Search results

 1. TitleDůkazní břemeno v civilním řízení soudním / Petr Lavický
  Author Lavický, Petr, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope272 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Extra
  NoteZkratky. Na titulní stránce: Česká společnost pro civilní právo procesní
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Německé resumé
  AnnotationMonografie podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má soudce překlenout stav non liquet a rozhodnout, i když některá z rozhodných skutečností zůstala neobjasněna. Pozornost je věnována tématu dělení důkazního břemena, jež má pro právní praxi klíčový význam v každém civilním sporu.
  Výrazy tezauru civilní soud * občanskoprávní řízení * důkaz * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-203-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86763PSS - Poslanecká sněmovna
  Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
 2. TitleCivilní proces ; Řízení sporné : občanský soudní řád (§ 1 až 250l), zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů / Petr Lavický a kolektiv
  Author Lavický, Petr, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexxvi, 1088 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Additional Variant TitlesCivilní proces. I, Řízení sporné
  Občanský soudní řád (§ 1 až 250l)
  Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
  NotePrávní stav publikace: k 1.1.2016
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * občanské právo * občanskoprávní řízení * civilní soud
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7478-986-1
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URL Civilní proces : řízení sporné (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26595LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26595PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 3. TitleDarování, koupě a směna / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  Polišenská, Petra (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope297 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci 9. svazek
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPřehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě (§ 2158 až § 2174 o. z.), neboť je lze systematicky lépe řadit k ochraně spotřebitele. V knize jsou zařazena nejen rozhodnutí, která byla přijata v době relativně nedávné, ale také rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího soudu z Vážného sbírky. Vybraná rozhodnutí jsou podle přesvědčení autorů nejen alespoň zčásti použitelná i za současného právního stavu, ale mnohdy nabízejí zajímavý, ale i úsměvný příběh. V knize lze nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku.
  Výrazy tezauru dar * převod vlastnictví * koupě * obchodní smlouva * rozhodnutí * soukromé právo * Česká republika * interpretace práva * publikace
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-180-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLDarování, koupě a směna (recenze)
  Darování, koupě a směna (obsah)
  Document kindJudikáty
  Darování, koupě a směna

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85980LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Darování, koupě a směna
 4. TitleNájem a pacht / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Redactor)
  Polišenská, Petra (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope391 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci ; 10. svazek
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZáklad knihy tvoří rozsudky vydané ještě za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které jsou podle autorů použitelné i za účinnosti nového soukromoprávního kodexu. Pro inspiraci byla zařazena i rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího soudu z tzv. Vážného sbírky. Tento svazek obsahuje však už i rozhodnutí založená na aplikaci nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Lze v něm nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku.
  Výrazy tezauru pronájem nemovitosti * pacht * vlastnictví * Česká republika * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-181-1
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindJudikáty
  Nájem a pacht

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86212LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Nájem a pacht
 5. TitleVznik a obsah závazků / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  Polišenská, Petra (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope301 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci 3. svazek
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationObsahem publikace je vedle použitelné judikatury také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušná část důvodové zprávy a zásadní právní předpisy.
  Výrazy tezauru soukromé právo * občanské právo * závazkové právo * pohledávka * dluh * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7478-754-6
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URL Vznik a obsah závazků (obsah)
  Document kindJudikáty
  Vznik a obsah závazků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84941LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Vznik a obsah závazků
 6. TitleZměny závazků / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  Polišenská, Petra (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope231 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci 4. svazek
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPředkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v osobě věřitele či dlužníka a změn v obsahu závazků. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a zásadní právní předpisy. Je komplexní pracovní pomůckou, soustřeďující veškeré potřebné informace pro práci s judikaturou poté, co nový občanský zákoník nabyl účinnosti.
  Výrazy tezauru závazkové právo * občanské právo * soukromé právo * soudní řízení * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-756-0
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLZměny závazků (obsah)
  Document kindJudikáty
  Změny závazků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84940LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Změny závazků
 7. TitleCivilní proces. Exekuční právo : Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád (§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí / Petr Lavický a kolektiv
  Author Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxiv, 530 stran ; 19 cm + 1 list (errata)
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Portion of titleExekuční právo
  Additional Variant TitlesCivilní proces. II, Exekuční právo
  Exekuční právo : Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád (§ 28 až 151)
  NotePřehled souvisejících právních předpisů. Název v tiráži: Exekuční právo : Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád (§ 28 až 151). Právní stav publikace je k 1.12.2015
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  AnnotationII. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem exekuční právo.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výkon rozhodnutí * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7478-988-5
  Copy count3, currently available 3
  URLCivilní proces (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26561PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26561PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26561PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 8. TitleCivilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku) / Petr Lavický a kolektiv
  Author Lavický, Petr, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxxi, 979 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Portion of titleŘízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku)
  Additional Variant TitlesŘízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku)
  Zákon o zvláštních řízeních soudních
  Added title page titleCivilní proces. III, Řízení nesporné
  NotePřehled právních předpisů. Název v tiráži: Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Právní stav publikace je k 30.6.2015
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrvní svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spojením těchto předpisů je tak pokryto celé nesporné řízení.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * zvláštní řízení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-869-7
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLCivilní proces (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26531LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26531PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 9. TitlePrávní jednání / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  Polišenská, Petra (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope475 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci 5. svazek
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPředkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně právního jednání. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a zásadní právní předpisy. Kniha tak není pouhým přehledem judikatury, ale komplexní pracovní pomůckou, soustřeďující veškeré potřebné informace pro práci s judikaturou poté, co občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nabyl účinnosti.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * soudní řízení * soudní stíhání * Česká republika * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7478-821-5
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLprávní jednání (obsah)
  Document kindJudikáty
  Právní jednání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85267LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Právní jednání
 10. TitleZajištění a utvrzení dluhů / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  Polišenská, Petra (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope309 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci 7. svazek
  NoteKniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje rejstřík
  AnnotationPublikace shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy a zásadní právní předpisy.
  Výrazy tezauru soukromé právo * dluh * závazková odpovědnost * soudní řízení * Česká republika * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7478-905-2
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLZajištění a utvrzení dluhů (obsah)
  Document kindJudikáty
  Zajištění a utvrzení dluhů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85268LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Zajištění a utvrzení dluhů