Search results

 1. TitleZákon směnečný a šekový : komentář / Josef Kotásek
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání s překladem zákona do angličtiny a němčiny
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexviii, 437 stran : formuláře ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně souběžný anglický a německý text
  AnnotationKomentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. Zásadním rozdílem je pak využití zahraničních pramenů literatury a judikatury, které dosud nebyly v tuzemské literatuře příliš používány. Autor působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je mimo jiné členem rozkladové komise České národní banky a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Druhé vydání reaguje na judikatorní a legislativní změny v mezidobí od prvního vydání. Kde to autor považuje za vhodné, odkazuje i nadále na starší úpravu, zvláště pokud se neliší od té aktuální a judikatura k ní obstojí i v novém kontextu. Zásadní novinkou je pak zařazení německého a anglického překladu zákona směnečného a šekového.
  Výrazy tezauru převoditelný cenný papír * směnečné právo * šek * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-543-7
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon směnečný a šekový

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86799LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon směnečný a šekový
 2. TitlePrávo cenných papírů / Josef Kotásek ... [et al.]
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexxxi, 242 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Academia iuris
  NoteDalší autoři: Vlastimil Pihera, Jarmila Pokorná, Jindřich Vítek
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. je určena studentům právnických fakult a praktikům.
  AnnotationUčebnice věnovaná cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Rekodifikace českého soukromého práva, která v oblasti práva cenných papírů přinesla řadu změn; podrobný obecný výklad, na který navazují detailní rozbory příslušných cenných papírů, přičemž zvláštní pozornost byla věnována nejpoužívanějším cenným papírům, tj. směnkám a akciím; problematika cenných papírů, hospodářská funkce cenných papírů a posun jejich významu v době moderních technologií; přehledy, vzory, ilustrativní ukázky a odkazy na aktuální judikaturu.
  Výrazy tezauru cenné papíry * obchodní právo
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-515-2
  Copy count3, currently available 3
  URLPrávo cenných papírů (obsah)
  Document kindUčebnice
  Právo cenných papírů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83586EXH - externí sklad Měšice
  F 83586EXH - externí sklad Měšice
  F 83586EXH - externí sklad Měšice
  Právo cenných papírů
 3. TitleZákon směnečný a šekový : komentář / Josef Kotásek
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scopexv, 404 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav pub. ke dni 1.9.2012
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentář zákona č. 191/1950 Sb. podle právního stavu k 1. 9. 2012 je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Do výkladu je promítnuta nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém. Na rozdíl od jiných komentářů zákona směnečného a šekového je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou.
  Výrazy tezauru zákon * komentář k zákonu * směnečné právo * převoditelný cenný papír * šek
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-965-4
  Copy count2, currently available 2
  URLZákon směnečný a šekový (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon směnečný a šekový

