Search results

 1. TitleAnalýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví / Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
  Author Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope161, 4 strany ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem studie bylo zjištění aktuálního počtu (úvazky) sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků ve vybraných školách (prioritně základních školách), školských poradenských zařízeních a vybraných zdravotnických zařízeních. Předmětem výzkumu dále byl i rozsah, v jakém tito pracovníci vykonávají přímou práci s klienty, rovněž rozsah jejich poradenské činnosti a identifikace dalších činností, které vykonávají. Součástí analýzy bylo také zjišťování možností, očekávání a překážek výkonu sociální práce ve školách, školských poradenských zařízeních a zdravotnických zařízeních, dále možností inter- a multidisciplinární spolupráce, a to včetně pozice sociálního pracovníka v týmu odborných pracovníků zařízení.
  Výrazy tezauru sociální pracovník * sociální práce * výchovně vzdělávací zařízení * zdravotnická služba * organizace zdravotnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3211 - Školství
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7416-371-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví (plný text)
  Document kindStudie
  Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17337PSS - Poslanecká sněmovna
  Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví
 2. TitleVzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Author Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope125, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několika výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * sociální průzkum * místní orgány státní správy * sociální byt * bydlení * přidělování bytů * nedostatek bytů * odborná kvalifikace
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  2846 - Urbanismus a výstavba
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7416-312-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení (Plný text)
  Document kindStudie
  Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16955PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení
 3. TitlePřístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2009
  Scope66, 7 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationReforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se autoři zaměřují na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
  Výrazy tezauru sociální služby * sociální pracovník * sociální péče
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-036-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům ... (plný text)
  Document kindStudie
  Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15909EXH - externí sklad Měšice
  Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality
 4. TitleVyužití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2008
  Scope91, 10 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationStudie shrnuje výsledky výzkumu "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit proces implementace politiky sociálních služeb, zejména "Standardů kvality". Pro realizaci případové studie byl zvolen nestátní neziskový subjekt s celorepublikovou působností, který je zřizovatelem více druhů a forem sociálních služeb, a jím zřizovaná služba azylový dům pro osoby bez přístřeší.
  Výrazy tezauru sociální služby * nezisková organizace * kvalitativní analýza
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-028-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu (plný text)
  Document kindStudie
  Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15867EXH - externí sklad Měšice
  Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu
 5. TitleKvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory : závěrečná zpráva z výzkumu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Hubíková, Olga (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006
  Scope136, 9 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note26 výt.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru odborná kvalifikace * pracovník * sociální služby * starý člověk
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN80-87007-41-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15524EXH - externí sklad Měšice
  Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory
 6. TitleStandardy kvality a kultura sociálních služeb : jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? : (závěrečná zpráva z případové studie) / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  PublicationPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2003
  Scope74, ix s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník. ISBN přiděleno NA ISBN v ČR
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru sociální politika * sociální služby * kulturní vztahy * sociální zařízení
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN80-239-3092-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindVýzkumné zprávy
  Standardy kvality a kultura sociálních služeb

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14928EXH - externí sklad Měšice
  E 14928EXH - externí sklad Měšice
  Standardy kvality a kultura sociálních služeb
 7. TitleKultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty : zpráva ze třetí fáze výzkumu / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Author Musil, Libor, 1959- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  PublicationBrno : VÚPSV, 2003
  Scope36, vi s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru sociální péče * začlenění do společnosti * společenské přizpůsobení * regionální pomoc * regionální politika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  Copy count1, currently available 1
  Document kindVýzkumné zprávy
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14738EXH - externí sklad Měšice