Search results

 1. TitleKohezní politika Evropské unie / Petr Zahradník
  Author Zahradník, Petr, 1965- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2017
  Scopexli, 614 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationVe světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými aktivitami, ať již jsou realizovány uvnitř nebo vně EU. Cílem kohezní politiky je zmenšit rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a především pak mezi jednotlivými regiony v rámci EU, a podnítit tak harmonický vývoj teritoria EU. Jejím smyslem je umožnit všem regionům v EU získat plný prospěch z příležitostí, které nabízí jednotný vnitřní trh, a současně přispívat ke stabilitě prostředí Hospodářské a měnové unie. Text je rozdělen do sedmi základních kapitol. V první kapitole je vysvětlen smysl a jsou vymezeny cíle kohezní politiky. Pozornost je věnována také příčinám a aktuální úrovni regionálních disparit. Další kapitola je historickým exkurzem do minulosti, vysvětluje vznik a genezi kohezní politiky, a to od 50. let do současnosti. Jsou vysvětleny základní pojmy a principy. Třetí kapitola shrnuje strategický, legislativní a rozpočtový rámec kohezní politiky; z tohoto hlediska srovnává poslední dvě rozpočtová období. Čtvrtá kapitola se zabývá programovými nástroji a procesem programování. Na srovnání rozpočtových období 2007–2013 a 2014–2020 vysvětluje nové prvky koheze a přibližuje programové nástroje stávajícího programovacího období. Velká pozornost je věnována realizaci kohezní politiky v České republice. Další kapitola obsahuje podrobnou analýzu vybraných dopadů kohezní politiky v ČR a identifikaci hlavních témat. Je analyzován průběh čerpání na základě dosud známých dat z minulého rozpočtového období a vyhodnocena finanční alokace kohezní politiky v rámci jednotlivých krajů. Šestá kapitola obsahuje mj. koncepty strategického rozvoje území a případovou studii zaměřenou na strategii rozvoje Zlínského kraje. Na závěr je Kohezní politika EU zasazena do celkového makroekonomického rámce.
  Výrazy tezauru hospodářská a sociální soudržnost * politika spolupráce * strukturální fondy * regionální rozvoj * Evropská unie * Česká republika
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-7400-527-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kohezní politika Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86867PSS - Poslanecká sněmovna
  Kohezní politika Evropské unie
 2. TitleVstup do Evropské unie : přínosy a náklady konvergence / Petr Zahradník
  Author Zahradník, Petr, 1965- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2003
  Scopexx, 364 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteSeznam použitých zkratek
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru přístupové kritérium * evropská integrace * Evropská unie * rozšiřování Evropské unie * hospodářské sbližování * přistoupení k Evropské unii * ekonomická analýza * Česká republika
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1631 - Ekonomická analýza
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN80-7179-472-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Vstup do Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72583EXH - externí sklad Měšice
  F 72583EXH - externí sklad Měšice
  Vstup do Evropské unie