Search results

  1. TitleČeský zahraničněpolitický aktivismus : možnosti a meze / Štěpánka Zemanová, Radka Druláková a kolektiv
    Author Zemanová, Štěpánka, 1975- (Author)
    Another authors Druláková, Radka, 1973- (Author)
    PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015
    Scope286 stran ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    NoteAnglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
    AnnotationPo plném začlenění do náročného euro-atlantického prostoru hledá Česká republika cesty, jak v něm prosazovat své zahraničněpolitické zájmy, a měla by dlouhodobě vymezit, jakou roli zde chce sehrávat. Monografie zkoumá, zda je pro ČR přínosné využívání zahraničněpolitického aktivismu typického pro malé státy, jaké nové možnosti a příležitosti ČR zahraničněpolitický aktivismus nabízí, a v čem naopak spočívají limity nebo úskalí jeho využití.
    Výrazy tezauru Česká republika * zahraniční politika
    Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
    ISBN978-80-7380-573-9
    Copy count1, currently available 1
    Document kindMonografie
    Český zahraničněpolitický aktivismus

    book

    Call numberLocationInfo
    F 85800PSS - Poslanecká sněmovna
    Český zahraničněpolitický aktivismus
  2. TitleMezinárodní kontext české sankční politiky / Radka Druláková, Štěpánka Zemanová (eds) ; [autorský kolektiv Radka Druláková ... et al.]
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author) (Editor)
    Another authors Zemanová, Štěpánka, 1975- (Editor)
    PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
    Scope344 s. : il. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    NoteAnglické resumé
    Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    ContentsZákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí -- Zákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti -- Zákon č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice -- Zákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Tálibán -- Zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii -- Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi -- Zákon z 26. dubna 1923, kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle čl. 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací
    AnnotationKniha podává obecný přehled sankční problematiky, seznamuje s klíčovými aspekty procesu ukládání a implementace sankcí i s debatami, které se kolem využívání multilaterálních sankčních nástrojů vedou. Zároveň rozvíjí studium mezinárodních multilaterálních sankcí o chybějící náhled na provádění sankčních opatření na úrovni států.
    Výrazy tezauru mezinárodní právo * mezinárodní sankce * mezinárodní politika * Česká republika * sankce Společenství
    Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
    1231 - Mezinárodní právo
    1011 - Právní předpisy Evropské unie
    ISBN978-80-7380-399-5
    Copy count2, currently available 2
    Document kindKolektivní monografie
    Mezinárodní kontext české sankční politiky

    book

    Call numberLocationInfo
    F 82630EXH - externí sklad Měšice
    F 82630EXH - externí sklad Měšice
  3. TitleVnitřní bezpečnost Evropské unie : prostor svobody, bezpečnosti a práva / Radka Druláková
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
    IssueVyd. 2., přeprac.
    PublicationPraha : Oeconomica, 2011
    Scope219 s. : il., 1 mapa ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteVydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. Na obálce pod názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
    Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    AudienceDoporučeno pro inženýrské studium na VŠE v Praze
    AnnotationHlavními motivy spolupráce na poli vnitřní bezpečnosti byly rostoucí problémy s terorismem, obchodování s drogami a lidmi, aktivity mafií, nekontrolovaná migrace, k nimž se čím dál častěji přidával přívlastek mezinárodní. Publikace se věnuje jak důvodům spolupráce v záležitostech justice a vnitra mezi členskými státy EU, tak rozebírá legislativní vývoj a nástroje, které Unie v této spolupráci používá.
    Výrazy tezauru Europol * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * Schengenská dohoda * Společná zahraniční a bezpečnostní politika * spolupráce v oblasti justice * veřejná bezpečnost * Smlouva o Evropské unii * Česká republika
    Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
    0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
    ISBN978-80-245-1816-9
    Copy count1, currently available 1
    Document kindUčebnice
    Vnitřní bezpečnost Evropské unie

    book

    Call numberLocationInfo
    F 81350EXH - externí sklad Měšice
  4. TitleSubsidiarita v Evropské unii : právní princip anebo užitečný symbol? / Radka Druláková
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze
    IssueVyd. 1.
    PublicationPraha : Oeconomica, 2010
    Scope233 s. ; 25 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteVydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
    Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
    AnnotationPředmětem publikace je subsidiarita v Evropské unii jako normativní princip, jehož používání při tvorbě a výkonu komunitárního práva by mělo zajistit optimální a efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně rozhodování (nadnárodní, národní a případně i regionální). Publikace zkoumá jeden ze základních a aktuálních principů dobré správy (good governance), kterému v českém odborném politologickém prostředí dosud nebyla věnovaná větší pozornost. Práce nabízí etymologický rozbor pojmu, historický kontext, evoluci zapojování rámce ES / EU a především analýzu současného pojetí a praktického uplatňování subsidiarity v Evropské unii.
    Výrazy tezauru princip subsidiarity * Evropská unie
    Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
    ISBN978-80-245-1666-0
    Copy count1, currently available 1
    Document kindMonografie
    Subsidiarita v Evropské unii

    book

    Call numberLocationInfo
    F 80236EXH - externí sklad Měšice
    Subsidiarita v Evropské unii
  5. TitleSubsidiarita v Lisabonské smlouvě - náprava nedostatků? / Radka Druláková
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů
    PublicationPraha : Oeconomica, 2009
    Scope19 s. ; 25 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Edition Working papers Fakulty mezinárodních vztahů 8/2009
    NoteAnglické resumé. Pod názvem: Volume III. Tato studie byl vypracována v rámci Výzkumného závěru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM6138439909 "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti". Nad názvem: Faculty of International Relations
    Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
    Výrazy tezauru princip subsidiarity * Smlouva o Evropské unii * evropská ústava
    KeywordsLisabonská smlouva
    Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
    ISBN978-80-245-1588-5
    Copy count1, currently available 1
    URLWorking papers Fakulty mezinárodních vztahů; 2009 (plný text)
    Document kindStudie
    Subsidiarita v Lisabonské smlouvě - náprava nedostatků?

    book

    Call numberLocationInfo
    F 78837EXH - externí sklad Měšice
    Subsidiarita v Lisabonské smlouvě - náprava nedostatků?
  6. TitleExternalization and europeanization of internal security in the EU: the Schengen area and the European arrest warm / Radka Druláková
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů
    PublicationPraha : Oeconomica, 2009
    Scope18 s. : il. ; 25 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageEnglish
    Jazyk resuméEnglish, Czech
    Edition Working papers Fakulty mezinárodních vztahů 2/2009
    NoteAnglické a české resumé. Pod názvem: Volume III. Tato studie byl vypracována v rámci Výzkumného závěru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM6138439909 "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti"--Rub tit. s.. Nad názvem: Faculty of International Relations
    Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
    Translation entryExternalizace a europeizace vnitřní bezpečnosti EU: Schengenský prostor a eurozatykač
    Výrazy tezauru Evropská unie * evropská bezpečnost * veřejná bezpečnost * Schengenský informační systém * evropský zatýkací rozkaz
    Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
    1231 - Mezinárodní právo
    ISBN978-80-245-1548-9
    Copy count1, currently available 1
    URL Externalization and europeanization of internal security in the EU: the Schengen area and the European arrest warm (obsah)
    Working papers Fakulty mezinárodních vztahů; 2009 (plný text)
    Document kindStudie
    Externalization and europeanization of internal security in the EU: the Schengen area and the European arrest warm

    book

    Call numberLocationInfo
    F 79750EXH - externí sklad Měšice
    Externalization and europeanization of internal security in the EU: the Schengen area and the European arrest warm
  7. TitleThe Czech EU council presidency - priorites in justice and home affairs issues / Radka Druláková
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů
    PublicationPraha : Oeconomica, 2008
    Scope18 s. ; 25 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageEnglish
    Jazyk resuméCzech, English
    Edition Working papers Fakulty mezinárodních vztahů 9/2008
    NoteČeské a anglické resumé. Pod názvem: Volume II. Tato studie byl vypracována v rámci Výzkumného závěru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM6138439909 "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti". Nad názvem: Faculty of International Relations
    Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
    Výrazy tezauru Česká republika * předsednictví v Radě EU * justice a vnitřní věci * soudní systém * vnitřní politika
    Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
    1221 - Soudnictví
    1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
    ISBN978-80-245-1428-4
    Copy count1, currently available 1
    URL The Czech EU council presidency - priorites in justice and home affairs issues (plný text)
    Document kindStudie
    The Czech EU council presidency - priorites in justice and home affairs issues

    book

    Call numberLocationInfo
    F 77716EXH - externí sklad Měšice
  8. TitleTvorba a analýza zahraniční politiky / Radka Druláková, Petr Drulák
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another authors Drulák, Petr, 1972- (Author)
    Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (Author)
    Issue2. přeprac. vyd.
    PublicationPraha : Oeconomica, 2007
    Scope183 s. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteVydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
    Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
    AudienceUrčeno pro inženýrské studium na VŠE Praha
    Výrazy tezauru zahraniční politika * mezinárodní role EU * mezinárodní bezpečnost * stát * členská země Eurozóny * NATO * Česká republika * neutralita * učebnice
    Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
    1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
    0806 - Mezinárodní politika
    ISBN978-80-245-1184-9
    Copy count1, currently available 1
    Document kindUčebnice
    Tvorba a analýza zahraniční politiky

    book

    Call numberLocationInfo
    F 76530EXH - externí sklad Měšice
    Tvorba a analýza zahraniční politiky
  9. TitleVnitřní bezpečnost Evropské unie : prostor svobody, bezpečnosti a práva / Radka Druláková
    Author Druláková, Radka, 1973- (Author)
    Another responsib. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (Author)
    Vysoká škola ekonomická v Praze (Author)
    IssueVyd. 1.
    PublicationV Praze : Oeconomica, 2005
    Scope164 s. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech ; English
    NoteČást. anglický text. Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. 300 výt.. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
    Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    AudienceUrčeno pro inženýrské studium na VŠE Praha
    Výrazy tezauru evropská bezpečnost * justice a vnitřní věci * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * spolupráce v oblasti justice * Schengenská dohoda * Amsterodamská smlouva * Česká republika * Evropská unie
    Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
    ISBN80-245-0877-X
    Copy count1, currently available 1
    Document kindUčebnice
    book

    book

    Call numberLocationInfo
    F 75086EXH - externí sklad Měšice