Search results

 1. TitleUsucapio : vydržení v římském právu / Petr Bělovský
  Author Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2018
  Scope246 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleVydržení v římském právu
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Český text, částečně souběžný latinský text, anglické resumé
  AnnotationVydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem vydržení, jak o tom hovoří již právník Gaius, je zejména ochrana poctivého držitele věci, stejně jako zajištění právní jistoty při dispozici s majetkem. O klikatých cestách historického vývoje vydržení nejen v právu římském, ale také v československém právu 20. století a českém právu 21. století, pojednává tato kniha.
  Výrazy tezauru soukromé právo * vlastnictví * nabytí vlastnictví * římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87284-72-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Usucapio

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87814Poslanecká sněmovna
  Usucapio
 2. TitlePřípady z římského práva / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada, Jan Šejdl
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  Šejdl, Jan (Author)
  Issue4. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope221 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru učební pomůcka * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3216 - Organizace školství
  ISBN978-80-7380-701-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87223Poslanecká sněmovna
  Případy z římského práva
 3. TitleŘímské právo v občanském zákoníku : komentář a prameny. Věcná práva / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Šejdl, Jan (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2017
  Scope304 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Portion of titleVěcná práva
  NoteNa hřbetě označení: A
  Obsahuje bibliografii
  Částečně latinský text
  AnnotationObčanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s rakouským Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, jehož obsah však vycházel z širší tradice kontinentální právní kultury – z římského práva. Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici.
  Výrazy tezauru římské právo * občanské právo * občanský zákoník * vlastnictví * prameny práva * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87284-65-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Římské právo v občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87228Poslanecká sněmovna
  Římské právo v občanském zákoníku
 4. TitleCaro amico : 60 kapitol Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími / Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Editor)
  Stloukalová, Kamila (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2017
  Scope573 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleŘímské právo napříč staletími
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Částečně slovenský a latinský text, částečně souběžný latinský text, anglické resumé
  Výrazy tezauru římské právo * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87284-64-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Caro amico

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87229Poslanecká sněmovna
  Caro amico
 5. TitleCizinci, hranice a integrace v dějinách / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)
  Another authors Skřejpek, Michal, 1957- (Editor)
  Bělovský, Petr, 1972- (Editor)
  Stloukalová, Kamila (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope256 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationSoučasná situace v Evropě vede k zamyšlení nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském ad. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S vědomím komplexnosti položené otázky se pokoušejí o nalezení alespoň dílčí odpovědi autoři této knihy. Téma pojímají odděleně ve dvou rovinách. První část knihy se věnuje vytyčenému tématu ve starověkém Římě, a to především na základě jeho vlastního práva, tedy římského práva. Ve druhé části se autoři soustředí na některé aspekty hranic a cizinců v době od středověku po konec uplynulého tisíciletí.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * právní postavení * integrace přistěhovalců * hranice * začlenění do společnosti * historie práva
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2811 - Migrace
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-87284-62-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Cizinci, hranice a integrace v dějinách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86832Poslanecká sněmovna
  Cizinci, hranice a integrace v dějinách
 6. TitlePřípady z římského práva / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope175 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru římské právo * učební pomůcka
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-336-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81126externí sklad Měšice
  Případy z římského práva
 7. TitlePřípady z římského práva / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope159 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationSbírka případů z římského práva je souborem testů sloužících k procvičení látky z římského práva, aby se budoucí právníci naučili pracovat s texty obsahujícími právní informace. Jejich zvládnutí je rovněž předpokladem pro úspěšné složení státní zkoušky. Texty, které se v tomto souboru nacházejí, jsou produktem fantazie autorů, kteří se snažili nejen o co největší rozmanitost, ale také srozumitelnost, stejně jako dodržení dobových antických reálií, které ostatně někdy mohou naznačit cestu ke správnému řešení. K vyřešení všech otázek je třeba nejen znalostí z římského práva, ale stejně tak pozornosti, logického myšlení a kombinačních schopností. Soubor římskoprávních případů bude pro studenty práv užitečný nejen proto, aby snadněji zvládli nelehkou materii tohoto oboru, ale stejně tak, a to možná na prvním místě, aby se naučili také právnicky myslet.
  Výrazy tezauru římské právo * učební pomůcka
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-274-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80297externí sklad Měšice
  Případy z římského práva
 8. TitlePřípady římského praetora / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  Issue5., rozš. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : LexisNexis CZ, 2007
  Scope95 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Best test
  Note1. vyd. vyšlo pod názvem Případy římského senátora
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru učebnice * historie práva * římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-86920-18-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy římského praetora

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15491externí sklad Měšice
  Případy římského praetora
 9. TitlePřípady římského praetora / Petr Bělovský, David Falada, Michal Skřejpek
  Author Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Another authors Falada, David, 1966- (Author)
  Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Issue4., rozš. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : LexisNexis CZ, 2006
  Scope150 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Best test
  Note1. vyd. vyšlo pod názvem Případy římského senátora
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru učebnice * římské právo * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-86920-09-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy římského praetora

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74991externí sklad Měšice
  Případy římského praetora
 10. TitleAdvokacie a jurisprudence ve starověkém Římě / Petr Bělovský
  Author Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2005
  Scope116 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru historie práva * antika * advokát * právní věda
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN80-246-0975-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74490externí sklad Měšice
  Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě