Search results

 1. TitleSlovensko - evropský příběh / Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss a kol. ; ze slovenského jazyka do češtiny přeložila: Dagmar Magincová
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author) (Compiler)
  Another authors Michálek, Slavomír, 1961- (Author) (Compiler)
  Weiss, Peter, 1952- (Author) (Compiler)
  Magincová, Dagmar, 1966- (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2018
  Scope340 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationZpráva o slovenské společnosti v kontextu jejího evropského historického vývoje a vlivů. Publikace umožňuje hlouběji pochopit příčiny událostí, jevů i politických konfliktů a rozhodnutí na Slovensku. Jsou popsány historické souvislosti vzniku samostatné slovenské státnosti, zahraničněpolitické souvislosti rozdělení Československa a hospodářsko-společenské a kulturní stránky života dnešní slovenské společnosti.
  Výrazy tezauru nacionalismus * evropská integrace * zahraniční politika * společenská změna * ekonomická transformace * politická situace * rozpad Československa (1992) * Slovensko * 20. století * 21. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  2826 - Sociální vztahy
  1611 - Hospodářská situace
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-200-2882-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Slovensko - evropský příběh

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88000PSS - Poslanecká sněmovna
  Slovensko - evropský příběh
 2. TitleDubček / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kolektív
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Another authors Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, v.v.i., 2018
  Scope530 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationDevatenáct slovenských a českých historiků přinášejí nový pohled na populárního politika. Kniha vedle řady nových faktů přináší vyvážený text, kde autoři odstraňují nánosy historických mýtů, a objektivní pohled na bývalého prvního tajemníka ÚV KSČ. Autoři objasňují důvody Dubčekova konání v kontextu tehdejšího vývoje událostí v l. 1968–1969 a vrcholného představitele Pražského jara autoři ukazují v historickém kontextu.
  Výrazy tezauru Dubček, Alexander (1921-1992) * politik * životopis * Komunistická strana Československa * rok 1968 * Československo * 2. polovina 20. století
  ISBN978-80-224-1651-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Dubček

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89901PSS - Poslanecká sněmovna
  Dubček
 3. TitleZa hranicou sloboda 1948-1953 : (Dakoty "slobody" a vlak do Selbu) / Slavomír Michálek
  Author Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013
  Scope339 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationÚteky za hranice - dobrovoľné či nedobrovoľné - nadobudli celkom novú podobu i význam v čase kolektivistických diktatúr 20. storočia, keď ľudia z rasových, národných, ekonomických, ideologických a iných dôvodov utekali z domovských krajín, aby si pred organizovaným násilím totalitnej moci zachránili holé životy. S jedinečnou podobou tohto novodobého "utečenectva" má bohatú skúsenosť slovenská i česká spoločnosť, a to najmä v čase masívneho represívneho násilia za komunistickej totality v povojnovom Československu. Publikácia S. Micháleka sa tejto problematike venuje z istého aspektu či uhla pohľadu, a to v krátkom časovom úseku rokov 1948 - 1953, t. j. bezprostredne v pofebruárovom období a nástupe stalinskej obdoby komunistického režimu v Československu. Na pozadí širších zahraničnopolitických súvislostí studenej vojny zachytáva "mikrosvet" dramatického príbehu aktérov únosov šiestich civilných lietadiel Československých aerolínií a jedného osobného vlaku s následnou reakciou režimu, najmä jej povestného "kladiva" - štátnej bezpečnosti. Zároveň chcel poukázať na istý aspekt života človeka danej doby, z jeho občianskeho a osobného pohľadu zásadný, na jeho prehry, víťazstvá či omyly, ale aj na činy, ktoré vyvolával samotný totalitný režim svojou absurdnosťou.
  Výrazy tezauru Československo * nucená migrace * emigrace * pirátství * rok 1948 * 50. léta 20. století * politický uprchlík * politický únos * letadlo * monografie
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-224-1289-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Za hranicou sloboda 1948-1953

