Search results

 1. TitleAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti / Tomáš Dobřichovský a kolektiv
  Author Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta ; Beroun : Eva Rozkotová, 2019
  Scope82 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Cover TitleCurrent problems of copyright and industrial property
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových = Current problems of copyright and industrial property : 2019
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Anglická resumé
  AnnotationPravidelně vycházející publikace zabývající se otázkami práva autorského a práv průmyslových se v roce 2019 zaměřila na právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a na výzvy informační společnosti.
  Výrazy tezauru autorské právo * průmyslové vlastnictví * patentové právo * soukromé právo * informační společnost * právo Evropské unie * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  3231 - Informace a zpracování informací
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87975-96-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89204Poslanecká sněmovna
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
 2. TitlePracovní poměr : vybraná ustanovení zákoníku práce : komentář / Jiří Kocourek, Tomáš Dobřichovský
  Author Kocourek, Jiří, 1952- (Commentator for written text)
  Another authors Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Commentator for written text)
  Česko. Zákoník práce (2006, novela 2020) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxiv, 652 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru zákoník práce * pracovní právo * pracovní doba * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-809-2
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Pracovní poměr

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27054legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 27054Poslanecká sněmovna
  Pracovní poměr
 3. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope432 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána.
  Výrazy tezauru autorské právo * duševní vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-386-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88566Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2023)
  Autorské právo a práva související
 4. TitleAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochraných známek a chápání patentové teorie ekvivalence / Tomáš Dobřichovský a kolektiv
  Author Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta ; Beroun : Eva Rozkotová, 2018
  Scope79 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleCurrent problems of copyright and industrial property
  Cover TitleAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových = Current problems of copyright and industrial property : 2018
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Anglická resumé u jednotlivých příspěvků
  AnnotationPublikace se v oblasti autorských práv věnuje především podstatné problematice pojmu autorského díla a pojetí jeho originality. V oblasti práv průmyslových jsou nepochybně zásadní změny ve známkovém právu v důsledku přijetí nařízení 2015/2424. Dnem 1.ledna 2019 vstoupila v účinnost též příslušná novelizace českého známkového zákona, která hluboce mění nejen zažité pojetí ochranných známek jako takových, nýbrž zavádí též nové instituty do přihlašovacího procesu.
  Výrazy tezauru autorské právo * průmyslové vlastnictví * patentové právo * právo Evropské unie * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87975-84-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88097Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2023)
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
 5. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan, 1938- (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope416 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Výrazy tezauru autorské právo
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-240-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Autorské právo a práva související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86969Poslanecká sněmovna
  Autorské právo a práva související
 6. TitlePracovní právo pro praxi / Jiří Kocourek, Tomáš Dobřichovský
  Author Kocourek, Jiří, 1952- (Author)
  Another authors Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexvi, 313 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je zaměřena na přístup k řešení nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu.Samostatná část je věnovaná řešení specifických otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci (zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy, aj.) a problematice obchodního tajemství a nekalé soutěže.
  Výrazy tezauru pracovní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7400-616-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Pracovní právo pro praxi (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Pracovní právo pro praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86304externí sklad Měšice
  Pracovní právo pro praxi
 7. TitleModerní trendy práv k duševnímu vlastnictví : v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO / Tomáš Dobřichovský
  Author Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2004
  Scope225 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Additional Variant TitlesModerní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO
  NoteSeznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru duševní vlastnictví * autorské právo * obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví * Světová organizace duševního vlastnictví * patent * prototyp
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN80-7201-467-6
  Copy count4, currently available 4
  Document kindStudie
  Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73246externí sklad Měšice
  F 73246externí sklad Měšice
  F 73246externí sklad Měšice
  F 73246externí sklad Měšice
  Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví