Search results

 1. TitleCzech foreign policy in 2015 : analysis / Michal Kořan at al. ; translation: CEET, Ltd.
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  Another responsib. CEET (firma) (Translator)
  PublicationPrague : Institute of International Relations, 2017
  Scope571 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NotePřeloženo z češtiny. Správný údaj o odpovědnosti: Michal Kořan et al.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAnalýza české zahraniční politiky v roce 2015 zpracovaná Ústavem mezinárodních vztahů. Autoři stejně jako v roce 2014 konstatují zvyšující se míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní a defenzivní.
  Výrazy tezauru zahraniční politika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-87558-28-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 87103PSS - Poslanecká sněmovna
  Czech foreign policy in 2015
 2. TitleČeská zahraniční politika v roce 2016 : analýza ÚMV / Michal Kořan a kol.
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů v. v. i., 2017
  Scope523 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationAnalýza i v roce 2016 využívá totožný konceptuální rámec jako v letech minulých, což umožňuje analýzu aktuálních událostí na pozadí dlouhodobých zahraničněpolitických trendů. Autoři stejně jako v roce 2014 konstatují zvyšující se míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní a defenzivní, přičemž dochází k dalšímu zhoršování obecného politického kontextu tvorby zahraniční politiky.
  Výrazy tezauru zahraniční politika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87558-30-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 87925PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitleČeská zahraniční politika v roce 2015 : analýza ÚMV / Michal Kořan a kol.
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů v. v. i., 2016
  Scope514 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationJak se vyrovnala česká diplomacie s rokem 2015, který byl v mnoha ohledech zlomovým rokem pro evropskou bezpečnost a politiku? Jací aktéři a jakým způsobem vstoupili do formulace české zahraniční politiky? Jaký dopad měly nové impulzy, které vláda Bohuslava Sobotky vnesla do své zahraniční politiky? Počínala si Česká republika aktivně, pasivně, konfliktně či kooperačně? Nebo byla jen černým pasažérem ve vleku jiných zemí? Kolektiv autorů ÚMV a dalších spolupracujících institucí poskytuje odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek v deváté pravidelné monografické analýze české zahraniční politiky, kterou ÚMV zpracovává již od roku 2007. Analýza i v roce 2015 využívá totožný konceptuální rámec jako v letech minulých, což umožňuje analýzu aktuálních událostí na pozadí dlouhodobých zahraničněpolitických trendů. Autoři stejně jako v roce 2014 konstatují zvyšující se míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní a defenzivní.
  Výrazy tezauru zahraniční politika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-87558-26-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 86803PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleČeská zahraniční politika v roce 2014 : analýza ÚMV / Michal Kořan a kol.
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů v. v. i., 2015
  Scope528 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationRok 2014 byl z hlediska české zahraniční politiky nejvýraznějším obdobím od započetí projektu každoročních monografických analýz Ústavu mezinárodních vztahů (2007) a jedním z nejvýraznějších od vzniku samostatné České republiky vůbec. Kolektiv autorů ÚMV a dalších spolupracujících institucí v knize Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV odpovídá na otázky, jak se diplomacie nové vlády vyrovnávala s nebývale turbulentním politickým a bezpečnostním prostředím v Evropě, jaké impulzy nové vedení diplomacie do české zahraniční politiky vneslo, s jakým úspěchem a s jakými výsledky. Analýza i v roce 2014 využívá totožný konceptuální rámec jako v letech minulých, což umožňuje sledování dlouhodobých trendů v české zahraniční politice. Oproti minulým letům autoři konstatují zvýšenou míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní či pasivní, a to navzdory deklarované snaze nastoupivší vlády tento dlouhodobý trend zvrátit.
  Výrazy tezauru zahraniční politika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87558-22-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 86802PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleČeská republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí / Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  Another authors Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  Kolmaš, Michal (Author)
  Kolmašová, Šárka, 1984- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2015
  Scope159 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace nabízí komplexní analýzu členství ČR v mezinárodních organizacích. Česká republika je členem několika stovek organizací a režimů, které se věnují nepřebernému množství oblastí činností a aktivit. Členství v mezinárodních organizacích nabízí také občanům ČR a českým firmám, mnoho zajímavých příležitostí a možností, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost a prosadit se v mezinárodním měřítku. Předpokladem naplnění tohoto potenciálu je efektivní využívání oněch možností, jež členství České republiky v mezinárodních organizacích nabízí. Cíl této publikace je tedy trojí: zaprvé ukotvit diskusi o českém členství v obecnějším rámci teoretického výzkumu konceptu multilateralismu a působení států v mezinárodních organizacích, syntetizovat a analyzovat dosavadní poznatky o českém členství v mezinárodních organizacích a současně také navrhnout některá – realistická – doporučení pro budoucnost.
