Search results

 1. TitleArtificial legal entities : essays on legal agency and liability / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Pavel Ondřejek
  Author Beran, Karel, 1975- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  Dvořák, Bohumil, 1976- (Author)
  Elischer, David, 1980- (Author)
  Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  Janeček, Václav, 1987- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Ondřejek, Pavel, 1982- (Author)
  Issue1st edition
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxiv, 267 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Legal monographs
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie se snaží odpovědět na otázky, jak právnické osoby - jako umělé právnické osoby bez vlastního rozumu nebo vlastní vůle - mohou vykonávat právní úkony a jakým způsobem se mohou stát právně odpovědnými. Kniha se zabývá právními akty právnických osob nejen ve vztahu k hmotnému právu, ale také ve vztahu k procesním pravidlům, která těmto osobám umožňují vykonávat úkony v občanskoprávním řízení. Představen je také nový přístup k odpovědnosti právnických osob.
  Výrazy tezauru právnická osoba * odpovědnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-082-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Artificial legal entities

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88041PSS - Poslanecká sněmovna
  Artificial legal entities
 2. TitlePrávní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek
  Author Beran, Karel, 1975- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  Dvořák, Bohumil, 1976- (Author)
  Elischer, David, 1980- (Author)
  Hrádek, Jiří, 1978- (Author)
  Janeček, Václav, 1987- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Novotná Krtoušová, Lucie, 1986- (Author)
  Ondřejek, Pavel, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexxiii, 271 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NotePrávní stav publikace je k 30.6.2018
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationRekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na právnickou osobu. Cílem předkládané monografie odpovědět na otázku, jak mohou právnické osoby v českém právním řádu právně jednat a (nejen za své jednání) také právně odpovídat. Zkoumány jsou obecné i zvláštní otázky subjektivity, právního jednání a odpovědnosti, procesního jednání, subjektivní a objektivní odpovědnosti, delegované zavázanosti či jednání statutárních orgánů právnických osob, jakož i problémy veřejnoprávních deliktů a působení základních práv na právní vztahy právnických osob.
  Výrazy tezauru právnická osoba * odpovědnost * soukromé právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-043-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87970PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva
 3. TitlePrávo obchodních společností : v praxi a pro praxi (nejen soudní) / Petr Čech, Petr Šuk
  Author Čech, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Šuk, Petr, 1973- (Author)
  IssueVydání I.
  PublicationPraha : Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016
  Scope373 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Additional Variant TitlesPrávo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní)
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktický výklad vybraných institutů práva obchodních korporací v jeho stěžejních oblastech – jednání za obchodní korporaci (kapitola 1), členové statutárních orgánů obchodních korporací, jejich postavení, práva, povinnosti a odpovědnost (kapitola 2), nové koncernové právo (kapitola 3), podíl v obchodní korporaci, jeho druhy a převod (kapitola 4), společnost s ručením omezeným (kapitola 5) a akciová společnost (kapitola 6). Přehledný text, srozumitelný i uživatelům bez právního vzdělání. Řadu závěrů autoři dokládají na jednoduchých příkladech, dobře využitelných v praxi.
  Výrazy tezauru komerční firma * struktura podniku * zákon o obchodních společnostech * obchodní právo
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7273-177-0
  Copy count3, currently available 2
  URL Právo obchodních společností (obsah)
  Document kindUčebnice
  Právo obchodních společností

