Search results

 1. TitleDějiny Komunistické strany Československa IV : (1969-1993) / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek
  Author Kocian, Jiří, 1956- (Author)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  Balík, Stanislav, 1978- (Author)
  Hloušek, Vít, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2020
  Scope591 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKomunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Jako první se do rukou čtenářům dostává svazek IV., věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v období tzv. normalizace (1969–1989) a v transformačním období na počátku devadesátých let dvacátého století. Kniha není pouze pokusem o komplexnější a kritické shrnutí dosavadního stavu výzkumu o vývoji KSČ v tomto čtvrtstoletí. Jejím cílem je rovněž seznámit odbornou veřejnost a zainteresované zájemce s řadou nových či dosud méně známých poznatků a též nabídnout podněty k zamyšlení či přispět k řešení dosud nezodpovězených otázek.
  Výrazy tezauru Komunistická strana Československa * politická strana * období normalizace v Československu * dějiny * politický režim * Československo * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * 90. léta 20. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0406 - Politický rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-3174-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny Komunistické strany Československa IV

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72148EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny Komunistické strany Československa IV
 2. TitleVe stínu války : Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945 / Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann (eds.)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  Portmann, Kateřina, 1976- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019
  Scope466 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationPředkládaná publikace si klade za cíl přispět ke komparaci politického, hospodářského a sociálního vývoje v různých částech československého území od rozpadu společného státu v březnu 1939, resp. v případě území odtržených od Československa mnichovskou dohodou a vídeňskou arbitráží od podzimu 1938, až do skončení druhé světové války. Vedle obecnějších shrnujících textů pro jednotlivé oblasti v ní nalezneme studie k arizaci v protektorátu (průmyslové podniky, kinematografie) a na Slovensku či k postavení žen pracujících v protektorátním průmyslu a slovenských dělníků. Kniha obsahuje též studie věnované filmové reflexi daného tématu a možnostem jeho didaktického zpracování.
  Výrazy tezauru Protektorát Čechy a Morava * Sudety * hospodářská politika * společensko-hospodářské poměry * rasová diskriminace * Československo * Slovenský štát (1939-1945) * druhá světová válka * nacionální socialismus * politická diskriminace * represe * protifašistický odboj * politická propaganda * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0406 - Politický rámec
  2821 - Sociální rámec
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-88292-51-7
  978-80-7494-500-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ve stínu války

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88929PSS - Poslanecká sněmovna
  Ve stínu války
 3. TitleTřídní (ne)spravedlnost : proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948-1989 / Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout (eds.), Kateřina Portmann, Tomáš Vilímek
  Author Bursík, Tomáš, 1979- (Author) (Editor)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Author) (Editor)
  Portmann, Kateřina, 1976- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019
  Scope390 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleProměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948-1989
  Varying form of titleTřídní nespravedlnost
  Třídní spravedlnost
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglická resumé
  AnnotationPrakticky po celou dobu existence komunistického režimu byla perzekuce jeho odpůrců součástí politiky vládnoucí Komunistické strany Československa. Vrchol těchto perzekučních opatření představovaly trestněprávní postihy, které se dotkly tisíců československých občanů. Předkládaná publikace si klade za cíl přispět k hlubšímu poznání tohoto tématu. Vedle úvodního textu obsahujícího obecné shrnutí trestněprávní perzekuce v letech 1948–1989 zde nalezneme studie mapující zneužívání poválečného retribučního soudnictví, zákulisí fungování Státního soudu, proměnu charakteru trestněprávní perzekuce na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a postihy za různé formy verbálních projevů v období tzv. normalizace. Součástí knihy je i rozsáhlá edice dokumentů přibližující na různých typech zpráv pohled speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR na tzv. protistátní trestnou činnost v Československu.
  Výrazy tezauru trestní řízení * represe * občanská neposlušnost * Československo * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-88292-60-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Třídní (ne)spravedlnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88981PSS - Poslanecká sněmovna
  Třídní (ne)spravedlnost
 4. TitleLexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989 / Adam Zítek, Jaroslav Pažout a kol.
  Author Zítek, Adam (Author)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019
  Scope346 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam zkratek
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejich nejvyšších orgánů justice v letech 1948-1989. Cílem lexikonu je posloužit odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti zabývajícím se problematikou komunistické justice a prokuratury, případně se státi odrazovým můstkem k dalšímu biografickému výzkumu.
  Výrazy tezauru soudní systém * státní zástupce * životopis * slovník * Československo * 40. léta 20. století * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-88292-36-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindSlovníky naučné speciální
  Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88585VSKK - všeob.stud. Kdo je kdoIn-Library Use Only
  Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989
 5. Title"Nechtění" spoluobčané : skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989 / Jaroslav Pažout - Kateřina Portmann (eds.)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  Portmann, Kateřina, 1976- (Editor)
  Technická univerzita v Liberci. Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta (Other)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018
  Scope254 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteNa obálce uvedeno: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. -- Autoři jednotlivých studií: Robert Kvaček, Jan Rychlík, Kateřina Portmann, Štefan Šutaj, Helena Sadílková, Dalibor Státník, Jakub Mlynář, Matej Medvecký, František Bártík, Jan Seidl, Marcela Strouhalová, Jaroslav Pinkas, Petr Bednařík, Jan Bárta
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší studie věnované nejrůznějším skupinám „nechtěných“ obyvatel v Československu od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu. První blok se zamýšlí nad obtížným postavením německých obyvatel po jejich nuceném transferu z Československa, analyzuje proměnlivost kategorie československého „(pracujícího) lidu“. Druhý blok tematizuje nelehký osud několika skupin obyvatel, jejichž „chtěnost“ či „nechtěnost“ byla podmíněna především národnostním původem, přičemž při jeho určování často nehrálo roli subjektivní vnímání dotyčného. Nalezneme zde texty popisující situaci německého, maďarského, romského a rusínského obyvatelstva a vzpomínky osob židovského původu na holocaust. Třetí část se zabývá problematikou perzekuce v komunistickém Československu a využitím nesvobodných pracovních sil v uranovém průmyslu, dále přístupem státu i veřejnosti k homosexuálům, všímá si též osudů knih zabavených v poválečném Československu tzv. státně nespolehlivým (především německy mluvícím) osobám. Poslední, čtvrtý blok je vyhrazen textům, které se věnují „nechtěným“ obyvatelům z hlediska didaktiky a filmové vědy.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * diskriminace na základě sexuální orientace * politická diskriminace * náboženská diskriminace * vyloučení ze společnosti * sociální problém * Československo * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-88292-06-7
  978-80-7494-421-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  "Nechtění" spoluobčané

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87653PSS - Poslanecká sněmovna
  "Nechtění" spoluobčané
 6. TitleTrestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989) / Jaroslav Pažout
  Author Pažout, Jaroslav, 1974- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017
  Scope603 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Česká společnost po roce 1945 ; svazek 13
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPostihy odpůrců režimu byly stabilní součástí politiky Komunistické strany Československu po celé období tzv. normalizace. Poměrně značného množství lidí se dotkla i trestněprávní perzekuce, která stála na vrcholu represivních opatření režimu vůči nepohodlným občanům. Základ práce tvoří kapitoly věnované jednotlivým protirežimním aktivitám v Československu a jejich trestněprávním postihům, které jsou dokumentovány na řadě kauz. Sledována tak je trestněprávní perzekuce za šíření protirežimních písemnosti a letákové akce, vydávání a šíření samizdatu, nezávislé náboženské a kulturní aktivity, petiční hnutí, protirežimní demonstrace, verbální projevy, odpírání vojenské služby, trestněprávní perzekuce spojená s výkonem trestu odnětí svobody a ochranného dohledu a trestní postihy za konflikty s veřejnými činiteli a za použití či plánované použití násilí při protirežimních aktivitách.
  Výrazy tezauru disident * politická diskriminace * politický vězeň * odnětí svobody * Československo * období normalizace v Československu
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7285-205-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87874PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989)