  Výrazy tezauru mezinárodní organizace * mezinárodní spolupráce * mezinárodní vztahy * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-87558-23-2
  Copy count1, currently available 1
  URLČeská republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 85766PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí
 6. TitleČeská zahraniční politika v roce 2013 : analýza ÚMV / Michal Kořan a kol.
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, 2014
  Scope471 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationRok 2013 byl v české zahraniční politice ovlivněn vratkým a turbulentním politickým zázemím, prezidentskými a předčasnými sněmovními volbami. V zájmu přinést co nejpřesnější odpovědi na otázku jak a proč česká zahraniční politika reaguje na vnitřní a vnější výzvy či sama přináší vlastní impulzy do mezinárodního prostředí, byl poprvé použit nový analytický přístup, kombinující zaměření na politizaci a polarizaci zahraničněpolitických témat a jejich vliv na zahraničněpolitické jednání České republiky. Kniha je doplněna Přílohami o agendách MZV ČR (diplomatické styky, zastupitelské úřady atd.). Obsahuje kapitoly: Tvorba a kontext české zahraniční politiky. Evropský a bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. Středoevropský rozměr české zahraniční politiky. Dvoustranné vztahy české republiky s vybranými zeměmi a regiony. Multilaterální vztahy a ostatní tematické oblasti české zahraniční politiky.
  Výrazy tezauru Česká republika * zahraniční politika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87558-19-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Česká zahraniční politika v roce 2013 (obsah)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 84700PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká zahraniční politika v roce 2013
 7. TitleScénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020) / Ondřej Ditrych, vedoucí autorského kolektivu, Vít Beneš, Mats Braun, Marek Čejka, Tomáš Dopita, Jan Eichler, Rudolf Fürst, Vladimír Handl, Michal Kořan, Petr Kratochvíl, Vít Střítecký, Lukáš Tichý
  Author Ditrych, Ondřej, 1982- (Author)
  Another authors Beneš, Vít, 1980- (Author)
  Braun, Mats, 1976- (Author)
  Čejka, Marek, 1975- (Author)
  Dopita, Tomáš (Author)
  Eichler, Jan, 1952- (Author)
  Fürst , Rudolf, 1958- (Author)
  Handl, Vladimír, 1957- (Author)
  Kořan, Michal, 1977- (Author)
  Kratochvíl, Petr, 1975- (Author)
  Střítecký, Vít, 1980- (Author)
  Tichý, Lukáš, 1982- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, 2014
  Scope66 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Scénáře
  NoteStaženo z internetu
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru mezinárodní bezpečnost * mezinárodní konflikt * mezinárodní politika * 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0806 - Mezinárodní politika
  Copy count1, currently available 0
  URLScénáře světové politiky (plný text)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  E 17242PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 10.03.2020)
 8. TitleČeská zahraniční politika v roce 2012 : analýza ÚMV / Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.)
  Another authors Kořan, Michal, 1977- (Editor)
  Ditrych, Ondřej, 1982- (Editor)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013
  Scope354 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsah: I: Tvorba a kontext české zahraniční politiky--II: Evropský a bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky--III: Středoevropský rozměr české zahraniční politiky--IV: Dvoustranné vztahy České republiky s vybranými zeměmi a regiony--V: Multilaterální vztahy a ostatní tematické oblasti české zahraniční politiky. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Česká republika * zahraniční politika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87558-12-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Česká zahraniční politika v roce 2012 (obsah)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 84393PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká zahraniční politika v roce 2012
 9. TitleČeská zahraniční politika v roce 2011 : analýza ÚMV / Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.)
  Another authors Kořan, Michal, 1977- (Editor)
  Ditrych, Ondřej, 1982- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012
  Scope379 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Česká republika * zahraniční politika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87558-05-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Česká zahraniční politika v roce 2011 (obsah)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 84392PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká zahraniční politika v roce 2011
 10. TitleČeská zahraniční politika v roce 2010 : analýza ÚMV / Michal Kořan a kol.
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011
  Scope383 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  AnnotationVe dvaceti kapitolách napsaných 19 autory nabízí kniha hloubkovou studii české zahraniční politiky. V obecné části se zaměřuje na politický kontext české zahraniční politiky. Hlavní argument zní, že navzdory bezprecedentní a pohodlné většině vládní koalice zůstává zahraniční politika v zajetí dvou negativních rysů: politické netečnosti a nezájmu o zahraniční politiku a nestabilních, nevypočitatelných a turbulentních politických podmínek v koalici.
  Výrazy tezauru Česká republika * zahraniční politika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-86506-95-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Česká zahraniční politika v roce 2010 (obsah)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 81922EXH - externí sklad Měšice
  Česká zahraniční politika v roce 2010