Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0047032^"
 1. TitleSociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. : vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+ / Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová, Pavel Bareš
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Legnerová, Kateřina, 1965- (Author)
  Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. 2021
  Scope42, 5 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NotePlatné ISBN v knize neuvedeno, nalezeno na stránkách vupsv.cz
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationSociální podniky reprezentují důležitý segment ekonomických subjektů zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a významným způsobem doplňují nabídku chráněných pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti a přispívají k integraci osob ohrožených sociálním vyloučení. Tato problematika nicméně doposud nebyla dostatečně zmapovaná a informace o roli sociálních podniků v této oblasti jsou velmi kusé a často vzájemně nekompatibilní. Studie se proto zaměřuje nejprve na vyjasnění segmentu sociálních podniků, respektive sociálních podniků zaměstnávajících osoby ve věku 50 let a více a na přiblížení rámce pro zaměstnávání osob ve věku 50 let a více. Následně s pomocí dostupných datových zdrojů přibližuje základní charakteristiky vymezené skupiny subjektů a je v ní zhodnocena využitelnost těchto dat, respektive jsou popsána omezení, která ztěžují jejich využitelnost za účelem detailnější charakteristiky segmentu sociálních podniků.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * podnikavost * trh práce * starý člověk * politika zaměstnanosti
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4006 - Organizace podniku
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-406-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17515PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I
 2. TitleLegislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce : s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Marie Dohnalová, Pavel Bareš
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2020
  Scope94, 5 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace zprostředkovává přehled klíčových podmínek a stěžejních mechanismů, aktivit, programů apod. určených na podporu sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování. Těmto otázkám se přitom věnuje ve spojitosti s tématem zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce obecně, respektive více specificky v souvislosti s vybranými aspekty týkajícími se zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů.
  Výrazy tezauru reintegrační podnik * trh práce * sociální hospodářství * politika zaměstnanosti * trestní rejstřík * Česká republika
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  4411 - Trh práce
  1621 - Hospodářská struktura
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-359-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (plný text)
  Document kindStudie
  Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17404PSS - Poslanecká sněmovna
  Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
 3. TitleLidské zdroje v sociálních podnicích / Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Deverová, Lenka (Author)
  Legnerová, Kateřina, 1965- (Author)
  Pospíšilová, Tereza, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope187 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Přehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie seznamuje s problematikou sociálních podniků jako subjektů sociální ekonomiky. Autorky vymezují tuto oblast spojovanou se třetím sektorem a zaměřují se na otázku lidských zdrojů. Pozornost věnují definování sociálních podniků, sociálního podnikání a sociální ekonomiky a současnému výzkumu v této oblasti. Problematika lidských zdrojů v sociálních podnicích je téma dosud nepopsané ani nepublikované. Přitom se ukazuje, že jak z oblasti managementu, tak z oblasti studií dobrovolnictví je řízení lidských zdrojů v sociálních podnicích jedním z dosud málo doceněných specifik. Kniha přináší koncepty a přístupy z oblasti řízení lidských zdrojů a studií dobrovolnictví, které spolu s legislativním rámcem umožňují uchopit toto komplexní téma.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * podnikavost * pracovní síla * personální oddělení
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7552-060-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Lidské zdroje v sociálních podnicích (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Lidské zdroje v sociálních podnicích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85772EXH - externí sklad Holešovice
  Lidské zdroje v sociálních podnicích
 4. TitleVýzkum sociálních podniků v ČR - 2014 / Romana Šloufová, Marie Dohnalová a kolektiv
  Author Šloufová, Romana (Author)
  Another authors Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Univerzita Karlova . Fakulta humanitních studií . Katedra studií občanské společnosti
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2014
  Scope169 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 200 výt.. Na obálce: Katedra studií občanské společnosti, Fakulta humanitních studií, Universita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * nevýdělečný sektor * obecně prospěšný podnik * družstvo * sociálně znevýhodněná vrstva * integrace postižených osob * 2. desetiletí 21. století * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  4016 - Právní forma organizací
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7416-150-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014 (obsah)
  Document kindStudie
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16674EXH - externí sklad Holešovice
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014
 5. TitleVýzkum sociálních podniků v ČR - 2013 / Romana Šloufová, Marie Dohnalová a kolektiv
  Author Šloufová, Romana (Author)
  Another authors Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Univerzita Karlova . Fakulta humanitních studií . Katedra studií občanské společnosti
