Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0047739^"
 1. TitleZákladní instituty shromažďovacího práva / Petr Černý
  Author Černý, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2021
  Scopexiii, 164 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Pozornost je soustředěna na pojem shromáždění, který je klíčovým pro určení právní regulace a rozsah ochrany poskytovaný shromáždění. Dále se práce věnuje pojmům svolavatel, účastník, pořadatel či podmínkám shromáždění stanovenými úřadem. Při komparaci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a právní úpravou Německa, Rakouska a Slovenska byla zjištěna některá možná protiústavní ustanovení uvedeného zákona, například zákaz pořádání shromáždění zahraničními právnickými osobami či nedůvodné rozdíly v rozsahu pokut ukládaných právnickým a fyzickým osobám. Dále byla na základě komparace formulována i doporučení de lege ferenda.
  Výrazy tezauru svoboda shromažďování * výklad zákonů ES * Česká republika * Německo * Slovensko
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7400-821-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Základní instituty shromažďovacího práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89466PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89466PSS - Poslanecká sněmovna
  Základní instituty shromažďovacího práva
 2. TitleNahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu / Pavel Mates, Petr Černý, Tomáš Lechner, Pavel Skalka
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Another authors Černý, Petr (Author)
  Lechner, Tomáš (Author)
  Skalka, Pavel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope151 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje problematiku práva na nahlédnutí do spisu, jehož uplatňování je běžnou součástí mnoha druhů řízení a je významným prvkem práva na spravedlivý proces. Zákonná úprava vymezující průběh, podmínky i omezení práva na nahlížení do spisu představuje realizaci práva na informace, garantovaného na ústavní úrovni. Jednotlivé kapitoly čtenáře seznamují s pojmem spis – obecně i pro jednotlivé typy řízení, s funkcí spisové služby a následně detailně rozebírají specifika práva na nahlížení, jak je upraveno v jednotlivých procesních předpisech.
  Výrazy tezauru právo na informace * soudní řízení * občanskoprávní řízení * trestní řízení * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-460-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89335PSS - Poslanecká sněmovna
  Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu
 3. TitleZákon o právu shromažďovacím : komentář / Petr Černý, Markéta Lehká
  Author Černý, Petr (Author)
  Another authors Lehká, Markéta (Author)
  Česko. Shromažďovací zákon (1990, novely 2004- )
  Issue2. přepracované vydání
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2017
  Scopexii, 243 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. Publikace zahrnuje dosavadní judikaturu všech českých soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora. Autoři se při výkladu jednotlivých ustanovení inspirovali dosavadní doktrínou i zahraniční právní úpravou Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Využitelnost komentáře zvyšují vzory nejčastějších podání a rozhodnutí vznikajících při aplikaci zákona o právu shromažďovacím.
  Výrazy tezauru zákon * svoboda shromažďování * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-631-9
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URL Zákon o právu shromažďovacím (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o právu shromažďovacím

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26679LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26679EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o právu shromažďovacím
 4. TitleZákon o právu shromažďovacím : komentář / Petr Černý, Markéta Lehká
  Author Černý, Petr (Author)
  Another authors Lehká, Markéta (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexii, 243 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena zejména advokátům, soudcům, studentům a vyučujícím na právnických fakultách a také osobám (fyzickým i právnickým), které mají potřebu využít svého ústavního práva a shromažďovat se
  Výrazy tezauru zákon * komentář k zákonu * Česká republika * svoboda shromažďování
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-306-6
  Copy count3, currently available 3
  URL Zákon o právu shromažďovacím (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o právu shromažďovacím

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25763EXH - externí sklad Holešovice
  G 25763EXH - externí sklad Holešovice
  G 25763EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o právu shromažďovacím
 5. TitleZákon o sdružování občanů : komentář / Petr Černý
  Author Černý, Petr (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexii, 231 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. je určena čtenářům z řad advokátů a soudců, studentům i vyučujícím právnických fakult, pracovníkům Ministerstva vnitra a dále všem, kteří hodlají založit občanské sdružení či se stát jeho členem.
  Výrazy tezauru svoboda spolčování * komentář k zákonu * Česká republika * legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7400-328-8
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o sdružování občanů

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25854EXH - externí sklad Holešovice
  G 25854EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o sdružování občanů
 6. TitlePrávní ochrana před extremismem / Petr Černý
  Author Černý, Petr (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2008
  Scopexiv, 255 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru extremismus * právo na spravedlnost * demokracie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7400-053-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Právní ochrana před extremismem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77210EXH - externí sklad Holešovice
  F 77210EXH - externí sklad Holešovice
  Právní ochrana před extremismem
 7. TitlePolitický extremismus a právo / Petr Černý
  Author Černý, Petr (Author)
  PublicationPraha : Eurolex Bohemia, 2005
  Scope207 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé. Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu, v tiráži i na zadní straně obálky v čárovém kódu
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru extremismus * radikální strana * extrémistická strana * politický život * svoboda shromažďování * politická strana * svoboda projevu * politologie
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN80-86861-86-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Politický extremismus a právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75019EXH - externí sklad Holešovice
  Politický extremismus a právo


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.