Search results

 1. TitleProgramy Masarykových politických stran : Česká strana lidová a Česká strana pokroková : texty z let 1900-1912 / překlady z němčiny: Jana Malínská
  Another authors Malínská, Jana, 1958- (Translator)
  Česká strana lidová (Author)
  Česká strana pokroková (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav T.G. Masaryka, o.p.s. : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019
  Scope642 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy T. G. Masaryka ; svazek 39
  NoteChybné ISBN uvedeno na zadní straně přebalu
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace umožňuje nahlédnout do myšlenkového světa dvou politických stran úzce spjatých s T. G. Masarykem – České strany lidové a České strany pokrokové. Texty se bezprostředně dotýkají obou stran, v jejichž čele T. G. Masaryk stál v letech 1900–1914.
  Výrazy tezauru politický program * politická strana * Česká strana pokroková (1900-1920) * 1. desetiletí 20. století * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  ISBN978-80-86142-60-9
  978-80-87782-96-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Programy Masarykových politických stran

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88279PSS - Poslanecká sněmovna
  Programy Masarykových politických stran
 2. TitleEdvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek II/2, 1929-1935 / Eva Hajdinová, Ota Konrád, Jana Malínská, Miroslav Kunštát (eds.)
  Another authors Hajdinová, Eva, 1980- (Editor)
  Konrád, Ota, 1973- (Editor)
  Malínská, Jana, 1958- (Editor)
  Kunštát, Miroslav, 1958- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2016
  Scope565 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina ; Francouzština
  Jazyk resuméEnglish
  Additional Variant TitlesEB : 1929-1935
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík osob
  Částečně anglický, německý a francouzský text, anglické resumé
  AnnotationSvazek II/2 výběrové edice zahrnuje dokumenty z let 1929–1935. Vývoj na domácí i mezinárodní scéně byl v těchto letech ovlivněn především hospodářskou krizí a nástupem nacionálního socialismu v sousedním Německu. Vnitropolitický i mezinárodněpolitický systém budovaný ve dvacátých letech prošel v tomto období zásadními proměnami, které byly předzvěstí krize na konci 30. let.
  Výrazy tezauru Beneš, Edvard (1884-1948) * Československo * Německo * národnostní menšina * dvoustranné vztahy * vnitřní politika * zahraniční politika * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87782-54-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Edvard Beneš, Němci a Německo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85512PSS - Poslanecká sněmovna
  Edvard Beneš, Němci a Německo
 3. TitleHohes Haus! : 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext / Franz Adlgasser, Jana Malínská, Helmut Rumpler, Luboš Velek (Herausgeber)
  Another authors Adlgasser, Franz, 1963- (Editor)
  Malínská, Jana, 1958- (Editor)
  Rumpler, Helmut, 1935- (Editor)
  Velek, Luboš, 1974- (Editor)
  PublicationWien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015
  Scope436 s. : il. ; 23 cm
  CountryAustria
  LanguageNěmčina ; English
  Edition Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie Bd. 35
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Annotation"Der vorliegende Band ist das überarbeitete und ergänzte Ergebnis einer gemeinsam von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Karls-Universität Prag, dem Nationalmuseum in Prag und dem Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik veranstalteten Tagung zur Geschichte des mit dem Februarpatent von 1861 wiederbegründeten Parlamentarismus der österreichischen Länder. Die Publikation in ihrer Konzentration auf das parlamentarische Leben im alten Österreich und seine Spuren in der Tschechoslowakei, der Republik Österreich sowie der Slowakei und der Tschechischen Republik bis in das 21. Jahrhundert beleuchtet nicht nur die historische Bedeutung des Parlamentarismus. Sie soll auch der politischen Positionierung Österreichs und der Tschechischen Republik im Europa der Gegenwart dienen. Denn die Geschichte des habsburgischen Mitteleuropa ist nicht Vergangenheit – die Probleme, bei deren Lösung die Konfliktpartner versagt haben, belasten die Beziehungen der Staaten und Völker bis in unsere Gegenwart."--Cover
  Výrazy tezauru parlamentní zřízení * parlament * Rakousko-Uhersko * Rakousko * Čechy (země) * Československo * Česká republika * Slovensko * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0421 - Parlament
  ISBN978-3-7001-7564-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Hohes Haus!

