Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0044304^"
 1. TitleKrakau - Nürnberg - Prag : Stadt und Handwerk in der vorindustriellen Zeit = Kraków - Norymberga - Praga : miasto i rzemiosło w epoce przedindustrialnej = Krakov - Norimberk - Praha : město a řemeslo v době předindustriální / herausgegeben von Olga Fejtová, Antonia Landois und Zdzisław Noga
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Editor)
  Landois, Antonia, 1980- (Editor)
  Noga, Zdzisław, 1961- (Editor)
  Archiv hlavního města Prahy (Publisher)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : pro Archiv hlavního města Prahy vydalo nakladatelství Pavel Mervart, 2022
  Scope485 stran, 63 nečíslovaných stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina ; English
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Documenta Pragensia. Monographia. volumen 33/3 Cracovia - Norimberga - Praga
  Portion of titleherausgegeben von Olga Fejtová, Antonia Landois und Zdzisław Noga
  Miasto i rzemiosło w epoce przedindustrialnej
  Město a řemeslo v době předindustriální
  Par.titleKraków - Norymberga - Praga
  Krakov - Norimberk - Praha
  Spine TitleStadt und Handwerk in der vorindustriellen Zeit
  Note500 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Německý a anglický text, anglická resumé
  Výrazy tezauru město * řemeslo * řemeslná výroba * společensko-hospodářské poměry * Čechy (země) * Německo * Polsko * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  6806 - Průmyslová politika a struktura
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-86852-96-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Krakau - Nürnberg - Prag

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91024PSS - Poslanecká sněmovna
  Krakau - Nürnberg - Prag
 2. TitleMěsta dobývaná, dobytá a okupovaná : kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století : stati a rozšířené příspěvky z 39. mezinárodní vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dne 6. října 2020 ve vile Lanna v Praze = Cities under Siege, Conquered and Occupied : the contexts and consequences of the unsuccessful defence of cities from the Middle Ages up the 20th century : articles and longer works from the 39th international research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History of the Czech Academy of Sciences, the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, the Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and the Institute of History and Archival Studies of the Pedagogical University in Kraków on 6 October 2020 in Villa Lana in Prague / editoři: Olga Fejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek
  Main entry-action Města dobývaná, dobytá a okupovaná (konference) (2020 : Praha, Česko) (Author)
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Editor)
  Maříková, Martina, 1977- (Editor)
  Pešek, Jiří, 1954- (Editor)
  Archiv hlavního města Prahy (Organizer of meeting) (Publisher)
  Historický ústav (Akademie věd ČR) (Organizer of meeting)
  Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií (Organizer of meeting)
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta (Organizer of meeting)
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki (Organizer of meeting)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy, 2022
  Scope691 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Par.titleCities under Siege, Conquered and Occupied
  Spine TitleDocumenta Pragensia XLI
  NotePro Archiv hlavního města Prahy vydalo nakladatelství Pavel Mervart. 400 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně anglický a německý text, anglická a německá resumé
  AnnotationPublikace obsahuje rozšířené příspěvky a stati ze stejnojmenné 39. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy uspořádané při příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Výročí vyplenění Prahy katolickou armádou, která po bělohorské šarvátce vstoupila bez boje do města, jež se zcela jistě mohlo bránit, otevřelo obecnější otázku po kontextech a důsledcích neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století. Měst, která byla dobyta a poté do základů zničena či alespoň důkladně vypleněna, je mnoho. Hojnost případů dobytí významných měst či přímo metropolí naznačuje, že evropská městská společnost si k těmto příležitostem musela vypracovat jisté vzorce chování a formální postupy řešení takové situace. Proč ale byla města dobývána? Od samého počátku hrála roli představa velké kořisti. Mimo to metropole a velké aglomerace vznikaly nebo byly zakládány na strategicky významných místech, tudíž ovládnutí města přinášelo jako "bonus" i ovládnutí velké související oblasti. Podrobení si hlavního města mnohdy znamenalo ukončení celé války a tedy další finanční i politický zisk. Do jaké míry si tohoto aspektu byli obléhaní i oblehatelé vědomi? Bylo dobovým územ bránit se až do "poslední bečky prachu", nebo existovala respektovaná hranice, po níž bylo zvykem kapitulovat, aby bylo obyvatelstvo ušetřeno běsu přemožitelů? Jaké zvyky vítězů panovaly vůči poraženým městům? Existovala rámcově určitá pravidla kapitulace, pravidla chování vůči vítězům i pravidla postupu vůči poraženým? Neméně podstatné je tematizovat "povinnosti" vítězů: Jak bývalo dobyté území spravováno? Ad hoc, nebo se na tuto významnou potřebu dobyvatelská vojska, resp. administrativa nějak připravovala? A jak se chovali ti dobytí? Vytvářeli, znovu rekonstruovali správní a organizační struktury města, nebo s tím čekali až na konec okupace? Do jaké míry se dalo očekávat, že stávající městská správa bude po dobytí města kooperovat s vítězi? Stávala se dobytí měst podnětem pro jejich následnou modernizaci? To jsou jen některá z témat, jež se v této publikaci v souvislosti s bělohorským výročím objevují.
  Výrazy tezauru město * válka * obranná politika * vojenská okupace * společensko-hospodářské poměry * dějiny * Evropa
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-86852-98-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Města dobývaná, dobytá a okupovaná

