Search results

 1. TitlePolitika jednoty ve světě proměn / Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort
  Author Feinberg, Joseph Grim, 1979- (Author)
  Another authors Hauser, Michael, 1972- (Author)
  Ort, Jakub, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Filosofia, 2021
  Scope204 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationV současném světě dochází ke změně pohledu na liberální demokracii. Přestává platit obecná politická a kulturní shoda na tom, že liberální demokracie představuje završení dějin, že společenská individualizace je tím nejlepším a nezrušitelným principem, kdežto kolektivní identity jsou věcí minulosti. Liberální společnost, dosud oslavující postmoderní mnohost a jinakost, se proměňuje ve společnost roztříštěnou do uzavřených komunit, v níž se vytrácí jednotící ideál občanství a lidských práv. Kniha nabízí analýzu vznikajících nových forem politického a myšlenkového sjednocování, tak jak se projevují v současných teoriích lidu, v myšlení teologického hnutí „radikální ortodoxie“ a v populistických hnutích.
  Výrazy tezauru politická filozofie * liberalismus
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7007-682-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Politika jednoty ve světě proměn

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89895PSS - Poslanecká sněmovna
  Politika jednoty ve světě proměn
 2. TitlePandemie covid-19: konec neoliberální globalizace? / Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švihlíková, Václav Cílek, Jan Keller, Petr Drulák, Tomáš Daněk, Petr Schnur, Michael Hauser ; Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švihlíková (eds.)
  Author Sušová-Salminen, Veronika, 1976- (Author) (Editor)
  Another authors Švihlíková, Ilona, 1977- (Author) (Editor)
  Cílek, Václav, 1955- (Author)
  Keller, Jan, 1955- (Author)
  Drulák, Petr, 1972- (Author)
  Daněk, Tomáš, 1974- (Author)
  Schnur, Peter, 1957- (Author)
  Hauser, Michael, 1972- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : !Argument, 2020
  Scope121 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteStaženo z internetu. Na obálce: vydáno s podporou transform!europe
  Annotation"Pandemie nového koronaviru se stala hlavní a zcela nečekanou událostí roku 2020. Už nyní, po skoro jedenácti měsících pandemie této infekční nemoci, se ukazuje, že její krátkodobé i dlouhodobé dopady a důsledky nebudou nicotné. Nejde jenom o konkrétní dopady a důsledky, tedy pohled na pandemii jako na katalyzátor změn a proměn. Pandemii můžeme vidět také jako diagnózu, tj. jako perspektivu pohledu na současnou společnost, na její stav a její problémy. Cílem tohoto sborníku esejí je podívat se na probíhající pandemii z různých úhlů pohledu a dosáhnout tak první, předběžné reflexe současného těžko uchopitelného vývoje, tj. vidět pandemii jako okno do zatím nejisté budoucnosti a jako diagnostický nástroj pro kritiku současného stavu světa. Náš sborník, který se o tuto dvojí reflexi pokouší, obsahuje texty esejí, které se na pandemii dívají z pohledu ekonomie, ekologie, filozofie, sociologie, kulturologie, politologie i historické vědy."--Úvod
  Výrazy tezauru covid * epidemie * liberalismus * společenský život * politický život
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-907365-6-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Pandemie covid-19: konec neoliberální globalizace? (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17485PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitleKopat do žuly motykou : rozhovory s Michaelem Hauserem
  Author Hauser, Michael, 1972- (Interviewee)
  PublicationPraha : Rybka Publishers, 2014
  Scope178 s. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  NoteČást. slovenský text
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKniha rozhovorů s filosofem Michaelem Hauserem se zabývá závažnými otázkami naší doby, ve které se vyhrocují rozpory současného socioekonomického a kulturního systému. Rozhovory, vznikající mezi lety 2007 a 2014, jsou svědectvím o nesnadném narušování různých podob dogmatismu a ideologických příběhů, podle nichž se kapitalismus jeví jako přirozený řád společenského světa a postmodernismus představuje poslední kapitolu kulturních dějin. Pokusy o radikální kritiku a formulaci alternativ v podobě emancipačních projektů (komunismus) jsou stále vnímány jako nebezpečné a scestné, anebo jako donkichotské kopání motykou do žuly. Přestože jsme svědky postupného vyčerpávání postmoderních podnětů, k nástupu nové myšlenkové a kulturní konfigurace dosud nedošlo a nevidíme ani její určitější obrysy či jasné pojmy
  Výrazy tezauru filozofie * společenská činnost * společenský život * společenská struktura * sociální práva * umění * Česká republika * publikace
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-87950-10-4
  Copy count1, currently available 1
  URLKopat do žuly motykou (obsah)
  Document kindRozhovory
  Kopat do žuly motykou