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83643EXH - externí sklad Měšice
 4. TitleGustáv Husák : moc politiky, politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kol.
  Author Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  Another authors Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Slovenská akadémia vied. Historický ústav
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013
  Scope1067 s. : il., portréty ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Additional Variant TitlesMoc politiky, politik moci
  NoteAnglické resumé. Na protější tit. s.: Slovenská akadémia vied, Historický ústav
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationAutori hľadajú odpovede na viaceré otázky: Bol Husák suverénnym vodcom komunistickj strany či len bábkou v sovietskych rukách? Zmiernil dosahy augustovej invázie 68 v čase normalizácie? Čo prežíval od mladosti? Ako sa zapísal do dejín Slovenského národného povstania? Čo prežíval vo väzení v divokých 50. rokoch? Viedlo nakoniec jeho kroky niečo iné než fascinácia mocou? V súčasnej spoločenskej reflexii významných osobností našich moderných dejín minulého storočia sa niektorí jednotlivci ocitli v „sieni slávy“, iní „na lavici obžalovaných“. Z pološera našej komunistickej minulosti však zväčša vystupujú aj „postavičky" šedého priemeru, ktorých bolo v komunistickej totalite väčšina. Gustávovi Husákovi sa „ušla“ tá lavica obžalovaných, v mnohom oprávnene a nespochybniteľne.
  Výrazy tezauru Husák, Gustav (1913-1991) * politik * Komunistická strana Československa * hlava státu * životopis * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-224-1312-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Gustáv Husák

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83723EXH - externí sklad Měšice
  Gustáv Husák
 5. Title20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja [Twenty years of independent Slovak republic : uniqueness and discontinuity of historical development] / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.
  Author Londák, Miroslav, 1961- (Author)
  Another authors Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013
  Scope679 s. ; 24 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleTwenty years of independent Slovak republic : uniqueness and discontinuity of historical development]
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikácia je výpoveďou kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých pracovníkov-historikov,sociológov,politológov,ale aj priamych účastníkov udalostí spojených so vznikom samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Mapuje dlhú a zložitú cestu, ktorou krajina musela prejsť od rôznych úskalí spojených s turbulentným 20. storočím cez studenú vojnu i pád východného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu v roku 1993. Prináša pohľady a nové informácie o vývoji Slovenskej republiky v ich širšom interdisciplinárnom kontexte. Ambíciou autorov diela bola hlbšia historická i sociologická analýza spoločenského vývoja, ktorým Slovenská republika prechádzala v uplynulom dvadsaťročí.
  Výrazy tezauru Slovensko * republika * soudobá historie * 2. polovina 20. století * politický život * 90. léta 20. století * výzkumná zpráva
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-224-1313-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  20 rokov samostatnej Slovenskej republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83646EXH - externí sklad Měšice
  20 rokov samostatnej Slovenskej republiky
 6. TitleDiplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992) / Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka
  Author Dejmek, Jindřich, 1965- (Author)
  Another authors Němeček, Jan, 1963 květen 30.- (Author)
  Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  Historický ústav (Akademie věd ČR)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2013
  Scope802 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleBiografický slovník československých diplomatů (1918-1992)
  NoteAnglické resumé. Vydavatel: Historický ústav AV ČR
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationBiografický slovník zahrnuje všechny klíčové osobnosti československé zahraniční služby, vedle ministrů a státních tajemníků také přednosty (ředitele) jednotlivých sekcí v období 1919-1948 a náměstky v době po roce 1949, a dále všechny velvyslance (pro období do padesátých let vyslance).
  Výrazy tezauru diplomatická služba * životopis * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-200-2285-1
  Copy count1, currently available 0
  URLDiplomacie Československa II (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 82770EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 04.02.2022)
  Diplomacie Československa
 7. TitleRok 1968 a Československo : postoj USA, Západu a OSN / Slavomír Michálek
  Author Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  Another responsib. Historický ústav SAV
  Ústav pro studium totalitných režimů (Slovensko)
  PublicationBratislava : Prodama, 2008
  Scope290 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Vydavatel: Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitných režimů. Monografia je výsledkom projektu Centra excelentnosti na Historickom ústave SAV č. CEVKOMSD.
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Československo * rok 1968 * dějiny * politický život * Spojené státy * Organizace spojených národů * zahraniční politika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-969782-4-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Rok 1968 a Československo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78054EXH - externí sklad Měšice
  Rok 1968 a Československo
 8. TitlePrípad Oatis : československý komunistický režim verzus dopisovatel' Associated Press / Slavomír Michálek
  Author Michálek, Slavomír, 1961- (Author)
  PublicationBratislava : Ústav pamäti národa, 2005
  Scope293 s. : il., faksim. ; 21 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Ústav pämati národa
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Československo * soudobá historie * tajná služba * diplomatická služba * cizí státní občan * komunismus * politická diskriminace * Oatis, William Nathan (1914-)
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  ISBN80-969296-0-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindLiteratura faktu
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74192EXH - externí sklad Měšice