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82679EXH - externí sklad Měšice
  F 82679EXH - externí sklad Měšice
  Zákon směnečný a šekový
 4. TitleEmitent finančního nástroje a vnitřní informace / Josef Kotásek
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2010
  Scope121 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. č. 377
  Note200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  AnnotationVzhledem k rostoucímu významu investičních akcí na kapitálových trzích je důležité mít přehled o přístupu českého práva ke zneužívání vnitřních informací. Tato publikace se zabývá povinnostmi emitenta finančního nástroje v souvislosti se zneužitím vnitřních informací. Zaměřuje se na to, jak česká právní úprava reflektuje evropské předlohy týkající se insider trading. Práce také zmiňuje některé transpoziční nedostatky.
  Výrazy tezauru obchodní informace * kapitálový trh * insider trading
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  ISBN978-80-210-5353-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Emitent finančního nástroje a vnitřní informace (obsah)
  Document kindMonografie
  Emitent finančního nástroje a vnitřní informace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81776EXH - externí sklad Měšice
  Emitent finančního nástroje a vnitřní informace
 5. TitleInterakce českého a evropského práva [elektronický zdroj] / Damian Czudek, Josef Kotásek, Jan Neckář (ed.)
  Another authors Czudek, Damian, 1983- (Editor)
  Kotásek, Josef, 1973- (Editor)
  Neckář, Jan, 1982- (Editor)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2009
  Scope1 CD ROM : barev. ; 13 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 348
  NoteSborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Obsah: Dopad evropského práva na řízení před rozhodčími soudy: nařízení Brusel I--Veřejné příjmy v prostředí působení práva Evropské unie --Evropský platební rozkaz v kontextu českého civilního procesu--Náhradní hraniční určovatel v Římské úmluvě 1980 a v nařízení Řím I --Základní instituty kolizního práva z pohledu doktríny --Implementace směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE CEEP a EKOS do právního řádu České republiky--Transpozice vybraných ustanovení kvalifikační směrnice do zákona o azylu a jejich dopad na rozhodovací praxi -- Implementace evropského systému uznávání profesních kvalifikací do českého práva --K otázce přeshraničního rozdělení sloučením (se vznikem nových obchodních společností) --Proliferace kolizních norem v instrumentech sekundárního evropského práva a jejich provedení v právu národním--Harmonizace daňového práva v Evropském kontextu--Přístup subjektu údajů k informacím a právo na opravu osobních údajů v evropském právu--Místní referendum v evropském kontextu--Předosvojitelská péče ve světle evropské a mezinárodní úpravy --Dominantní postavení na relevantním trhu: Právně -ekonomický přístup -- Věc v právním smyslu: historickosrovnávací úvaha -- Milan Hodža a jeho koncepce středoevropské integrace -- Administrativní detence cizinců. Evropské a vnitrostátní aspekty. Pod názvem: muni PRESS, knihovnicka.cz. Nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Požadavky na systém: Internet Explorer 5.0 a vyšší nebo Mozilla Firefox nebo Netscape Navigator, Adobe Acrobat Reader; rozlišení 800x600 a vyšší
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * národní implementace práva Společenství * komunitární právo - národní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-4881-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindCD-ROM
  Interakce českého a evropského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25847PSS - Poslanecká sněmovna
 6. TitleKurs obchodního práva : právo cenných papírů / Josef Kotásek ... [et al.]
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Issue5. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2009
  Scopexxviii, 419 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationUčebnice otevírá obecný výklad o cenných papírech a jejich klasifikaci. Na to navazují podrobné výklady o jednotlivých cenných papírech v českém právu; největší pozornost je zde zaměřena na cenné papíry akciového práva, dluhopisy, směnky a šeky. Publikaci uzavírá detailní rozbor smluv o cenných papírech. Nově byla zařazena pasáž o obchodech s cennými papíry na internetu. Oproti výkladům podaným v původní učebnici byl text podstatně upraven a aktualizován. Nově se objevují vzory a příklady. Páté vydání zohledňuje i stále rozsáhlejší literaturu a judikaturu v oblasti práva cenných papírů.
  Výrazy tezauru obchodní právo * cenné papíry * učebnice
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  ISBN978-80-7179-454-7
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Kurs obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78199EXH - externí sklad Měšice
  F 78199EXH - externí sklad Měšice
  F 78199EXH - externí sklad Měšice
  Kurs obchodního práva
 7. TitleSměnečné právo : komentář k čl. I zákona směnečného a šekového / Josef Kotásek
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Prospektrum, 2006
  Scope319 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru směnečné právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2006 - Obchodní politika
  ISBN80-7175-136-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Směnečné právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75354EXH - externí sklad Měšice
  F 75354EXH - externí sklad Měšice
 8. TitleBill of exchange law : multimediální učební text / Josef Kotásek
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2005
  Scope81 s. ; 30 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Edice multimediálních pomůcek PrF MU č. 16
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  AnnotationMultimediální učebnice je určena k výuce v předmětech programu Erasmus-Socrates (SOC024 Bills of Exchange in Europe) a z tohoto důvodu je psána v anglickém jazyce. Obsahuje stručný výklad k institutům směnečného práva, který je doplněn dalšími upřesňujícími poznámkami, testovými otázkami, předpisy (českými i zahraničními) a slovníkem.
  Výrazy tezauru směnečné právo * převoditelný cenný papír * šek
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN80-210-3869-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Bill of exchange law

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16502PSS - Poslanecká sněmovna
  Bill of exchange law
 9. TitleKurs obchodního práva : právo cenných papírů / Josef Kotásek, Jarmila Pokorná, Přemysl Raban a kolektiv
  Author Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Another authors Pokorná, Jarmila, 1955- (Author)
  Raban, Přemysl, 1949- (Author)
  Issue4. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2005
  Scopexxiv, 728 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * cenné papíry * finanční trh * kapitálový trh * pohyb kapitálu
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  2006 - Obchodní politika
  ISBN80-7179-855-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Kurs obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74266EXH - externí sklad Měšice
  Kurs obchodního práva
 10. TitleNástin obchodního práva II : multimediální učební text / Josef Bejček, Josef Kotásek, Karel Marek
  Author Bejček, Josef, 1952- (Author)
  Another authors Kotásek, Josef, 1973- (Author)
  Marek, Karel, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2004
  Scope122 s. ; 30 cm + 1 CD
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice multimediálních pomůcek PrF MU č. 8
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru obchodní právo * závazková odpovědnost * závazkové právo * obchodní smlouva * cenné papíry
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  2421 - Volný pohyb kapitálu
  ISBN80-210-3604-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Nástin obchodního práva II

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15299EXH - externí sklad Měšice
  Nástin obchodního práva II