Search results

 1. TitleEvidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR : (nedostatky a možná řešení) / Šárka Blatníková, Petr Zeman
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  Another authors Zeman, Petr (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019
  Scope115 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  Určeno pro odbornou veřejnost
  AnnotationHlavním cílem publikace je navrhnout nový postup pro sběr a vykazování údajů o ukládání a výkonu ochranného léčení a zabezpečovací detence pro účely zajištění dostatečného přehledu o všech fázích aplikace těchto institutů a umožnění využití shromažďovaných informací ke kontrole a vymáhání plnění povinností pachatelů, jimž byly uloženy.
  Výrazy tezauru trestní sankce * trestná činnost * odnětí svobody * alternativní trest * léčba * sběr dat * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1216 - Trestní právo
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7338-182-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (plný text)
  Document kindStudie
  Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88784PSS - Poslanecká sněmovna
  Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR
 2. TitleNebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí / Šátka Blatníková
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016
  Scope108 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro odbornou veřejnost
  Výrazy tezauru vězeň * vězeňské instituce * násilí
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-158-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí (plný text)
  Document kindStudie
  Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86000PSS - Poslanecká sněmovna
  Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí
 3. TitleSpolečenské zdroje vývoje organizovaného zločinu / Martin Cejp, Šárka Blatníková, Lucie Háková, Jakub Holas, Ivana Trávníčková, Jiří Vlach
  Author Cejp, Martin, 1937- (Author)
  Another authors Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  Háková, Lucie (Author)
  Holas, Jakub (Author)
  Trávníčková, Ivana, 1948- (Author)
  Vlach, Jiří, 1978- (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015
  Scope211 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 180 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro odbornou veřejnost
  Výrazy tezauru organizovaný zločin
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-155-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu (plný text)
  Document kindStudie
  Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85703PSS - Poslanecká sněmovna
  Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu
 4. TitleZnásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé / Šárka Blatníková, Petra Faridová, Petr Zeman
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  Another authors Faridová, Petra (Author)
  Zeman, Petr (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015
  Scope221 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 230 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro odbornou veřejnost
  Výrazy tezauru sexuálně motivovaný trestný čin * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-153-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé (obsah)
  Document kindStudie
  Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85704PSS - Poslanecká sněmovna
  Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé
 5. TitleNásilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost / Šárka Blatníková, Petra Faridová, Petr Zeman
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  Another authors Faridová, Petra (Author)
  Zeman, Petr (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014
  Scope221 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 230 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie shrnuje výsledky vstupní části výzkumu Institutu pro kriminologii, který se zabývá právě problematikou sexuálně zaměřeného násilí. Předmětem výzkumu jsou sexuálně motivované trestné činy s prvkem násilí, registrované na území ČR ve stanoveném období, identifikovaní pachatelé těchto trestných činů, a jednotlivá opatření na ochranu společnosti před tímto druhem kriminality. Hlavním cílem výzkumu je získat nové kriminologické poznatky o kriminálním sexuálně motivovaném násilí a jeho pachatelích v ČR a zhodnotit prostředky využívané k postihu pachatelů tohoto druhu kriminality. Mezi dílčí cíle patří zhodnocení právní úpravy postihu sexuálně motivovaného násilí v ČR, identifikace používaných nástrojů k posuzování nebezpečnosti pachatele sexuálního násilí, a zmapování obrazu násilných sexuálních deliktů a jejich pachatelů v českých médiích.
  Výrazy tezauru sexuálně motivované násilí * sexuálně motivovaný trestný čin * kriminologie * trestný čin proti osobám * delikvence * zpřístupňování informací * hromadné sdělovací prostředky * trestní sankce * trestní právo * statistika * Česká republika * výzkum
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-143-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost (plný text)
  Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost (abstrakt, anglicky)
  Document kindStudie
  Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84516PSS - Poslanecká sněmovna
  Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost
 6. TitleAplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu / Šárka Blatníková
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011
  Scope176 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  Vybrané metody kriminologického výzkumu sv. 3
  NoteAnglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru kriminologie * výzkumná metoda
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7338-109-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu (plný text)
  Document kindStudie
  Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81095EXH - externí sklad Měšice
  Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu
 7. TitleProblematika zabezpečovací detence / Šárka Blatníková
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010
  Scope151 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationZákon o výkonu zabezpečovací detence nabyl účinnosti 1.1.2009 a lze ji uložit pachateli úmyslného trestného činu se sazbou vyšší než 5 let, jehož pobyt na svobodě je nebezpečná a jehož ochranná léčba není dostatečnou ochranou společnosti. Cílem této studie je popis současné situace v ukládání zabezpečovací detence a analýza souboru osob, kterým bylo za sledované období toto ochranné opatření uloženo.
  Výrazy tezauru trestní sankce * trestná činnost * alternativní trest * odnětí svobody * léčba * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7338-106-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Problematika zabezpečovací detence (plný text)
  Document kindStudie
  Problematika zabezpečovací detence

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80404EXH - externí sklad Měšice
  Problematika zabezpečovací detence
 8. TitleSexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality / Šárka Blatníková
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010
  Scope126 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  NoteAnglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sexuálně motivované násilí * organizovaný zločin * Česká republika * sociální analýza * trestní řízení
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-103-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality (plný text)
  Document kindStudie
  Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80405EXH - externí sklad Měšice
  Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality
 9. TitlePachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí / Šárka Blatníková
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009
  Scope140 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru dítě * dětská pornografie * prostituce * ochrana dítěte * obchodování s lidmi * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-091-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí (plný text)
  Document kindStudie
  Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79174EXH - externí sklad Měšice
  Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí
 10. TitlePredikce vývoje pachatele / autoři Šárka Blatníková, Karel Netík
  Author Blatníková, Šárka, 1974- (Author)
  Another authors Netík, Karel, 1948- (Author)
  Agentura Pylon
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008
  Scope216 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  NoteAnglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestná činnost * delikvence * kriminologie
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-075-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Predikce vývoje pachatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77848EXH - externí sklad Měšice
  Predikce vývoje pachatele