Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0044996^"
 1. TitleStrategie civilního procesu / Aleš Rozehnal
  Author Rozehnal, Aleš, 1970-
  Issue4. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022
  Scope269 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký má mít vztah k soudci a jak by měl v soudní síni vystupovat. Popsány jsou i techniky ovlivňující, jak se advokát chová a vypadá, advokátní etiketa a dekorum. Kniha je naspána živým, srozumitelným, i když odborným jazykem. Text se mimo jiné věnuje schopnosti advokáta argumentovat, tedy nacházet důvody pro určitý závěr, toto stanovisko obhajovat a vyvracet jeho oponování. Dále jsou zde rozebrány formální stránky žaloby a závěrečného návrhu, jejich struktura a jazyk, jakož i jejich správný přednes. Těžiště práce spočívá v rozboru důkazního řízení, a to zejména svědecké výpovědi. Důkladně je analyzována osobnost svědka a typologie svědků přátelských, neutrálních, zaujatých a nepřátelských. Kapitoly, které se věnují výslechu svědka, popisují, jak strukturovat výslech, aby logicky a přesvědčivě dokumentoval podstatu případu. Stranou není ponecháno ani tempo výslechu, tedy kdy je vhodné popis událostí zrychlit a kdy naopak zpomalit, aby byla zřejmá také atmosféra a intenzita pocitů, jež události provázely. Je také kladen důraz na verbální a neverbální projev advokáta. Nechybějí ani metody, jak připravit a efektivně podat svědectví znalce v rámci soudního řízení. Závěr publikace je věnován vyjednávání advokáta při mimosoudním řešení sporu a vystupování advokáta před médii v rámci civilního soudní řízení.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výslech svědka * znalecký posudek * advokát * schopnost komunikace * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7380-864-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Strategie civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90297PSS - Poslanecká sněmovna
  Strategie civilního procesu
 2. TitleMédia, etika a právo / Aleš Rozehnal
  Author Rozehnal, Aleš, 1970- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022
  Scope342 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace poskytuje komplexní přehled masových médií, jejich vývoje a typologie. Text rovněž čtivou, ale odbornou formou pojednává o roli médií ve společnosti, jakožto autonomního společenského subsystému, jejich interakci s politickým systémem, jakož i jednotlivými složkami stání moci. Výklad je zaměřen na svobodu slova jakožto jednoho ze základních lidských práv a svobod, které jsou prostřednictvím médií realizovány. Samostatná část se věnuje etice v médiích, což je oblast, která nebyla zatím v české odborné literatuře systematičtěji zpracována. Publikace obsahuje rovněž výklad právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Právní úprava je pak zasazena do širšího společenského kontextu a média jsou zkoumána z pohledu mediální vědy, politologie a sociologie.
  Výrazy tezauru etika * hromadné sdělovací prostředky * soukromé médium * právní věda * Česká republika
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  3226 - Komunikace
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-884-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Média, etika a právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90523PSS - Poslanecká sněmovna
  Média, etika a právo
 3. TitleStrategie civilního procesu / Aleš Rozehnal
  Author Rozehnal, Aleš, 1970-
  Issue4. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022
  Scope269 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký má mít vztah k soudci a jak by měl v soudní síni vystupovat. Popsány jsou i techniky ovlivňující, jak se advokát chová a vypadá, advokátní etiketa a dekorum. Kniha je naspána živým, srozumitelným, i když odborným jazykem. Text se mimo jiné věnuje schopnosti advokáta argumentovat, tedy nacházet důvody pro určitý závěr, toto stanovisko obhajovat a vyvracet jeho oponování. Dále jsou zde rozebrány formální stránky žaloby a závěrečného návrhu, jejich struktura a jazyk, jakož i jejich správný přednes. Těžiště práce spočívá v rozboru důkazního řízení, a to zejména svědecké výpovědi. Důkladně je analyzována osobnost svědka a typologie svědků přátelských, neutrálních, zaujatých a nepřátelských. Kapitoly, které se věnují výslechu svědka, popisují, jak strukturovat výslech, aby logicky a přesvědčivě dokumentoval podstatu případu. Stranou není ponecháno ani tempo výslechu, tedy kdy je vhodné popis událostí zrychlit a kdy naopak zpomalit, aby byla zřejmá také atmosféra a intenzita pocitů, jež události provázely. Je také kladen důraz na verbální a neverbální projev advokáta. Nechybějí ani metody, jak připravit a efektivně podat svědectví znalce v rámci soudního řízení. Závěr publikace je věnován vyjednávání advokáta při mimosoudním řešení sporu a vystupování advokáta před médii v rámci civilního soudní řízení.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výslech svědka * znalecký posudek * advokát * schopnost komunikace * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7380-864-8
  Document kindMonografie
  Strategie civilního procesu

