Search results

 1. TitleDějiny českých médií : od počátku do současnosti / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová
  Author Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  Issue2., upravené a doplněné vydání
  PublicationPraha : Grada, 2019
  Scope456 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * komunikační průmysl * komunikační profese * Čechy (země) * Československo * Protektorát Čechy a Morava * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-271-0553-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny českých médií

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88671PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny českých médií
 2. TitleNucené migrace v českých zemích ve 20. století / Petr Bednařík, Helena Nosková, Zdenko Maršálek (eds.)
  Another authors Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Nosková, Helena, 1948- (Author)
  Maršálek, Zdenko, 1966- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., , 2018
  Scope437 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteVydáno ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze, Státním okresním archivem Benešov a Muzeem Podblanicka
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje podoby nucených migrací v důsledku nacistické okupace v letech 1938-1945 a podoby migrací v letech vytváření, upevňování a trvání komunistického režimu 1945-1989.
  Výrazy tezauru nucená migrace * přesun obyvatelstva * deportovaná osoba * Československo * Protektorát Čechy a Morava * 20. století
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7285-207-9
  978-80-86452-33-3
  978-80-88148-21-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Nucené migrace v českých zemích ve 20. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87765PSS - Poslanecká sněmovna
  Nucené migrace v českých zemích ve 20. století
 3. TitleDruhá republika: 167 obyčejných dnů : politické a mediální klima a jeho reflexe / Jan Jirák, Petr Bednařík, Barbara Köpplová a kol.
  Author Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Another authors Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
  Scope198 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se snaží přiblížit období mezi podepsáním mnichovské dohody v září 1938 a obsazením zbytku českých zemí a Moravy německými okupačními silami z hlediska praktických, každodenních problémů, které se v tomto období projevovaly a které bylo třeba řešit – od organizačních důsledků vyhnání českojazyčného obyvatelstva ze sudetského území přes vyrovnávání se s projevy nesnášenlivosti, antisemitismu a xenofobie, které v české společnosti zesílily, až po proměny postavení německojazyčného regionálního tisku.
  Výrazy tezauru Československo * období druhé Československé republiky (1. 10. 1938 - 14. 3. 1939) * sdělovací prostředky * politická situace * kultura * rozhlasové vysílání * filmový průmysl * tisk * národnostní menšina
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3226 - Komunikace
  2831 - Kultura a náboženství
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-246-3586-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Druhá republika: 167 obyčejných dnů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86728PSS - Poslanecká sněmovna
  Druhá republika: 167 obyčejných dnů
 4. TitleAutor - vize - meze - televize / autoři: Petr Bednařík, Jan Čulík, Jaroslav Dóczy, Július Gajdoš, Marek Hlavica, Tomáš Hučko, Jadwiga Hučková, Petr Kaňka, Václava Kofránková, Petr Kopal, Milan Kruml, René Lužica, Ingrid Mayerová, Juliána Mináriková, Daniel Růžička, Soňa Schneiderová, Ivan Stadtrucker, Milan Šmíd, Viera Štefancová, Martin Štoll, Dominika Švercová, Rudolf Urc, Ján Višňovský, Jaromír Volek, Jana Waldnerová ; editoři: Petr Kaňka, Václava Kofránková, Ingrid Mayerová, Martin Štoll
  Author Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Another authors Čulík, Jan, 1952- (Author)
  Dóczy, Jaroslav (Author)
  Gajdoš, Július, 1951- (Author)
  Hlavica, Marek, 1972- (Author)
  Hučko, Tomáš (Author)
  Hučková, Jadwiga (Author)
  Kaňka, Petr, 1955- (Author) (Editor)
  Kofránková, Václava, 1976- (Author) (Editor)
  Kopal, Petr, 1975- (Author)
  Kruml, Milan, 1961- (Author)
  Lužica, René, 1957- (Author)
  Mayerová, Ingrid, 1963- (Author) (Editor)
  Mináriková, Juliána (Author) (Editor)
  Růžička, Daniel, 1971- (Author)
  Schneiderová, Soňa, 1965- (Author)
  Stadtrucker, Ivan, 1935- (Author)
  Šmíd, Milan, 1944- (Author)
  Štefancová, Viera (Author)
  Štoll, Martin, 1973- (Author) (Editor)
  Švecová, Dominika (Author)
  Urc, Rudolf, 1937- (Author)
  Višňovský, Ján (Author)
  Volek, Jaromír, 1962- (Author) (Editor)
  Waldnerová, Jana (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů ; V Bratislave, 2015
  Scope240 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Additional Variant TitlesAutor, vize, meze, televize
  NoteČástečně slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší okruhy témat spjatých s autorskou tvorbou, ale i s televizí jakožto institucionálním útvarem v historickém kontextu a ve veřejném prostoru. Pětadvacet textů českých a slovenských autorů je členěno do čtyř kapitol (Prostředky umělecké řeči, Televize v objektivu historie, Televize v digitálním věku a Televize ve veřejném prostoru nebo naopak), v nichž vedle dlouholetých dramaturgů a tvůrců, kteří se dělí o svou zkušenost s mediální realitou, promlouvají teoretici, historici a sociologové. Na stránkách knihy lze najít jak autenticky motivované osobní výpovědi, tak analytické texty, založené na systematicky uspořádaných datech. Řada textů rovněž nabízí cenné svědectví o dobovém nazírání na dané téma.
  Výrazy tezauru televize * kulturní politika * umělecká profese * Československo * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7404-176-1
  978-80-87912-36-2
  978-80-89439-69-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Autor - vize - meze - televize (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Autor - vize - meze - televize

