Search results

 1. TitlePodniková ekonomika / Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.
  Author Synek, Miloslav, 1935- (Author)
  Another authors Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Issue6., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexxviii, 526 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteTerminologický slovník. Na rubu tit. s.: vyd. 6.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPodniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním i spojovým podnikům i podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Zařazena je také problematika zdravotnických zařízení, ekonomika neziskových organizací a ekonomika sportu.
  Výrazy tezauru správa podniku * vedení společnosti
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-274-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Podniková ekonomika (obsah)
  Document kindUčebnice
  Podniková ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84787PSS - Poslanecká sněmovna
  Podniková ekonomika
 2. TitleNové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice / Eva Kislingerová a kol.
  Author Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexxvii, 171 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteČeská a anglická resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKonkurenceschopnost ekonomických subjektů může být zlepšena specifickými vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo horizontálními řídicími systémy či například zvláštními postupy v managementu, ale stále je určována především schopností dosáhnout vysoké produktivity práce. Moderní ekonomika se vyznačuje především extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky. Nepředstavuje však nějaké další vývojové stadium v oblasti základních ekonomických vztahů a zákonitostí.
  Výrazy tezauru vedení společnosti * podnikové vedení * management * personální oddělení * konkurenceschopnost * produktivita
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  4021 - Management
  ISBN978-80-7400-537-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84226PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky
 3. TitleSedm smrtelných hříchů podniků : úpadek a etika managementu / Eva Kislingerová
  Author Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexi, 173 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice ABC
  Varying form of title7 smrtelných hříchů podniků
  NoteAnglické resumé. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se snaží najít odpověď na otázky: Proč podniky krachují? Je vliv státních zásahů a subvencí větší než vliv výše zdanění? Nebo je podíl lidských chyb v rozhodování absolutní a všechny ostatní důvody neúspěchu podniku jsou jen projevem doprovodným? Mohla by existovat taková tržní a svobodná ekonomika, která by neznala krachující podniky? Publikace podává nejen ryze ekonomický pohled na problematiku úpadku podniků (např. struktura kapitálu jako nástroj snižování rizika úpadku, kolektivní charakter a náklady insolvence, motivace věřitelů dlužníka v defaultu), ale velká pozornost je věnována také chybám manažerského rozhodování v klíčových otázkách. Nakolik mohou být charakterové vlastnosti manažerů fundamentální příčinou chybného rozhodnutí s fatálními následky pro budoucnost podniku?
  Výrazy tezauru management * konkurz * solventnost * profesní etika
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN978-80-7400-495-7
  Copy count1, currently available 1
  URLSedm smrtelných hříchů podniků (obsah)
  Document kindMonografie
  Sedm smrtelných hříchů podniků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83543EXH - externí sklad Měšice
  Sedm smrtelných hříchů podniků
 4. TitleInsolvenční praxe v České republice : v období 2008-2013 / Eva Kislingerová, Tomáš Richter, Luboš Smrčka a kol.
  Author Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Another authors Richter, Tomáš, 1971- (Author)
  Smrčka, Luboš (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexv, 143 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationInsolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008. Oproti předchozí úpravě znamenal revoluční změnu v celkovém přístupu k problematice úpadku podnikatelských subjektů i fyzických osob: Vytvořil lepší podmínky pro řešení úpadku podnikatelského subjektu sanačním způsobem, poprvé v novodobé české právní praxi umožnil i tzv. oddlužení, tedy řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob, a významně posílil také pravomoci věřitelů. Cílem bylo zrychlit insolvenční řízení a zvýšit jeho efektivitu. Kniha přináší komplexní pohled na uplatňování tohoto zákona v praxi – spojuje ekonomický a právní náhled na tuto problematiku. Autoři podrobně analyzují a hodnotí dopady zákona v ekonomické i právní praxi. Text je rozdělen do dvou částí: První část nazvaná Insolvenční právo v ČR 2008–2013: velká očekávání, přiměřená zklamání – se zabývá řadou z hlediska dopadu insolvenčního zákona klíčových otázek. Mimo jiné také situací bank jako klíčových věřitelů, ale též směřováním další legislativní činnosti v oblasti insolvenčního práva. Druhá část Mezinárodní souvislosti insolvenční praxe přináší informace o vývoji práva na Slovensku, komentář ke specifikům východních oblastí a také přehled obvyklé situace i insolvenčních řízení ve státech Evropské unie.
  Výrazy tezauru solventnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-497-1
  Copy count1, currently available 1
  URLInsolvenční praxe v České republice (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční praxe v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83381EXH - externí sklad Měšice
  Insolvenční praxe v České republice
 5. TitleEkonomika kultury : efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury / Petr Dostál, Eva Kislingerová a kolektiv
  Author Dostál, Petr, 1947- (Author)
  Another authors Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2012
  Scope172 s. : il., formuláře ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Odborná kniha s vědeckou redakcí
  NoteAnglické resumé. Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívaných v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu představení možností využívání ekonomických nástrojů na příkladu činoherních divadel, hodnocení efektivnosti investic, dále problematice vícezdrojového financování včetně objasnění fundraisingu a logistiky.
