Search results

 1. TitleTřicetiletá válka 1618-1648. I. díl, Pod vítězným praporem habsburské moci (1618-1629) / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationČeské Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018
  Scope221 stran : (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titlePod vítězným praporem habsburské moci (1618-1629)
  (1618-1629)
  NoteS podpisem autora
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationAutor vysvětluje politickou situací v Evropě na počátku 17. století, zabývá se krizí uvnitř Svaté říše římské i podunajské monarchie a také českou otázkou. Další kapitoly se zaobírají průběhem české války (1618-1620), falcké války (1620-1624) a dolnosasko-dánské války (1625-1629). Pozornost je věnována rovněž málo známým konfliktům této doby (livonská válka a válka o mantovské dědictví). V závěru autor rozebírá politické poměry v Evropě v roce 1629.
  Výrazy tezauru třicetiletá válka * mezinárodní konflikt * armáda * společensko-hospodářské poměry * Čechy (země) * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88030-26-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Třicetiletá válka 1618-1648

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87536PSS - Poslanecká sněmovna
  Třicetiletá válka 1618-1648
 2. TitleTřicetiletá válka 1618-1648. II. díl, Pod taktovkou kardinála Richelieua : (tragédie kontinentálního konfliktu) : 1630-1648 / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationČeské Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018
  Scope200 stran, 32 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, genealogické tabulky ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titlePod taktovkou kardinála Richelieua
  Note900 výtisků. S podpisem autora
  Obsahuje bibliografie a rejstříky
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru třicetiletá válka * mezinárodní konflikt * armáda * řešení sporů * Čechy (země) * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-88030-30-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindAdresáře
  Třicetiletá válka 1618-1648

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87536PSS - Poslanecká sněmovna
  Třicetiletá válka 1618-1648
 3. TitleKonec zimního království a poslední ohniska odporu / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta
  IssueVydání první
  PublicationČeské Budějovice : Veduta, 2016
  Scope501 stran, 64 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 700 výtisků. S podpisem autora
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationBitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 je bezesporu jedním z klíčových momentů třicetileté války a neblahým dnem českých dějin. Širší veřejností je často vnímána za národní tragédii s dalekosáhlými následky. Přesto prohraná bitva nemusila ještě znamenat zhroucení veškerého branného odporu v zemích Koruny české, protože existovali stoupenci zvoleného českého krále Fridricha V. Falckého, kteří boří tento tradiční mýtus a kteří byli schopni rozehrát další vojenskou partii proti císaři a jeho spojencům.
  Výrazy tezauru bitva na Bílé hoře (1620) * třicetiletá válka * Fridrich Falcký (1596-1632) * válka * Čechy (země) * Evropa * dějiny * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88030-13-3
  978-80-7414-925-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Konec zimního království a poslední ohniska odporu (obsah)
  Document kindMonografie
  Konec zimního království a poslední ohniska odporu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86026PSS - Poslanecká sněmovna
  Konec zimního království a poslední ohniska odporu
 4. TitleSlezsko v dějinách českého státu. II., 1490-1763 / autorský kolektiv Radek Fukala ... [et al.] ; pod vedením Zdeňka Jiráska
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  Another authors Jirásek, Zdeněk, 1957- (Author)
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope595 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim., geneal. tabulky ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of title1490-1763
  NoteAnglická resumé. Další autoři: Irena Korbelářová, Jaromír Olšovský, Dušan Uhlíř, Rudolf Žáček
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDruhý svazek syntézy o dějinách Slezska popisuje vývoj na tomto území během novověku až do vypuknutí třicetileté války, průběh třicetileté války ve Slezsku, poměry v tomto regionu od baroka po osvícenství, anexi českého Slezska pruským králem Fridrichem II. roku 1740 a neúspěšné snahy habsburské monarchie dobýt zpět tuto bohatou provincii až do roku 1743. Samostatná kapitola je věnována slezskému výtvarnému umění v dobách manýrismu, pozdní renesanci a baroka.
  Výrazy tezauru Slezsko (region) * dějiny * novověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-169-9
  Copy count1, currently available 1
  URLSlezsko v dějinách českého státu II. (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Slezsko v dějinách českého státu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82400EXH - externí sklad Měšice
  Slezsko v dějinách českého státu
 5. TitleTřicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? : otázky, úvahy a problémy / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationČeské Budějovice : Veduta, 2012
  Scope193 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Chronologický přehled. 500 výt.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor rozebírá obraz třicetileté války v cizí i české historiografii, příčiny tohoto konfliktu, zájmy jednotlivých aktérů, průběh mírových jednání i změny na evropské mapě, ekonomické i demografické důsledky bojů, zamýšlí se nad náboženským charakterem konfliktu, zdravotním stavem i pádem Albrechta z Valdštejna. Stranou nezůstává ani vojenství 17. století.
  Výrazy tezauru třicetiletá válka * armáda * válka * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86829-81-4
  Copy count1, currently available 1
  URLTřicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? (obsah)
  Document kindMonografie
  Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83075EXH - externí sklad Měšice
  Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?
 6. TitleVelká válka s křižáky 1409-1411 : světla a stíny grunvaldského vítězství / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Epocha, 2011
  Scope243 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Polozapomenuté války sv. 26
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationV této „Velké válce“, jak ji nazvali soudobí kronikáři, ukončila polská vojska a jejich spojenci expanzivní politiku řádu německých rytířů v severovýchodní Evropě. Samotná bitva u Grunvaldu je označována různými jmény. Poláci jí říkají bitva u Grunwaldu, litevsky zase zní u Žalgirisu, v běloruských letopisech je napsána jako Dubrovno a v německé literatuře se tradičně píše jako Tannenberg, a to podle protější vesnice, která má dnes polský úřední název Stębark. Celá Velká válka s křižáky se odehrála v letech 1409–1411 a měla kromě bitvy u Grunvaldu několik základních etap a dramatických událostí, které tato kniha popisuje. Vedle hlavní postavy Vladislava II. Jagiella, polského krále a velkoknížete litevského, jsou zde osudy úspěšných a málo úspěšných politiků, vojevůdců a velmistrů. Zvláštní pozornost věnuje autor řádu německých rytířů v Prusku a vnitřnímu vývoji litevského velkoknížectví. S nadhledem hodnotí světla a stíny osudné porážky křižáků a slavného grunvaldského vítěze. Této dramatické vojenské události se v hojném počtu na obou stranách zúčastnili také válečníci ze zemí Koruny české.
  Výrazy tezauru bitva u Grunvaldu (1410) * Polsko * Baltské země * Německo * náboženský konflikt * instituce náboženství * válka * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7425-114-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindLiteratura faktu
  Velká válka s křižáky 1409-1411