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013
  Scope133 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 200 výt.. Na obálce: Katedra studií občanské společnosti, Fakulta humanitních studií, Universita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * obecně prospěšný podnik * družstvo * sociálně znevýhodněná vrstva * integrace postižených osob * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4016 - Právní forma organizací
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-130-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2013

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16573EXH - externí sklad Holešovice
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2013
 6. TitleSociální ekonomika, sociální podnikání : podnikání pro každého / Marie Dohnalová a kolektiv
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scope131 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Další autorky: Lenka Deverová, Romana Šloufová, Jaroslava Šťastná
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutorky publikace popisují třetí sektor jako občanský sektor nebo sociální ekonomiku a seznamují s koncepcí sociálních podniků. Uvádějí rozdíly mezi americkým pojetím sociálního podnikání a pojetím evropským, rovněž definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. V českém prostředí navazují na tradice solidarity, sdružování i družstevnictví. Sociální ekonomika i sociální podniky existují i přesto, že nejsou legislativně ani formálně vymezeny. Pro šíření myšlenek sociální ekonomiky a zahájení výzkumů vycházejí autorky z evropských iniciativ, které zdůrazňují možnosti podnikání pro každého.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * podnikavost
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7357-269-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální ekonomika, sociální podnikání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82848EXH - externí sklad Holešovice
  Sociální ekonomika, sociální podnikání
 7. TitleSociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša a kolektiv
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope175 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha definuje sociální ekonomiku a sociální podniky s použitím zahraničních přístupů i se znalostí české reality. Autoři věnují stěžejní pozornost problematice sociálních služeb a jejich poskytování obecně prospěšnými společnostmi jako českými sociálními podniky. Zatímco v zahraničí je sociální ekonomika předmětem výzkumů a tématem četných publikací, v České republice doposud není koncept sociální ekonomiky přijat. Tím kniha otevírá nové téma a poskytuje vstupní prostor pro odbornou diskusi i praktické aktivity.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * obecně prospěšný podnik * sociální služby * Česká republika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  2836 - Sociální ochrana
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7357-573-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální ekonomika (obsah)
  Document kindMonografie
  Sociální ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80470EXH - externí sklad Holešovice
  Sociální ekonomika
 8. TitleSociální ekonomika - vybrané otázky / Marie Dohnalová a kolektiv
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2009
  Scope92, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationSociální ekonomika a sociální podniky představují alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů a přispívají k ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu povznesení regionů a skupin obyvatel trpících sociálním vyloučením. V řadě evropských zemí i v USA je koncepce sociální ekonomiky přijata, v podmínkách České republiky se teprve hledá, jak nejlépe jejích výhod využít. Máme-li porozumět ekonomickým souvislostem a zaměstnanosti, musí se sociální ekonomika vysvětlovat z pohledu různých společenských věd. Podle Charty sociální ekonomiky sociální ekonomika významně přispívá k rozvoji pluralitní společnosti, která poskytuje více demokracie a solidarity
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * region * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * sociální služby
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-052-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální ekonomika - vybrané otázky (plný text)
  Document kindStudie
  Sociální ekonomika - vybrané otázky

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16014EXH - externí sklad Holešovice
  Sociální ekonomika - vybrané otázky
 9. TitleSlovník antropologie občanské společnosti / Marie Dohnalová, Jaroslav Malina
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Malina, Jaroslav, 1945- (Author)
  Renčín, Vladimír, 1941-2017 (Illustrator)
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, 2006
  Scope778 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  NoteSouběžný anglický úvod. ISBN i čárový kód neplatné - duplicitní
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru etnologie * slovník
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-7204-443-5
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindSlovníky jazykové výkladové
  Slovník antropologie občanské společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75628VSFSV - všeob.stud. Filozofie a společ. vědyIn-Library Use Only
  Slovník antropologie občanské společnosti
 10. TitleSociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství / Marie Dohnalová
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006
  Scope123 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 9/2006
  NoteAnglické resumé. 250 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * Evropa * Česká republika * občanská společnost * nevýdělečný sektor * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  2821 - Sociální rámec
  ISBN80-86729-31-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75883EXH - externí sklad Holešovice
  Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.