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26468PSS - Poslanecká sněmovna
  Kopat do žuly motykou
 4. TitleCesty z postmodernismu : filosofická reflexe doby přechodu / Michael Hauser
  Author Hauser, Michael, 1972- (Author)
  Another responsib. Filozofický ústav (Akademie věd ČR)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filosofia, 2012
  Scope280 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationRozpadání liberální demokracie, sociálního státu a dalších prvků, které vytvářely náš svět po dobu několika desetiletí, svědčí o tom, že jsme v situaci přechodu. Nadále však převažuje postmodernismus: kultura s roztříštěným vnímáním, myšlením, imaginací a vyjadřováním. Cesty z postmodernismu jsou jednak filosofickou diagnózou doby, jednak nástinem obrysů možné budoucí kultury.
  Výrazy tezauru filozofie * politologie
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-7007-382-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Cesty z postmodernismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82628EXH - externí sklad Měšice
  Cesty z postmodernismu
 5. TitleKapitalismus jako zombie, neboli, Proč žijeme ve světě přízraků / Michael Hauser
  Author Hauser, Michael, 1972- (Author)
  PublicationV Praze : Rybka, 2012
  Scope362 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru tržní ekonomika * liberalismus * kulturní pluralismus * politická levice * politická pravice * vzdělávání
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-87067-62-8
  Copy count1, currently available 1
  URLKapitalismus jako zombie, neboli, Proč žijeme ve světě přízraků (obsah)
  Document kindEseje
  Kapitalismus jako zombie, neboli, Proč žijeme ve světě přízraků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82519EXH - externí sklad Měšice
  Kapitalismus jako zombie, neboli, Proč žijeme ve světě přízraků
 6. TitleSchéma masové kultury / Theodor W. Adorno ; [z německého originálu ... přeložili M. Hauser, M. Váňa]
  Author Adorno, Theodor W., 1903-1969 (Author)
  Another authors Hauser, Michael, 1972- (Translator)
  Váňa, Milan (Translator)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : OIKOYMENH, 2009
  Scope62 s. ; 15 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Oikúmené. Malá řada sv. 7
  NoteChybné ISBN uvedeno v CIPu
  AnnotationAdornova stať „Schéma masové kultury“ byla nalezena v autorově pozůstalosti a přestavuje volné pokračování kapitoly o kulturním průmyslu z Dialektiky osvícenství. Lze ji považovat za shrnutí Adornovy kritiky masové kultury. Čtenář v ní nalezne Adornovu diagnózu základních prvků masové kultury: reklamy, filmu, rozhlasu, hudby.
  Výrazy tezauru kultura * zábavní průmysl * lidová kultura * propagace
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7298-406-0
  Copy count1, currently available 1
  URLSchéma masové kultury (recenze)
  Document kindEseje
  Schéma masové kultury

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25723PSS - Poslanecká sněmovna
 7. TitleDialektika osvícenství : filosofické fragmenty / Theodor W. Adorno, Max Horkheimer ; [z německého originálu ... přeložili M. Hauser a M. Váňa]
  Author Adorno, Theodor W., 1903-1969 (Author)
  Another authors Horkheimer, Max, 1895-1973 (Author)
  Hauser, Michael, 1972- (Translator)
  Váňa, Milan (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : OIKOYMENH, 2009
  Scope247 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knihovna novověké tradice a současnosti sv. 68
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKniha kritické teorie nastoluje základní otázku týkající se 20. i 21. století: Jak je možné, že osvícenství, racionalita a pokrok se převracejí ve svůj opak? Zkoumání autorů se stalo výchozím bodem pro kritiku konzumní společnosti, pro analýzu antisemitismu a rasismu, pro kritiku instrumentální a technické racionality.
  Výrazy tezauru filozofie
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-7298-267-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Dialektika osvícenství (obsah)
  Document kindEseje
  Dialektika osvícenství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78861EXH - externí sklad Měšice
  Dialektika osvícenství
 8. TitleHumanismus nestačí / Slavoj Žižek ; [sestavil, rozhovor s autorem vedl, ... přeložil a úvodním slovem opatřil] Michael Hauser
  Author Žižek, Slavoj, 1949- (Interviewee)
  Another authors Hauser, Michael, 1972- (Interviewer) (Author of introduction) (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filosofia, 2008
  Scope56 s. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Parva philosophica sv. 17
  NotePřeloženo ze slovinštiny. Původně chybné ISBN přelepeno v celém nákladu
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se skládá z rozhovoru se Slavojem Žižkem a z jeho dosud nezveřejněného textu „K materialistické teologii“, v němž Žižek načrtává obrysy nové ontologie.
  Výrazy tezauru filozofie
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-7007-287-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Humanismus nestačí (obsah)
  Document kindRozhovory
  Humanismus nestačí

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25585PSS - Poslanecká sněmovna
  Humanismus nestačí
 9. TitleNepolapitelný subjekt : chybějící střed politické antologie / Slavoj Žižek ; [z anglického originálu ... přeložil a vysvětlivkami opatřil Michael Hauser]
  Author Žižek, Slavoj, 1949- (Author)
  Another authors Hauser, Michael, 1972- (Translator)
  Issue1. vyd.
  PublicationChomutov : L. Marek, 2007
  Scope440 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru politická filozofie * filozofie
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-87127-02-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Nepolapitelný subjekt

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76841EXH - externí sklad Měšice
  Nepolapitelný subjekt
 10. TitleProlegomena k filosofii současnosti / Michael Hauser
  Author Hauser, Michael, 1972- (Author)
  Another responsib. Filozofický ústav (Akademie věd ČR)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filosofia, 2007
  Scope198 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydavatel: Filosofický ústav AV ČR
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru filozofie
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-7007-270-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Prolegomena k filosofii současnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77027EXH - externí sklad Měšice
  Prolegomena k filosofii současnosti