Search results

 1. TitleMezinárodní právo soukromé a procesní : úvod do studia mezinárodního práva soukromého a rozhodčího řízení / Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
  Author Malacka, Michal, 1973- (Author)
  Another authors Ryšavý, Lukáš, 1978- (Author)
  Issue2. rozšířené vydání
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope364 stran : faksimile, ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationPublikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * mezinárodní arbitráž
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7502-519-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Mezinárodní právo soukromé a procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89757Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní právo soukromé a procesní
 2. 2.CISG

  TitleCISG : (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) : komentář s judikaturou a výkladem k otázkám souvisejícím / Michal Malacka, Slavomír Halla, Miluše Hrnčiříková
  Author Malacka, Michal, 1973- (Commentator for written text)
  Uniform title United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 duben 11.)
  Another authors Halla, Slavomír, 1986- (Commentator for written text)
  Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope709 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Francouzština
  Edition Komentátor
  Portion of titleÚmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  Varying form of titleConvention on Contracts for the International Sale of Goods
  Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Český, částečně souběžný anglický a francouzský text
  AnnotationPublikace poskytuje náhled na mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy a jejich právní rámec na počátku 21. století. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je od roku 1980 z globálního hlediska nejvýznamnějším unifikačním počinem. Autoři ji nejen komentují z hlediska obsahu jejího textu, ale srovnávají i výkladový přístup k jejím jednotlivým článkům s ohledem na národní specifika dotčených justičních soustav. Věnují se také unijním integračním aktivitám v této oblasti. Při zpracování komentáře byly zohledněny vědecko-teoretické poznatky i praktický pohled na komentovaná ustanovení včetně národní a zahraniční judikatury státních soudů. Práce se zaobírá také rozhodnutími rozhodčích institucí.
  Výrazy tezauru mezinárodní obchod * mezinárodní dohoda * obchodní dohoda * mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  2006 - Obchodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-514-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  CISG

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90409Poslanecká sněmovna
  CISG
 3. TitleObchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku / Petr Dobiáš, Michal Malacka
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  Another authors Malacka, Michal, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope405 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje normy mezinárodního práva soukromého, které souvisí s problematikou všeobecných obchodních podmínek, a také s aspekty případného řešení sporů, vyplývajících ze soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem. Sporné aspekty mohou vzniknout při uzavírání smluv, při užívání obchodních podmínek a při jejich adekvátním zahrnutí do soukromoprávního poměru a při rozlišování situací, které souvisí s realizací obchodu mezi podnikateli a s účastí spotřebitelů v mezinárodních soukromoprávních poměrech.
  Výrazy tezauru obchodní dohoda * obchodní právo * mezinárodní obchod
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7502-296-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88134Poslanecká sněmovna
  Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
 4. TitleMediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů / Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
  Author Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Author)
  Another authors Halla, Slavomír, 1986- (Author)
  Malacka, Michal, 1973- (Author)
  Ryšavý, Lukáš, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope215 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se snaží nejen analyzovat současné otázky spojené s doložkami o řešení přeshraničních sporů, se kterými se v českém právním prostředí můžeme setkat, ale porovnává i přijatá řešení českých soudů a odborné veřejnosti se zahraniční právní praxí. Vzhledem k tomu, že právní úprava doložek o řešení přeshraničních sporů se nachází jak v normách vnitrostátního a unijního, tak mezinárodního původu představuje publikace kompilát různých přístupů a teorií, které tuto bouřlivě se vyvíjející právní oblast ovlivňují.
  Výrazy tezauru rozhodčí doložka * rozhodčí řízení * řešení sporů * občanské právo * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-376-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88513Poslanecká sněmovna
  Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
 5. TitleMediace dnes - realita a perspektivy / Michal Malacka a kolektiv
  Author Malacka, Michal, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope399 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně německý a slovenský text, české a anglické resumé
  AnnotationMediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spravedlnosti a rozsahu spektra způsobu řešení sporů a konfliktů. Monografie reflektuje současný stav mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či politologie.
  Výrazy tezauru trestná činnost * pomoc obětem trestné činnosti * soudní vyšetřování * Česká republika * členský stát EU * monografie
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-170-0
  Copy count1, currently available 1
  URLMediace dnes - realita a perspektivy (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Mediace dnes - realita a perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86433externí sklad Měšice
  Mediace dnes - realita a perspektivy
 6. TitleMediace a reflexe jejích aktuálních trendů / Lenka Holá, Michal Malacka a kolektiv
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  Another authors Malacka, Michal, 1973- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope415 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteČást. německý a slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografi
  AnnotationKniha se v první zaměřuje na historicko-společenskou reflexi mediace jako metody. Ve druhé části přináší vývoj a aktuální zkušenosti s mediací ve vybraných zemích Evropy, konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku. Třetí část se zaměřuje na řešení problémů v současné mediační praxi. I když je mediace využívána stále více, přesto jsou oblasti, kde se ve srovnání se zahraničím uplatňuje jen velmi málo. Jedná se např. o mediaci v případech sexuálního zneužívání dětí, mediaci ve zdravotnictví, vrstevnickou mediaci, mediaci v interkulturních konfliktech či mediaci v případech domácího násilí.
  Výrazy tezauru ombudsman * psychologie * soudní řízení * rozhodčí řízení * sociální pomoc
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7502-047-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84549externí sklad Měšice
  F 84549externí sklad Měšice
  Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů
 7. TitleFenomén mezinárodního terorismu / Vladislav David, Michal Malacka
  Author David, Vladislav, 1927-2014 (Author)
  Another authors Malacka, Michal, 1973- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope143 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolské právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru terorismus * mezinárodní nástroj * mezinárodní úmluva * právní spolupráce * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN80-7201-524-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Fenomén mezinárodního terorismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74153externí sklad Měšice
  F 74153externí sklad Měšice
  Fenomén mezinárodního terorismu