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91556PSS - Poslanecká sněmovna
  Města dobývaná, dobytá a okupovaná
 3. TitlePražský sborník historický = The Prague historical review. XLIX / šéfredaktorka: Olga Fejtová
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy 2021
  Scope821 stran, xxxviii stran obrazové přílohy : ilustrace, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Portion of titlePrague historical review
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Text částečně v němčině, anglické a německé resumé
  Výrazy tezauru město * hlavní město * Čechy (země) * Evropa * dějiny
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86852-95-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindRočenky - monografie
  Call numberLocationInfo
  F 45341EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *17.06.2024)
  Pražský sborník historický
 4. TitleMěsto se baví - od středověku do roku 1848 : Praha jako centrum kulturního života : stati a rozšířené příspěvky z 38. mezinárodní vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ve dnech 22. a 23. října 2019 v budově Akademie věd České republiky v Praze = A city entertains itself - from the Middle Ages to 1848 : Prague as the centre of cultural life : articles and longer works from the 38th international research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Faculty of Humanities of Charles University in Prague, the Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and the Institute of History and Archival Studies of the Pedagogical University in Kraków on 22 and 23 October 2019 at the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague / editoři: Olga Gejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek
  Main entry-action Město se baví - od středověku do roku 1848 (konference) (2019 : Praha, Česko) (Author)
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Editor)
  Maříková, Martina, 1977- (Editor)
  Pešek, Jiří, 1954- (Editor)
  Archiv hlavního města Prahy (Organizer of meeting) (Publisher)
  Historický ústav (Akademie věd ČR) (Organizer of meeting)
  Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií (Organizer of meeting)
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta (Organizer of meeting)
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Historii i Archiwistyki (Organizer of meeting)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy, 2021
  Scope697 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Par.titleCity entertains itself - from the Middle Ages to 1848
  Spine TitleDocumenta Pragensia XL
  NotePro Archiv hlavního města Prahy vydalo nakladatelství Pavel Mervart. 400 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně anglický, německý a slovenský text, anglická a německá resumé
  Monografické číslo seriáluDocumenta Pragensia
  Výrazy tezauru město * hra * volný čas * společenský život * Evropa * dějiny
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-86852-94-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90830PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitlePražský sborník historický = The Prague historical review. XLVII / šéfredaktorka: Olga Fejtová
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy ; Červený Kostelec : Mervart, 2019
  Scope678 stran, 14 stran obrazové přílohy : ilustrace, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Portion of titlePrague historical review
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Text částečně v němčině, anglické a německé resumé
  Výrazy tezauru Hlavní město Praha * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86852-88-1
  978-80-7465-439-8
  ISSN0555-0238
  Copy count1, currently available 1
  URLPražský sborník historický (přehled a obsahy všech vydaných svazků)
  Document kindRočenky - monografie
  Pražský sborník historický

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89391PSS - Poslanecká sněmovna
  Pražský sborník historický
 6. TitlePraha v obnoveném státě : zemská metropole hlavním městem nové republiky : stati a rozšířené příspěvky z 37. mezinárodní vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem, a.s., ve dnech 16. a 17. října 2018 v Obecním domě v Praze = Prague in the "restored" Czechoslovak state : national metropolis as the capital of the new republic : articles and longer works from the 37th international research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Faculty of Humanities at Charles University in Prague, the Faculty of Arts at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem and Municipal House on 16 and 17 October 2018 at the Municipal House in Prague / editoři: Olga Fejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek
  Main entry-action Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky (konference) (2018 : Praha, Česko) (Author)
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Editor)
  Maříková, Martina, 1977- (Editor)
  Pešek, Jiří, 1954- (Editor)
  Archiv hlavního města Prahy (Organizer of meeting) (Publisher)
  Historický ústav (Akademie věd ČR) (Organizer of meeting)
  Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií (Organizer of meeting)
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta (Organizer of meeting)
  Obecní dům (Praha, Česko) (Organizer of meeting)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy, 2020
  Scope499 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile : ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Par.titlePrague in the "restored" Czechoslovak state
  Spine TitleDocumenta Pragensia XXXIX
  NotePro Archiv hlavního města Prahy vydalo nakladatelství Pavel Mervart. 400 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně anglický a německý text, anglická a německá resumé
  Monografické číslo seriáluDocumenta Pragensia
  Výrazy tezauru územní plánování * výstavba měst * hlavní město * Hlavní město Praha * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-86852-90-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Praha v obnoveném státě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89927PSS - Poslanecká sněmovna
  Praha v obnoveném státě
 7. TitleDvě duhy nad popravištěm : osudy rodiny Kutnaurových v neklidné době bělohorské / Zuzana Vojtíšková, Olga Fejtová
  Author Vojtíšková, Zuzana, 1976- (Author)
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Author)
  Publication[Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, 2020
  Scope159 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 22 x 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteVydáno ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Chronologický přehled. Koedice: Archiv hlavního města Prahy. Praha - ISBN neuvedeno
  České a anglické resumé
  AnnotationOsudy rodiny Kutnaurových, spojené se Šimonem Sušickým a Janem Kutnaurem ze Sonnenštejna, dvěma měšťany popravenými při staroměstské exekuci 21. 6. 1621, jsou především obrazem nelehkého osobního rozhodování v době, která byla nepřehledná, politicky složitá a kladla nároky na individuální zodpovědnost. Důležitou roli hrála náboženská víra. Bytostné přesvědčení o konkrétním vyznání, v případě Kutnaurových spojené s Jednotou bratrskou, často citelně ovlivňovalo životy lidí. Příběhy zde zachycené nabízejí příležitost k zamyšlení, co znamená zůstat věrný své myšlence a odkazu předků a proč člověk někdy přehodnotí své názory. Vyprávění, které přibližuje osudy konkrétních lidí a je symbolickým zobrazením toho, co prožívaly desítky dalších, může být inspirativní i pro naši dobu.
  Výrazy tezauru střední třída * horní třída * náboženství * trest smrti * Hlavní město Praha * Čechy (země) * bitva na Bílé hoře (1620) * 17. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  1216 - Trestní právo
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-87828-56-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dvě duhy nad popravištěm

