Search results

 1. TitleFlexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová
  Author Kotíková, Jaromíra (Author)
  Another authors Kyzlinková, Renáta, 1978- (Author)
  Váňová, Jana (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. 2020
  Scope92, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie přináší hlavní poznatky při uplatňování homeworkingu (práce z domova), resp. práce mimo pracoviště zaměstnavatele v ČR a ve vybraných evropských zemích, včetně jeho možného vymezení, a identifikuje případné bariéry snižující využívání této flexibilní formy práce. V závěru, na základě zjištěních poznatků, předkládá doporučení změn v oblasti úpravy výkonu práce mimo pracoviště pro aplikaci v prostředí ČR
  Výrazy tezauru trh práce * nestandardní pracovní poměr * práce doma * práce na dálku * pružná pracovní doba * flexibilita pracovní síly * Česká republika * Finsko * Francie * Itálie * Maďarsko * Německo * Norsko * Polsko * Slovensko * Slovinsko
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-400-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17474PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích
 2. TitleFlexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová
  Author Kotíková, Jaromíra (Author)
  Another authors Kyzlinková, Renáta, 1978- (Author)
  Váňová, Jana (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope50, 4 strany ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou současná vláda ČR podporuje, s cílem zlepšit možnosti pro sladění pracovního a rodinného života a umožnit tak zapojení na trh práce širšímu okruhu osob. Institut sdíleného pracovního místa v ČR není zatím legislativně upraven, přesto i v současné době existují možnosti sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Publikace se věnuje výhodám a nevýhodám sdíleného pracovního místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si využití sdíleného pracovního místa mezi českými zaměstnavateli a zaměstnanci. Shrnuje i zkušenosti se sdíleným pracovním místem ve vybraných evropských zemích a diskutuje možnosti a potřebu další právní úpravy.
  Výrazy tezauru nestandardní pracovní poměr * flexibilita pracovní síly * pracovní doba * pružná pracovní doba * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-348-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích (plný text)
  Document kindStudie
  Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17206PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích
 3. TitleDopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy : zahraniční poznatky / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek, Helena Vychová
  Author Kotíková, Jaromíra (Author)
  Another authors Kraus, Arno (Author)
  Modrá, Jarmila (Author)
  Šťastnová, Pavlína, 1970- (Author)
  Váňová, Jana (Author)
  Víšek, Petr, 1945- (Author)
  Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope80, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace pojednává o přístupech, reakcích, očekáváních a přípravných opatřeních, která jsou ve vybraných zemích EU realizovány s cílem správně reagovat na probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, respektive reagovat efektivně na změny a nové trendy, které již nyní mají nebo budou v blízké budoucnosti mít vliv na jednotlivce, ale i celé ekonomiky sledovaných států. Snahou je popsat, jak jednotlivé státy k technologickým změnám přistupují, jak jsou na ně klíčoví aktéři připraveni, jaké jsou očekávány dopady na jednotlivé sektory, pracovní pozice, jednotlivé systémy, včetně systémů sociálních.
  Výrazy tezauru automatizace * nová technologie * nový typ zaměstnání * nestandardní pracovní poměr * trh práce * vzdělávání * školský systém * sociální politika * Dánsko * Finsko * Německo
  Klasifikační znaky6411 - Technologie a technické předpisy
  4411 - Trh práce
  3206 - Vzdělávání a výchova
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-369-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů - zahraniční poznatky (plný text)
  Document kindStudie
  Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17340PSS - Poslanecká sněmovna
  Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy
 4. TitlePrůzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová
  Author Schebelle, Danica (Author)
  Another authors Kubát, Jan (Author)
  Kotíková, Jaromíra (Author)
  Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope121, 3 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationZákladním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na majoritní společnost a život v ní. Zjištění z průzkumu přispěla jak ke zmapování postojů a vztahu cizinců k integraci do české společnosti, tak k poodhalení jejich hodnot a norem chování. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, které probíhalo ve vybraných krajských městech České republiky. Výsledky šetření byly obohaceny a prohloubeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných relevantních zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * Česká republika * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-255-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16765PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleFlexibilní formy práce ve vybraných zemích EU / Jaromíra Kotíková. Miriam Kotrusová, Helena Vychová
  Author Kotíková, Jaromíra (Author)
  Another authors Kotrusová, Miriam, 1971- (Author)
  Vychová, Helena (Illustrator)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope147, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem monografie bylo provést rozbor uplatňování a regulace flexibilních forem zaměstnání ve vybraných členských zemích EU a možností implementace přístupů jiných evropských zemí v prostředí ČR.
  Výrazy tezauru nestandardní pracovní poměr * flexibilita pracovní síly * pružná pracovní doba * pracovní doba * pracovní poměr na dobu určitou * zprostředkovatelna dočasné práce
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-131-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU (plný text)
  Document kindStudie
  Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16547PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU
 6. TitleBest practices ve vzdělávání dospělých - příklady ze zahraničí / Helena Vychová
  Author Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2010
  Scope50, 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace představuje vybrané zahraniční příklady existujících opatření realizovaných za účelem podpory vzdělávacích aktivit dospělých. Cílem publikace je podat podrobnější charakteristiku opatření, která nabízejí zajímavé, inovativní, ale přesto často i méně známé způsoby zmírňování hlavních bariér aktivnějšího přístupu a účasti dospělých ve vzdělávacích aktivitách. Předkládané poznatky mohou být následně využity jako zdroj informací pro účely sestavení návrhů a přijetí konkrétních řešení dané problematiky přizpůsobených podmínkám České republiky. Příklady vybraných opatření mohou zároveň dále sloužit jako počáteční inspirativní a informační zdroje při přípravě návrhů rozvojových projektů, realizovaných za finanční podpory poskytované v rámci dostupných podpůrných dotačních systémů.. The publication presents selected examples of existing international measures undertaken to promote educational activities of adults. The aim of the publication is to provide a detailed description of measures that offer creative, innovative, but often less-known ways to mitigate the main barriers of access and more active participation of adults in educational activities. The present findings can then be used as a source of information for the purposes of drawing up concrete proposals and solutions of the issue tailored to conditions in the Czech Republic. Examples of selected measures may also serve as the initial inspiration and information resources in preparing proposals for development projects implemented with the financial support provided under the grant available support systems.
  Výrazy tezauru vzdělávání dospělých * distanční vzdělávání * programované vyučování * celoživotní vzdělávání * průběžná profesní příprava * stipendium
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7416-086-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Best practices ve vzdělávání dospělých - příklady ze zahraničí (plný text)
  Document kindStudie
  Best practices ve vzdělávání dospělých - příklady ze zahraničí