 7. TitleŽivot na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989 / Kateřina Lozoviuková - Jaroslav Pažout (eds.)
  Another authors Lozoviuková, Kateřina, 1976- (Editor)
  Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017
  Scope319 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglická resumé
  AnnotationČeskoslovenské státní hranice a jejich ostraha sehrávaly ve druhé polovině 20. století významnou roli ve vývoji pohraničních regionů. Zásadní politické, sociální i národnostní změny v prvních poválečných letech se nejvýrazněji projevily právě tady. Původní německy mluvící obyvatelstvo bylo až na výjimky vysídleno a nahrazeno obyvatelstvem slovanského původu. Tzv. železná opona, jež záhy po skončení druhé světové války rozdělila Evropu, a nový režim na státních hranicích determinovaly život všech obyvatel Československa. Vytvoření rozsáhlých zakázaných a hraničních pásem znamenalo další selekci lidí a jejich nucené vysídlování. Lidé žijící v pohraničí byli konfrontováni s faktem, že z přirozených mezistátních hranic se rychle staly hranice nepřátelské. K hlubšímu poznání tématu vlivu hranic v letech 1945–1989 na život obyvatelstva v příhraničních oblastech i jejich legálního, a především ilegálního překonávání chce přispět i tato publikace, rozčleněná do tří celků. První část se zabývá životem v pohraničí. Druhý blok mapuje překračování hranic, ať již povolená v rámci příhraničního styku, nebo nelegální, která nezřídka končila smrtí či trestněprávními postihy. Závěrečný blok je věnován tématu hranic a tzv. železné opony z didaktického hlediska a jeho zpracování ve filmu.
  Výrazy tezauru pohraniční oblast * životní podmínky * hranice * emigrace * pohraniční migrace * hraniční kontrola * studená válka * Československo * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87912-68-3
  978-80-7494-328-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86779PSS - Poslanecká sněmovna
  Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989
 8. TitleKaždodenní život v Československu 1945/48-1989 / Jaroslav Pažout (ed.)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2015
  Scope239 stran : ilustrace, faksimile, portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPo listopadu 1989 se historický výzkum období let 1948–1989 soustředil převážně na odkrývání mocenských mechanismů fungování monopolní vlády komunistické strany, především pak na politicky motivovanou perzekuci. V poslední době do popředí badatelského zájmu stále více vstupuje problematika každodenního života a proměny životního stylu. Objektem odborného zájmu se tak ve větší míře stává „obyčejný“ člověk se svými běžnými starostmi. Publikace se mj. zabývá problematikou každodennosti obecně, i dílčími aspekty každodenního života v komunistickém Československu, konkrétně vlivem médií, fenoménem podnikových rekreací, vývojem automobilismu v Československu a USA a kulturními aktivitami mládeže v období tzv. normalizace.
  Výrazy tezauru životní úroveň * kvalita života * volný čas * společenská činnost * Československo * rok 1945 - 1948 * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87912-35-5
  978-80-7494-250-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Každodenní život v Československu 1945/48-1989 (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Každodenní život v Československu 1945/48-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85422PSS - Poslanecká sněmovna
  Každodenní život v Československu 1945/48-1989
 9. TitleVýbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989 : edice dokumentů / Jaroslav Pažout a kol. (eds.)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2014
  Scope410 s., [56] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historie
  NoteNázev CD-ROMu: Edice dokumentů VONS 1978-1989: sdělení VONS (dokumenty č. 1-1125), další dokumenty VONS (dokumenty č. 1126-1204). Na obálce nad názvem: VONS
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationVýbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) byla nezávislá iniciativa kladoucí si za cíl sledovat případy osob, které byly trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení či které se staly oběťmi policejní a justiční zvůle, seznamovat s těmito případy veřejnost i úřady a postiženým osobám pomáhat. O jednotlivých kauzách vypracovával výbor sdělení; od svého založení v dubnu 1978 do konce roku 1989 jich vytvořil celkem 1125.
  Výrazy tezauru disident * názorové hnutí * politická opozice * politická diskriminace * lidská práva * Československo * 20. století * dokument
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-200-2388-9
  Copy count1, currently available 1
  URLVýbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989 (obsah)
  Document kindSoubor dokumentů
  Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84865PSS - Poslanecká sněmovna
  Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989
 10. TitleInformační boj o Československo / v Československu (1945-1989) / Jaroslav Pažout (ed.)
  Another authors Pažout, Jaroslav, 1974- (Editor)
  Technická univerzita v Liberci. Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů ; V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2014
  Scope287 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé. Na obálce pod názvem: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationČeskoslovensko bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry. Markantně se to projevilo i v prvních letech po skončení druhé světové války, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především po únoru 1948, kdy se komunistický režim snažil upevnit a posléze i udržet své pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení. Do informačního boje se samozřejmě zapojili i odpůrci komunistického režimu.
  Výrazy tezauru Československo * 2. polovina 20. století * politická ideologie * komunismus * politická propaganda * informace * kampaň na získání veřejnosti * dezinformace * studená válka
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-87912-10-2
  978-80-7494-089-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989) (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84252PSS - Poslanecká sněmovna
  Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989)