  book

  Strategie civilního procesu
 4. TitleStrategie civilního procesu / Aleš Rozehnal
  Author Rozehnal, Aleš, 1970- (Author)
  Issue3. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope260 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je příručkou pro práci advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký má mít vztah k soudci a jak by měl v soudní síni vystupovat. Popsány jsou i techniky ovlivňující, jak se advokát chová a vypadá, advokátní etiketa a dekorum. Publikace rozebírá formální stránky žaloby a závěrečného návrhu, jejich strukturu a jazyk, jakož i jejich správný přednes. Těžiště práce spočívá v rozboru důkazního řízení, a to zejména svědecké výpovědi. Důkladně je analyzována osobnost svědka a typologie svědků přátelských, neutrálních, zaujatých a nepřátelských. Závěr publikace je věnován vyjednávání advokáta při mimosoudním řešení sporu a vystupování advokáta před médii v rámci civilního soudní řízení.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výslech svědka * znalecký posudek * advokát * schopnost komunikace * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7380-798-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Strategie civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88963PSS - Poslanecká sněmovna
  Strategie civilního procesu
 5. TitlePraktikum občanského práva hmotného / Aleš Rozehnal a kolektiv
  Author Rozehnal, Aleš, 1970- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope279 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii
  Anglické resumé
  AudiencePraktikum je určeno studentům, kteří si díky němu snáze osvojí látku vyučovanou na přednáškách a seminářích, pedagogům, kteří ji mohou využít při seminární výuce, ale i laikům, kteří díky němu mohou poodkrýt složitost tohoto právního odvětví.
  AnnotationPraktikum občanského práva je založeno na úspěšné metodě studia práva, kterou je řešení komplikovaných a skutkově bohatých případů. Řešením těchto případů získávají studenti analytické schopnosti řešení problémů tím, že si osvojují základní principy a doktrínu civilního práva. Každá kapitola je uvedena hutným výkladem, od kterého se odvíjejí otázky a řešení případů. Každý tematický okruh je uzavřen přehledem relevantní judikatury a citací právních vět
  Výrazy tezauru občanské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7380-805-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum občanského práva hmotného

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89214PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum občanského práva hmotného
 6. TitleObčanský zákoník : praktický komentář / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv
  Author Kindl, Milan, 1954- (Commentator for written text)
  Another authors Rozehnal, Aleš, 1970- (Commentator for written text)
  Česko. Občanský zákoník (2012, novela 2018) (Other)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019
  Scope937 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Spine TitleObčanský zákoník : komentář. II.
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-742-9
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88067LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88067PSS - Poslanecká sněmovna
  Občanský zákoník
 7. TitleObčanský zákoník : praktický komentář / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv
  Author Kindl, Milan, 1954- (Commentator for written text)
  Another authors Rozehnal, Aleš, 1970- (Commentator for written text)
  Česko. Občanský zákoník (2012, novela 2018) (Other)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019
  Scope991 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Spine TitleObčanský zákoník : praktický komentář. I.
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-742-9
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88067LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88067PSS - Poslanecká sněmovna
  Občanský zákoník
 8. TitleŠok! Hrůza! Média! / autor: redakce HlídacíPes.org ; editor Ondřej Neumann ; autorský tým: Vojtěch Berger, Robert Břešťan, Tereza Engelová, Robert Malecký, Ondřej Neumann, Aleš Rozehnal
  Author Neumann, Ondřej, 1968- (Author)
  Another authors Berger, Vojtěch, 1983- (Author)
  Břešťan, Robert (Author)
  Engelová, Tereza, 1976- (Author)
  Malecký, Robert (Author)
  Rozehnal, Aleš, 1970- (Author)
  Redakce HlídacíPes.org (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Brně : CPress, 2019
  Scope267 stran : barevné ilustrace, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationMédia dnes doslova hýbou společností. Víte, jak se v nich orientovat? Kdo vlastní české sdělovací prostředky a jak se to odráží v jejich obsahu? Tušíte, co se odehrává v novinářském světě a kdo pro vás zprávy tvoří? Světem českých novinářů vás s profesionálním vhledem provede redakce platformy HlídacíPes.org organizované Ústavem pro nezávislou žurnalistiku. Nahlédnete pod prsty nejrůznějších médií. Řeč přijde i na nejdůležitější kauzy s nimi spojené.
  Výrazy tezauru noviny * televize * rozhlasové vysílání * hromadné sdělovací prostředky * komunikační profese * svoboda tisku * svoboda slova * cenzura * politická morálka * dezinformace * Česká republika * 90. léta 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  3226 - Komunikace
  1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-264-2830-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Šok! Hrůza! Média!

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88692PSS - Poslanecká sněmovna
  Šok! Hrůza! Média!
 9. TitleStrategie civilního procesu / Aleš Rozehnal
  Author Rozehnal, Aleš, 1970- (Author)
  Issue2. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope258 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPříručka pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na jeho úspěch v civilním soudním řízení. Věnuje se schopnosti advokáta argumentovat, tedy nacházet důvody pro určitý závěr, toto stanovisko obhajovat a vyvracet jeho oponování. Rozebírá formální stránky žaloby a závěrečného návrhu, jejich strukturu a jazyk, jakož i jejich správný přednes. Těžiště práce spočívá v rozboru důkazního řízení, a to zejména svědecké výpovědi. Je analyzována osobnost svědka a jeho typologie. Kapitoly zabývající se výslechem svědka, popisují, jak strukturovat výslech, aby logicky a přesvědčivě dokumentoval podstatu případu. Stranou není ponecháno ani tempo výslechu. Závěr publikace je věnován vyjednávání advokáta při mimosoudním řešení sporu a úloze médií pro civilní soudní řízení.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * advokát * schopnost komunikace * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-713-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Strategie civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87518PSS - Poslanecká sněmovna
  Strategie civilního procesu
 10. TitleTeorie korporátního práva / Aleš Rozehnal
  Author Rozehnal, Aleš, 1970- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s r.o., 2018
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje role a strukturu korporátního práva, nabízí charakteristiku jednotlivých institutů korporátního práva, jejich alternativy, ale i důvody jejich existence. Zabývá se problémy korporátního práva a nabízí různé alternativy jejich řešení. V případě, že se vyskytují rozdíly mezi různými jurisdikcemi, snaží se kniha vystopovat původ těchto rozdílů a identifikovat to, co je korporátnímu právu společné.
  Výrazy tezauru obchodní právo * komerční firma * společník * dluh * finanční trh * smíšený koncern * právo na spravedlnost * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  4006 - Organizace podniku
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7380-723-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Teorie korporátního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87644PSS - Poslanecká sněmovna
  Teorie korporátního práva

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.