Search results

 1. TitleÚstavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? / Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv
  Author Ondřejková, Jana (Author)
  Another authors Malíř, Jan, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope303 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationCílem publikace je poskytnout průřezový pohled na to, jak k rozhodování o politických otázkách přistupuje Ústavní soud ČR, jemuž je v souladu s domácí i evropskou tradicí svěřeno provádění centralizovaného ústavního přezkumu, a jaké faktory přístup Ústavního soudu ČR k uvedeným otázkám ovlivňují. První část se zaměřuje na strukturální otázky spojené s judicializací politických otázek v kontextu ústavního přezkumu, jmenovitě na pojetí Ústavního soudu jako politického aktéra, míru a techniky institucionální zdrženlivosti Ústavního soudu, jakož i na vliv osobních postojů ústavních soudců na přijímaná rozhodnutí. Ve druhé části je ukázáno, jakou politickou roli může, ale také nemusí Ústavní soud hrát v konkrétních případech, které mají politickou relevanci a jakými je udělování státního občanství nebo vyrovnání se s předchozími politickými režimy. Ve třetí části zkoumáno, jak se k přezkumu vysoce citlivých politických otázek přistupovalo v meziválečném Československu.
  Výrazy tezauru ústavní soud * kontrola ústavnosti * politický život * Česká republika * Československo
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-431-2
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88957PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 02.06.2022)
  Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
 2. TitlePrávní aspekty hazardních her / Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř
  Author Rajchl, Jiří (Author)
  Another authors Kramář, Květoslav, 1958- (Author)
  Malíř, Jan, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexvi, 461 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2018"--Rub titulní stránky. Přehled rozhodnutí vztahujících se k provozování hazardních her
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her. Je rozdělena do dvanácti kapitol, které se vedle filosofického a historického úvodu zaměřují jak na soukromoprávní, tak na veřejnoprávní aspekty provozování hazardních her, ale i výklad týkající se práva Evropské unie, které mělo na nově přijatou právní úpravu hazardních her podstatný vliv.
  Výrazy tezauru hazardní hry * legislativa * právo Evropské unie * Česká republika
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  2826 - Sociální vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-646-5
  Copy count1, currently available 1
  URLPrávní aspekty hazardních her (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Právní aspekty hazardních her

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87404PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní aspekty hazardních her
 3. TitleEvropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy / Jan Malíř, Tomáš Doležal
  Author Malíř, Jan, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope209 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 30. červnu 2015"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPrávní monografie přináší soustavnější pohled na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k otázkám zdravotního práva a zdravotní péče. Nelze totiž přehlédnout, že před ESLP, jehož posláním je dohlížet na dodržování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva) v 47 evropských státech, které jsou jejími smluvními stranami, přichází stále větší počet stížností, jež z titulu rozporu s právy a svobodami garantovanými Úmluvou zpochybňují nejen nejrozmanitější aspekty zdravotního práva, ale i poskytování zdravotní péče a vlastně i zdravotních politik ve smluvních státech. Nemalá část závěrů, ke kterým ESLP na základě těchto stížností dospívá, následně rezonuje jak mezi právníky, tak mezi příslušníky zdravotnických profesí, a nezřídka i mezi laickou veřejností.
  Výrazy tezauru Evropská úmluva o ochraně lidských práv * právo na zdraví * lidská práva * zdravotní politika * Evropský soud pro lidská práva
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1236 - Práva a svobody
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7552-224-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy (obsah)
  Document kindMonografie
  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85982PSS - Poslanecká sněmovna
  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy
 4. TitlePrávo veřejných podpor EU : zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu / Jan Malíř
  Author Malíř, Jan, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, 2013
  Scopexx, 304 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPráce se pokouší zmapovat hmotněprávní aspekty práva veřejných podpor EU. V první části nastiňuje vývoj unijního práva veřejných podpor a srovnává evropskou regulaci s regulací obsaženou v právu světového obchodu. Ve druhé části analyzuje definici veřejné podpory v právu EU a jednotlivá kritéria, podle kterých se opatření členského státu kvalifikují jako zakázaná veřejná podpora. Třetí část práce se zaměřuje na to, kdy jsou v právu EU připuštěny výjimky z tohoto zákazu. Práce vychází z teze, že pojem veřejné podpory a rozsah regulace veřejných podpor je určen nejen právními, ale rovněž ekonomickými a politickými ohledy.
  Výrazy tezauru státní podpora * právo Evropské unie * hospodářská politika * členský stát EU
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-87439-11-1
  Copy count1, currently available 0
  URL Právo veřejných podpor EU (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 83929EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until *29.03.2022)
  Právo veřejných podpor EU
 5. TitleKontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům / Vojtěch Belling, Jan Malíř, Lenka Pítrová
  Author Belling, Vojtěch, 1981- (Author)
  Another authors Malíř, Jan, 1977- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR : Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope193 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationV architektuře EU je kontrola nad dělbou pravomocí, jak ji nastavily zakládací smlouvy, v poslední instanci svěřena Soudnímu dvoru EU. Výkon této kontroly si však současně nárokují i orgány kontroly ústavnosti členských států. Publikace se zamýšlí nad tím, zda má současné řešení kontroly dělby pravomocí v EU smysluplné alternativy, ať již v podobě specializovaného kompetenčního soudnictví anebo v určitých formách posudkových, a jaký potenciál mají ve vztahu k dohledu nad dělbou pravomocí orgány kontroly ústavnosti v členských státech.
  Výrazy tezauru Evropská unie * kontrola ústavnosti * ústavní právo * dělba pravomocí * kompetenční spor * pravomoc instituce * členský stát EU * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87439-01-2
  978-80-7380-284-4
  Copy count1, currently available 0
  URL Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 80562EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 23.08.2022)
  Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům
 6. TitleČeská republika v Evropské unii (2004-2009) : institucionální a právní aspekty členství / Jan Malíř a kolektiv
  Author Malíř, Jan, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR ; Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope255 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Evropská unie * instituce Evropské unie * právo Evropské unie * Česká republika * členský stát EU * rozhodování
  Klasifikační znaky1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-904024-2-3
  978-80-7380-236-3
  Copy count5, currently available 5
  URL Česká republika v Evropské unii (2004-2009) (obsah)
  Document kindMonografie
  Česká republika v Evropské unii (2004-2009)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79548EXH - externí sklad Měšice
  F 79548EXH - externí sklad Měšice
  F 79548EXH - externí sklad Měšice
  F 79548EXH - externí sklad Měšice
  F 79548EXH - externí sklad Měšice
 7. TitleOdpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie : studie ze soudcovské tvorby práva / Jan Malíř
  Author Malíř, Jan, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008
  Scopex, 262 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Prameny a nové proudy právní vědy no. 41
  NoteAnglické resumé. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. IFEC Beroun. 200 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * členský stát EU * mezinárodní právní odpovědnost * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87146-12-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie (obsah)
  Document kindStudie
  Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78737EXH - externí sklad Měšice
  Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie
 8. TitleKomunitární právní řád / Denys Simon ; přeložili Jan Malíř a Markéta Štěrbová
  Author Simon, Denys, 1950- (Author)
  Another authors Malíř, Jan, 1977- (Translator)
  Štěrbová, Markéta (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2005
  Scope818 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřeloženo z francouzštiny
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Evropská unie * evropská ústava * právo Evropské unie * evropská integrace * soudní řízení * učebnice
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN80-7357-114-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Komunitární právní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74788EXH - externí sklad Měšice
  Komunitární právní řád