  Výrazy tezauru kulturní politika * umělecká profese * kulturní organizace * zábavní průmysl * kultura * hospodářství * financování * financování z veřejných prostředků
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2831 - Kultura a náboženství
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-245-1886-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ekonomika kultury

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82585EXH - externí sklad Měšice
  Ekonomika kultury
 6. TitleVývojové tendence velkých podniků : podniky v 21. století / Miroslav Hučka, Eva Kislingerová, Milan Malý a kol.
  Author Hučka, Miroslav (Author)
  Another authors Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Malý, Milan, 1936- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scope275 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudienceKniha je určena především vrcholovým manažerům podnikové sféry, členům správních orgánů a dalším profesím, které se nějakým způsobem setkávají ve své každodenní činnosti s problematikou správy společnosti, se strategickým řízením, otázkou konkurenceschopnosti.
  AnnotationAutoři publikace hledají odpověď na vybrané aktuální otázky, které přináší současný vývoj podnikové sféry. Celkový koncept publikace i její závěry se opírají o rozsáhlý teoretický i empirický výzkum. Publikace se zabývá např. institucionálním prostředím podnikové sféry. V rámci tohoto tématu srovnává institucionální rámec dvou typů tržních ekonomik – liberální a koordinované. Přináší také pohled na vývojové tendence ziskových i neziskových organizací. V tematické oblasti strategického řízení podniků naznačuje měnící se charakter strategického řízení v podmínkách globalizace a hyperkonkurence a prezentuje nové směry ve strategiích podniků. V další části je analyzována konkurenceschopnost a úspěšnost podniků v podmínkách globalizace a jsou naznačeny světové trendy vývoje konkurenceschopnosti podniků. Jedním z témat je také vývoj organizačních struktur podniků, kdy na příkladech je ukázáno konkrétní organizační uspořádání. Velká pozornost je věnována problematice financování podniků, úloze bank a kapitálových trhů. Text přináší vývoj pohledů na financování podniků ve světě, jsou zmíněny teorie optimalizace finanční struktury, ukázány praktické pohledy na finanční strukturu, uvedeny klíčové poznatky k řízení rizika a diskutovány základní formy a nástroje financování podniků ve světě i v České republice. Publikaci uzavírá pohled na vývoj vlastnické struktury podniků v anglosaském prostředí, v evropském prostředí, postkomunistických zemích a v České republice.
  Výrazy tezauru správa podniku * management * 21. století
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN978-80-7400-198-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Vývojové tendence velkých podniků (obsah)
  Vývojové tendence velkých podniků (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Vývojové tendence velkých podniků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80959EXH - externí sklad Měšice
  Vývojové tendence velkých podniků
 7. TitleNová ekonomika : nové příležitosti? / Eva Kislingerová a kol.
  Author Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopexxi, 322 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice ekonomie
  Additional Variant TitlesNová ekonomika - nové příležitosti?
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace reaguje na změny vnějšího ekonomického prostředí. Přináší řadu nových analytických postupů a mechanismů zejména pro analýzu rozhodovacích procesů a vyhodnocování výsledků rozhodnutí pro reálnou podnikovou praxi. Přináší nový pohled nejen na podnikovou ekonomiku jako vědu, ale také nové postupy pro podnikovou praxi v oblasti tvorby strategie a strategického rozhodování, investičních procesů, risk managementu a analýzy rizika, finančního řízení (nové finanční nástroje), měření výkonnosti podniku. Zachycuje také nové tendence a postupy v oblasti managementu podniku a řízení lidských zdrojů. Změny v oblasti podnikové praxe jsou zasazeny do širšího makroekonomického a společenského rámce.
  Výrazy tezauru znalostní ekonomika * nový výrobek * konkurenceschopnost * vedení společnosti
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7400-403-2
  Copy count1, currently available 1
  URLNová ekonomika (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Nová ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81245EXH - externí sklad Měšice
  Nová ekonomika
 8. TitlePodniková ekonomika / Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.
  Author Synek, Miloslav, 1935- (Author)
  Another authors Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Issue5., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexxv, 498 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPodniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním a spojovým podnikům i podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Zařazena je také problematika zdravotnických zařízení, ekonomika neziskových organizací a ekonomika sportu.
  Výrazy tezauru vedení společnosti * struktura podniku * druh podniku * obor podnikání * podniková politika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  4011 - Druhy podniků
  ISBN978-80-7400-336-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Podniková ekonomika (obsah)
  Document kindUčebnice
  Podniková ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80033EXH - externí sklad Měšice
  Podniková ekonomika
 9. TitleManažerské finance / Eva Kislingerová a kol.
  Author Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  IssueVyd. 3.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexxxviii, 811 s. : il. ; 25 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Partial contentsCD-ROM (PowerPoint, příklady, kontrolní otázky, kvíz, přílohy)
  Výrazy tezauru financování podniku * řídící pracovník * finanční řízení
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN978-80-7400-194-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Manažerské finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80042EXH - externí sklad Měšice
  Manažerské finance
 10. TitleManažerské finance / Eva Kislingerová a kol.
  Author Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2004
  Scopexxxi, 714 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NotePřehled vzorců. Přehled zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru finanční řízení * financování podniku
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN80-7179-802-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Manažerské finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73350EXH - externí sklad Měšice
  Manažerské finance