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16183PSS - Poslanecká sněmovna
  Best practices ve vzdělávání dospělých - příklady ze zahraničí
 7. TitleVzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU / Helena Vychová
  Author Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope185, 10 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace se věnuje problematice zabezpečení fungujícího systému dalšího vzdělávání dospělých. Záměrem publikace je vymezit hlavní konstrukční prvky tohoto systému. Východiskem pro stanovení jednotlivých systémotvorných prvků se stala komparační analýza systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Reprezentativní skupina byla vybrána na základě srovnání stavu vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích EU. Vhodnými zástupci se staly skandinávské země, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko a Slovinsko. Mezinárodní komparace poznatků získaných sekundární analýzou zdrojových materiálů, především zahraniční literatury, statistických údajů a výzkumných zpráv odborných institucí, představuje na příkladech konkrétních zemí hlavní části utvářející strukturu systému dalšího vzdělávání. Analytická zjištění jsou následně využita pro zpracování dalších částí práce, které se zabývají detailním rozpracováním jednotlivých hlavních konstrukčních prvků systému dalšího vzdělávání a sestavením možného návrhu systému vzdělávání dospělých v podmínkách ČR.
  Výrazy tezauru vzdělávání dospělých * členský stát EU
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7416-017-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU (plný text)
  Document kindStudie
  Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15835EXH - externí sklad Měšice
  Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU
 8. TitleÚloha vzdělání a zdraví v ekonomické rozvoji : teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR / Jan Mertl, Helena Vychová
  Author Mertl, Jan, 1904-1978 (Author)
  Another authors Vychová, Helena (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007
  Scope171 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2007
  NoteČeské a anglické resumé. 250 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru vzdělávání * politika vzdělávání * zdraví veřejnosti * zdravotní systém * hospodářský rozvoj * hospodářský růst * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  2841 - Zdraví
  1611 - Hospodářská situace
  ISBN80-86729-32-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Úloha vzdělání a zdraví v ekonomické rozvoji

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76253EXH - externí sklad Měšice
  Úloha vzdělání a zdraví v ekonomické rozvoji
 9. TitleEvropská vzdělávací politika : programy, principy a cíle / Miroslav Brdek, Helena Vychová
  Author Brdek, Miroslav, 1930- (Author)
  Another authors Vychová, Helena (Author)
  PublicationPraha : ASPI, 2004
  Scope167 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé. Seznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru členský stát EU * politika vzdělávání * vzdělávání * vzdělávací program * 1. desetiletí 21. století * náklady na vzdělávání
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  2800 - Sociální otázky
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN80-86395-96-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Evropská vzdělávací politika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73108EXH - externí sklad Měšice
  F 73108EXH - externí sklad Měšice
  Evropská vzdělávací politika