářské právo
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7400-077-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Modernizace komunitárního soutěžního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77633EXH - externí sklad Holešovice
  F 77633EXH - externí sklad Holešovice
  Modernizace komunitárního soutěžního práva
 10. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : s judikaturou a souvisejícími předpisy / Michal Petr a Ondřej Dostal
  Author Petr, Michal, 1977- (Author)
  Another authors Dostal, Ondřej, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2007
  Scopexiv, 300 s. ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice zákonů s judikaturou
  Cover TitleOHS
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru kontrola restriktivních praktik * legislativa * interpretace práva * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7179-574-2
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  G 25441EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.