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84892PSS - Poslanecká sněmovna
  Hohes Haus!
 4. TitleEdvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek II/1, 1919-1928 / Eva Hajdinová, Ota Konrád, Jana Malínská (eds.)
  Another authors Hajdinová, Eva, 1980- (Editor)
  Konrád, Ota, 1973- (Editor)
  Malínská, Jana, 1958- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015
  Scope363 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of title1919-1928
  Additional Variant TitlesEB : 1919-1928
  NoteČástečně anglický, francouzský, německý text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru Beneš, Edvard (1884-1948) * Německo * Československo * národnostní menšina * dvoustranné vztahy * vnitřní politika * zahraniční politika * 20. léta 20. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-87782-49-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Edvard Beneš, Němci a Německo II/1 (obsah)
  Document kindSoubor dokumentů
  Edvard Beneš, Němci a Německo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85512PSS - Poslanecká sněmovna
  Edvard Beneš, Němci a Německo
 5. TitleŽeny a politika : (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.)
  Another authors Bahenská, Marie, 1970- (Editor)
  Malínská, Jana, 1958- (Editor)
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014
  Scope362 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace mapující veřejnou a politickou činnost převážně českých žen v průběhu let 1890-1938. První část je zaměřena na popis sociální a kulturní činnosti žen na konci 19. století (např. sociální práce Marie Červinkové-Riegrové a její matky Marie Červinkové-Palacké). Druhá část se dotýká počátků politického působení žen u nás do roku 1918. Třetí kapitola rozebírá politické aktivity žen v období 1. republiky (např. zachycení osudů Marie Švermové). Závěrečná část si všímá různých druhů veřejné činnosti žen v období let 1918-1938.
  Výrazy tezauru žena * politik * ženské hnutí * účast žen * politický život * práva žen * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87782-24-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Ženy a politika (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Ženy a politika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84355PSS - Poslanecká sněmovna
  Ženy a politika
 6. Title"My byly, jsme a budeme!" : české ženské hnutí 1860-1914 a idea českého národa / Jana Malínská
  Author Malínská, Jana, 1958- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013
  Scope250 s. : il., portréty ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Dějin a současnosti sv. 48.
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha se věnuje činnosti ženských spolků v českých zemích od 60. let 19. století do první světové války, kterou vedly snahy o dosažení občanské, národní a posléze i politické emancipace. Všímá si rozmanitých osvětových, kulturních a především vzdělávacích aktivit, směřujících k získání plnoprávného občanského postavení. Česká společnost prošla v letech 1860–1914 proměnou, kterou ovlivnily nejen pozvolná liberalizace a demokratizace, ale též sílící nacionalizace politiky, rozmach vědy a techniky a s ním související rozvoj vzdělávání. Postupné uvolňování politických poměrů zasáhlo též ženy, jež rakouská legislativa stavěla do pozice neplnoprávných státních občanů v soukromé i ve veřejné sféře. O odstranění této nespravedlnosti usilovaly občanské ženské spolky od 60. let 19. století budováním vyššího a středního dívčího školství. Vzdělání, četné charitativní, osvětové a kulturní aktivity napomáhaly ženám v řešení mnohých problémů spjatých s občanskou a národní emancipací. Generace mladých, vzdělaných žen občas spolupracující s dělnickými ženami přistupovala k dosud realizovanému programu kriticky a požadovala jeho rozšíření do oblasti politiky. Tím, jak byly jejich snahy naplněny, se zabývá tato kniha.