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89590PSS - Poslanecká sněmovna
  Dvě duhy nad popravištěm
 8. TitlePražský sborník historický = The Prague historical review. XLVIII / šéfredaktorka: Olga Fejtová
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy, 2020
  Scope626 stran, xxii stran obrazové přílohy : ilustrace, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Portion of titlePrague historical review
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Text částečně v němčině, anglické a německé resumé
  Výrazy tezauru Hlavní město Praha * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86852-91-1
  Copy count1, currently available 1
  URLPražský sborník historický (přehled a obsahy všech vydaných svazků)
  Document kindRočenky - monografie
  Pražský sborník historický

  book

  Call numberLocationInfo
  F 45341EXH - externí sklad Holešovice
  Pražský sborník historický
 9. TitleMěsto a jeho hradby : stati a rozšířené příspěvky z 36. mezinárodní vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci v Praze = The Town and its Walls : articles and longer works from the 36th international research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Faculty of Humanities at Charles University in Prague and the Faculty of Arts at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem on 10 and 11 October 2017 at the Clam-Gallas Palace in Prague / editoři: Olga Fejtová, Martina Maříková a Jiří Pešek
  Main entry-action Město a jeho hradby (konference) (2017 : Praha, Česko) (Author)
  Another authors Fejtová, Olga, 1962- (Editor)
  Maříková, Martina, 1977- (Editor)
  Pešek, Jiří, 1954- (Editor)
  Archiv hlavního města Prahy (Organizer of meeting) (Publisher)
  Historický ústav (Akademie věd ČR) (Organizer of meeting)
  Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií (Organizer of meeting)
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta (Organizer of meeting)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy, 2019
  Scope736 stran : ilustrace (některé barevné), plány, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Par.titleTown and its Walls
  Spine TitleDocumenta Pragensia XXXVIII
  NotePro Archiv hlavního města Prahy vydalo nakladatelství Pavel Mervart. 400 výtisků. Stati a rozšířené příspěvky z 36. mezinárodní vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně anglický a německý text, anglická a německá resumé
  Výrazy tezauru stavba * město * Hlavní město Praha * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86852-87-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89392PSS - Poslanecká sněmovna
 10. TitleKrakau - Nürnberg - Prag : Stadt und Reformation : Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618) = Kraków - Norymberga - Praga : miasto i reformacja : Kraków, Norymberga i Praga (1500-1618) = Krakov - Norimberk - Praha : město a reformace : Krakov, Norimberk a Praha (1500-1618) / herausgegeben von Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdzisław Noga
  Another authors Diefenbacher, Michael, 1956- (Editor)
  Fejtová, Olga, 1962- (Editor)
  Noga, Zdzisław, 1961- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019
  Scope419 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina ; English
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 33/2
  Portion of titleCracovia - Norimberga - Praga
  Stadt und Reformation
  Miasto i reformacja
  Město a reformace
  Par.titleKraków - Norymberga - Praga
  Krakov - Norimberk - Praha
  Spine TitleStadt und Reformation - Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618)
  NoteČástečně přeloženo z polštiny?
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně anglický text, anglická resumé
  Výrazy tezauru město * náboženství * protestantismus * kultura * Hlavní město Praha * Čechy (země) * Polsko * Norimberk * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86852-83-6
  978-80-7465-385-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Krakau - Nürnberg - Prag

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88687EXH - externí sklad Holešovice
  Krakau - Nürnberg - Prag

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.