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85702PSS - Poslanecká sněmovna
  Autor - vize - meze - televize
 5. TitlePaměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I / Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík (eds.)
  Another authors Soukupová, Blanka, 1965- (Editor)
  Nosková, Helena, 1948- (Editor)
  Bednařík, Petr, 1973- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013
  Scope261 s. : il., 1 mapa, 1 portrét, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Polština ; Slovenština
  Edition Urbánní studie sv. 6
  NoteČást. polský a slovenský text
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationSpolečná monografie českých, slovenských a polských antropologů, historiků, sociologů je věnována funkci paměti v procesu formování národní (národnostní) identity. Současně otevírá problém marginalizace druhého a dopadů této marginalizace na identitu (národní, národnostní).
  Výrazy tezauru etnologie * etnografie * kultura * kulturní dědictví * kulturní identita * společensko-kulturní skupina * národnostní menšina * kulturní rozdíl
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611 - Humanitní vědy
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87398-43-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Paměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Paměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84067PSS - Poslanecká sněmovna
  Paměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I
 6. TitleDějiny českých médií : od počátku do současnosti / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová
  Author Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2011
  Scope439 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Žurnalistika a komunikace
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationKniha přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií v kontextu se světem. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením spjaty.
  Výrazy tezauru Československo * hromadné sdělovací prostředky * komunikační profese * dějiny
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-247-3028-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny českých médií od počátku do současnosti (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny českých médií

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81056EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny českých médií
 7. TitleIdentita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody : kolektivní monografie / Helena Nosková, Petr Bednařík a kolektiv
  Author Nosková, Helena, 1948- (Author)
  Another authors Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Dům národnostních menšin (společnost)
  Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011
  Scope187 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Ruština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. přeloženo z lotyšštiny a ruštiny. Část. ruský text, anglické resumé. Pod názvem: Dům národnostních menšin, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
  AnnotationProměny identit národnostních menšin v České republice po roce 1989, vznik občanských sdružení, jejich kulturní a vzdělávací aktivity. Integrace etnických v Ruské federaci a vytváření nové občanské identity cizinců z různých částí bývalého SSSR.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * východní Evropa * integrace přistěhovalců * Česká republika * migrační politika
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  2816 - Demografie a populace
  ISBN978-80-7285-138-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81673EXH - externí sklad Měšice
  Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody
 8. TitleNárodnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání / Helena Nosková a Petr Bednařík (eds.)
  Another authors Nosková, Helena, 1948- (Editor)
  Bednařík, Petr, 1973- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010
  Scope238 s ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Ruština ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. anglický, ruský a slovenský text, anglická resumé. 500 výt.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationHistorie a současnost národnostních/etnických menšin ve vybraných zemích (ČR, Lotyšsko, Rusko, SR), vzdělávání menšin v mateřském jazyce, s důrazem na společné a zvláštní, hledání souvislostí v osobitostech historického vývoje, problematika multikulturalismu.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * východní Evropa * kulturní pluralismus * pedagogická metoda
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  3200 - Vzdělávání a komunikace
  ISBN978-80-7258-129-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81672EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleArizace české kinematografie / Petr Bednařík
  Author Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2003
  Scope153 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteČást. německý text
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru filmový průmysl * Česká republika * antisemitismus * druhá světová válka
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN80-246-0619-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Arizace české kinematografie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72315EXH - externí sklad Měšice
  Arizace české kinematografie