  Výrazy tezauru ženské hnutí * práva žen * emancipace * sdružení * ženská otázka * Čechy (země) * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7422-219-1
  Copy count1, currently available 1
  URL"My byly, jsme a budeme!" (obsah)
  Document kindMonografie
   "My byly, jsme a budeme!"

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26242PSS - Poslanecká sněmovna
   "My byly, jsme a budeme!"
 7. TitleDuch a čin : rozmluvy s Masarykem / Emil Ludwig ; [svazek připravila Jana Malínská ; překlady z němčiny Jana Malínská ; překlad z polštiny Anna Plasová]
  Author Ludwig, Emil, 1881-1948 (Author)
  Another authors Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 (Author)
  Malínská, Jana, 1958- (Translator) (Editor)
  Plasová, Anna (Translator)
  PublicationPraha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012
  Scope326 s. : 1 portrét ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Edition Spisy T. G. Masaryka sv. 38
  NoteČást. souběžný německý text
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru filozofie * politologie * politická filozofie * Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * hlava státu * Československo
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-86142-43-2
  978-80-86495-94-1
  Copy count1, currently available 1
  URLDuch a čin (obsah)
  Document kindRozhovory
  Duch a čin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82515EXH - externí sklad Měšice
  Duch a čin
 8. TitlePolitika vědou a uměním : texty z let 1911-1914 / T. G. Masaryk ; [svazek připravila Jana Malínská ; překlady z němčiny Veronika Dudková a Jana Malínská]
  Author Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 (Author)
  Another authors Malínská, Jana, 1958- (Editor) (Translator)
  Dudková, Veronika, 1969- (Translator)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011
  Scope575 s. : 1 portrét ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy T. G. Masaryka sv. 28
  NoteČást. přeloženo z němčiny
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMasarykovy články, stati a studie z let 1911–1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.
  Výrazy tezauru politický život * společenský život * Čechy (země) * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-86142–37–1
  978-80-86495–76–7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSebrané spisy
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81410EXH - externí sklad Měšice
 9. Title1918: Model komplexního transformačního procesu? : [české křižovatky evropských dějin 1918-1938-1948-1968 : 1. svazek / editorky] Lucie Kostrbová, Jana Malínská a kol.
  Another authors Kostrbová, Lucie, 1975- (Editor)
  Malínská, Jana, 1958- (Editor)
  1918: Model komplexního transformačního procesu? (Praha, Česko : 2008)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010
  Scope299 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Czech, Němčina
  Additional Variant TitlesModel komplexního transformačního procesu?
  Varying form of titleTisíc devět set osmnáct: Model komplexního transformačního procesu?
  NoteČást. německý a slovenský text, anglická, česká a německá resumé. "Konference 1918: Model komplexního transformačního procesu?, jejíž výsledky v přepracované podobě tato publikace přináší, byla součástí široce založeného projektu realizovaného pod názvem České křižovatky evropských dějin 1918-1938-1948-1968 v roce 2008 Historickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR."--Úvod
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Československo * vznik Československa (1918) * rok 1918 * politická reprezentace * politický život * ženská otázka * dějiny
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86495-57-6
  Copy count1, currently available 1
  URL 1918: Model komplexního transformačního procesu? (obsah)
  Document kindSborníky
  1918: Model komplexního transformačního procesu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80438EXH - externí sklad Měšice
  1918: Model komplexního transformačního procesu?
 10. TitleDo politiky prý žena nesmí - proč? : vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století / Jana Malínská
  Author Malínská, Jana, 1958- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Libri : Sociologické nakladatelství, 2005
  Scope173 s. : portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Gender sondy
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Čechy (země) * 19. století * 1. polovina 20. století * žena * účast žen * práva žen * přístup ke vzdělání * společenský status * politický život
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2821 - Sociální rámec
  ISBN80-86429-42-3
  80-7277-295-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Do politiky prý žena nesmí - proč?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74670EXH - externí sklad Měšice
  Do politiky prý žena nesmí - proč?