Search results

 1. Info** Document on Order **
  TitleMediace v praxi optikou empirického výzkumu
  Author Holá, Lenka, 1964-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer 2021
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  ISBN978-80-7598-933-8
  Document kindMonografie
  Mediace v praxi optikou empirického výzkumu

  book

  Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
 2. TitlePrávní a sociální aspekty mediace v České republice / Lenka Holá, Martina Urbanová a kol.
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  Another authors Urbanová, Martina, 1962- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scope161 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 31. listopadu 2019"--Rub titulního listu
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Lze v ní najít jak obecné informace o vzniku mediace, tak informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) a statistiku výskytů případů použití mediace.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rozhodčí řízení * soudní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7598-719-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Právní a sociální aspekty mediace v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88861PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní a sociální aspekty mediace v České republice
 3. TitleMimosoudní metody řešení sporů : vysokoškolská učebnice / Lenka Holá, Miluše Hrnčiříková
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  Another authors Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope166 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AudienceUčebnice je určena vysokoškolským studentům zejména práva, sociologie a psychologie
  AnnotationMimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Učebnice seznamuje s ideovými východisky mimosoudních metod řešení sporů a jejich teoretickými zdroji. Přináší přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých metod, více se pak zaměřuje na metody vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a práva spolupráce.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * občanskoprávní řízení * občanské právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-246-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Mimosoudní metody řešení sporů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87181PSS - Poslanecká sněmovna
  Mimosoudní metody řešení sporů
 4. TitleRodinná mediace v České republice / Lenka Holá ... [et al.]
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope256 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, Němčina
  Edition Teoretik
  NoteČeské a německé resumé. Další autoři: Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AudiencePubl. je určena všem odborníkům zapojeným do řešení konfliktů v rodině, zejména právníkům, sociálním pracovníkům a psychologům
  AnnotationKniha přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života, k ochraně zájmů nezletilých dětí a k naplnění principu autonomie svobodné vůle členů rodiny při řešení konfliktů a krizí. Práce si klade za cíl postihnout zkoumané jevy interdisciplinárním přístupem. Využívá poznatků více vědních oborů, především práva, sociologie, sociální práce a psychologie. Tomu také odpovídá její struktura. Je rozdělena do sedmi kapitol, které se zaměřují na charakteristiku současné české rodiny, konflikty v rodině, samotnou rodinnou mediaci a její účastníky, zejména děti. Opomenuta není mediace ve specifických případech, za které je považováno např. násilí mezi rodiči či konflikty mezi rodiči a dětmi. To vše je zasazeno do právního kontextu řešení rodinných konfliktů z historického pohledu i ve stávající české právní úpravě. V závěru knihy jsou diskutovány požadavky na kompetence rodinných mediátorů a podtržen význam celoživotního vzdělávání.
  Výrazy tezauru rodinné právo * rodina * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7502-015-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Rodinná mediace v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83989EXH - externí sklad Měšice
  F 83989EXH - externí sklad Měšice
  Rodinná mediace v České republice
 5. TitleMediace a reflexe jejích aktuálních trendů / Lenka Holá, Michal Malacka a kolektiv
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  Another authors Malacka, Michal, 1973- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope415 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteČást. německý a slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografi
  AnnotationKniha se v první zaměřuje na historicko-společenskou reflexi mediace jako metody. Ve druhé části přináší vývoj a aktuální zkušenosti s mediací ve vybraných zemích Evropy, konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku. Třetí část se zaměřuje na řešení problémů v současné mediační praxi. I když je mediace využívána stále více, přesto jsou oblasti, kde se ve srovnání se zahraničím uplatňuje jen velmi málo. Jedná se např. o mediaci v případech sexuálního zneužívání dětí, mediaci ve zdravotnictví, vrstevnickou mediaci, mediaci v interkulturních konfliktech či mediaci v případech domácího násilí.
  Výrazy tezauru ombudsman * psychologie * soudní řízení * rozhodčí řízení * sociální pomoc
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7502-047-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84549PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84549PSS - Poslanecká sněmovna
  Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů
 6. TitleMediace a možnosti využití v praxi / Lenka Holá a kolektiv
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2013
  Scope512 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Psyché
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zaměřuje na mediační praxi u nás i v zahraničí, na poskytování mediace v konfliktech rodinných, etnických a komunitních, ale i v trestních, pracovněprávních, obchodních a občanskoprávních sporech. Seznamuje s výsledky výzkumů, se zajímavými projekty a dalšími perspektivami oboru. Samostatná pozornost je věnována přípravě a rozvoji mediátorů.
  Výrazy tezauru sociální práce * trestný čin * sociální pracovník * sociální problém * profesní příprava * alternativní trest
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-247-4109-3
  Copy count1, currently available 1
  URLMediace a možnosti využití v praxi (kapitoly)
  Mediace a možnosti využití v praxi (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Mediace a možnosti využití v praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83336EXH - externí sklad Měšice
  Mediace a možnosti využití v praxi
 7. TitleMediace v teorii a praxi / Lenka Holá
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2012
  Scope270 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Psyché
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceKniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů, též lektorům komunikace, personalistům i lidem s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.
  AnnotationPublikace o mediaci, metodě řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi.
  Výrazy tezauru mezilidské vztahy * sociální práce * sociální pracovník
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-247-3134-6
  Copy count1, currently available 1
  URLMediace v teorii a praxi (obsah)
  Mediace v teorii a praxi (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Mediace v teorii a praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82918EXH - externí sklad Měšice
  Mediace v teorii a praxi
 8. TitleMediace : způsob řešení mezilidských konfliktů / Lenka Holá
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2003
  Scope190 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Psyché
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru mezilidské vztahy * sociální práce
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN80-247-0467-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Mediace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74286EXH - externí sklad Měšice
  Mediace