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81383EXH - externí sklad Měšice
  Velká válka s křižáky 1409-1411
 7. TitlePoděbradové : rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat / Ondřej Felcman, Radek Fukala (vedoucí autorského kolektivu) ... [et al.]
  Author Felcman, Ondřej, 1950- (Author)
  Another authors Fukala, Radek, 1963- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  Scope761 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, erby, faksim., geneal. tabulky ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska sv. 6
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha seznamuje s osudy a významem nejen předků, ale zejména potomků Jiřího z Poděbrad, kteří se stali přičiněním „husitského krále“ slezskou knížecí dynastií a ke svému kacířskému předkovi se raději příliš nehlásili. Než ovšem přijali luteránskou víru. Jako minsterberští a olešničtí vévodové přežili dokonce Bílou horu a vymřeli až v polovině 17. století.
  Výrazy tezauru horní třída * Poděbradové (rod) * Čechy (země) * dějiny * životopis
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7106-949-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Poděbradové (obsah)
  Poděbradové (recenze)
  Document kindMonografie
  Poděbradové

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77936EXH - externí sklad Měšice
  Poděbradové
 8. TitleSlezsko - neznámá země Koruny české : knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740 / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationČeské Budějovice : Veduta, 2007
  Scope344 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby, geneal. tabulky ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina, Polština
  Edition IMXI - České dějiny sv. 2
  NoteAnglické, německé a polské resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru Slezsko (region) * dějiny * středověk * novověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86829-23-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Slezsko - neznámá země Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76541EXH - externí sklad Měšice
  Slezsko - neznámá země Koruny české
 9. TitleSen o odplatě : dramata třicetileté války / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Epocha, c2005
  Scope389 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Polozapomenuté války sv. 5
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationTřicetiletá válka je v našem povědomí spojena s jejím počátkem, pražskou defenestrací, porážkou na Bílé hoře či nejznámějšími aktéry, například s Albrechtem z Valdštejna. S jejím krutým průběhem, dalšími velkými postavami neustále se přelévajících válečných střetnutí, nadějemi a osudy českých, moravských a slezských emigrantů nás seznamuje nově pojatá barvitá freska vyprávění neuskutečněného snu o odplatě.
  Výrazy tezauru třicetiletá válka * bitva na Bílé hoře (1620) * 17. století * Evropa * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-86328-84-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Sen o odplatě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74738EXH - externí sklad Měšice
  Sen o odplatě
 10. TitleJan Jiří Krnovský : stavovské povstání a zápas s Habsburky / Radek Fukala
  Author Fukala, Radek, 1963- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationČeské Budějovice : Veduta, 2005
  Scope396 s., viii s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Osobnosti českých a moravských dějin sv. 3
  NoteNěmecké resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationBiografie slezského knížete krnovského Jana Jiřího z rodu braniborských Hohenzollernů, jedné z nejvýznamnějších osobností českého stavovského povstání proti Habsburkům z roku 1618.
  Výrazy tezauru Krnovský, Jan Jiří (1577-1624) * životopis * politik * horní třída * třicetiletá válka * dějiny * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN80-86829-11-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Jan Jiří Krnovský

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75126EXH - externí sklad Měšice
  Jan Jiří Krnovský