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85985PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 08.12.2021)
  F 85985PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85985PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo obchodních společností
 4. TitlePocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám : právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku / [uspořádali Stanislava Černá a Petr Čech]
  Another authors Černá, Stanislava, 1949- (Editor)
  Čech, Petr, 1975- (Editor)
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexv, 288 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Beckova edice právo
  Cover TitlePocta Ivaně Štenglové k 70. narozeninám
  Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku
  NoteČást. slovenský text
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationSborník odborných statí vychází u příležitosti životního jubilea docentky Ivany Štenglové, významné a respektované osobnosti české komercialistiky. Současně reflektuje, že 1. ledna 2012 uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy nabyl účinnosti obchodní zákoník a s ním i naše novodobé právo společností. Více než dvacítka předních českých i slovenských akademiků a soudců se ve svých příspěvcích zamýšlí nad hlavními problémy, před něž v této oblasti obchodní zákoník postavil teorii, praxi i judikaturu v uplynulých dvou desetiletích. Mezi jinými tématy lze zmínit např. problematiku korporátních a statutárních „závojů“, význam rozhodování soudů ve věcech obchodních společností pro právní jistotu, strukturu právnické osoby jako formy aktivity ve společnosti, neplatnost společnosti, zájem kapitálové společnosti, právní povahu usnesení valné hromady, hlasování na valné hromadě a rozhodnutí jediného společníka, péči řádného hospodáře, rozhodčí doložky ve společenských smlouvách, vnitřní obchodování v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným, osobní společnosti, advokátní společnosti, vyloučení z družstva, ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným na základě jednostranného projevu vůle společníka, dividendovou politiku v akciové společnosti a další. Publikaci doplňuje několik prací z oblasti mezinárodního práva soukromého (stati věnované obchodním společnostem v mezinárodním právu soukromém či ve světle práva Evropské unie) a práva závazkového.
  Výrazy tezauru obchodní právo * Štenglová, Ivana (1942- ) * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-262-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81508EXH - externí sklad Měšice
  Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám
 5. TitlePrávní systém v ČR II. / Tomáš Pohl, Petr Čech
  Author Pohl, Tomáš, 1952- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  Issue4., přeprac. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, 2007
  Scope254 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice 11
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje rejstřík
  AnnotationUčebnice Právní systém v ČR II. je součástí souboru 15 učebnic, které svojí obsahovou náplní tvoří ucelenou soustavu učiva předepsaného pro získání nejvyššího kvalifikačního stupně „Certifikace a vzdělávání účetních v ČR“, kterým je účetní expert. Učebnice je zpracována v souladu s požadavky IES (Mezinárodní vzdělávací standardy) vymezenými a přijatými IFAC (Mezinárodní federace účetních) jako kvalifikační standard profesionálních účetních. Formu, kterou je učebnice zpracována, tj. vzájemnou provázanost učiva, přehlednost, praktické aplikace a důraz na didaktickou stránku vzdělávacího procesu, ocení nejen adepti připravující se na zkoušky v systému certifikace, ale i učitelé a další zájemci o vzdělávání v této oblasti.
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní poměr na dobu určitou * právnická osoba * podnikavost * obchodní spolupráce * společník * sdružení * akciová společnost * družstvo * cenné papíry
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1621 - Hospodářská struktura
  4400 - Zaměstnanost a práce
  ISBN978-80-7357-284-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právní systém v ČR II

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15786EXH - externí sklad Měšice
  Právní systém v ČR II
 6. TitleEvropská (akciová) společnost / Jan Dědič, Petr Čech
  Author Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : BOVA POLYGON, 2006
  Scopevi, 619 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  NoteČást. anglický a německý text
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru nadnárodní společnost * komunitární právo - národní právo * evropská společnost * evropský podnik * akciová společnost
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN80-7273-133-5
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindMonografie
  Evropská (akciová) společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75104LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 75104EXH - externí sklad Měšice
  F 75104EXH - externí sklad Měšice
 7. TitleObchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? / Jan Dědič, Petr Čech
  Author Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  Issue2., dopl. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : BOVA POLYGON, 2005
  Scopev, 485 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru obchodní právo * Česká republika * komunitární právo - národní právo * přibližování legislativy
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN80-7273-122-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75648EXH - externí sklad Měšice
  Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?
 8. TitleEvropské právo společností : včetně úplného znění předpisů komunitárního práva / Jan Dědič, Petr Čech
  Author Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Polygon, 2004
  Scope531 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam zkratek
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * obchodní právo * svoboda obchodu * svoboda usazování * nadnárodní společnost * evropské družstvo * Evropské ekonomické zájmové sdružení
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN80-7273-110-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindPříručky
  Evropské právo společností

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73601EXH - externí sklad Měšice
  F 73601EXH - externí sklad Měšice
  F 73601EXH - externí sklad Měšice
  Evropské právo společností
 9. TitleObchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? / Jan Dědič, Petr Čech
  Author Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Another authors Čech, Petr, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : POLYGON, 2004
  Scope366 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Additional Variant TitlesCo všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru obchodní právo * Česká republika * komunitární právo - národní právo
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN80-7273-105-X
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73421EXH - externí sklad Měšice
  F 73421EXH - externí sklad Měšice
  F 73421EXH - externí sklad Měšice
  Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?