Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0043010^"
 1. TitleSociální práce na obecních úřadech / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola, Melanie Zajacová
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Another authors Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Zajacová, Melanie (Author)
  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (Publisher)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : RILSA, 2023
  Scope122 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteVydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie s využitím pěti různých setů kvantitativních dat komplexně shrnuje problematiku výkonu sociální práce v přenesené působností. Jedná se o data ze čtyř dotazníkových šetření realizovaných v letech 2016 až 2022 a o administrativní data za období 2017–2021. Analýzy jsou zaměřeny především na prvotní posouzení korespondence nabídky služeb sociální práce vzhledem ke struktuře klientely, včetně zhodnocení pracovní zátěže sociálních pracovníků obecních úřadů a míry jejich profesní autonomie a uplatňovaných metod či převládajících činností sociální práce.
  Výrazy tezauru místní orgány státní správy * sociální práce * sociální pracovník * kvantitativní analýza * Česká republika * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7416-456-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální práce na obecních úřadech (plný text)
  Document kindOdborné zprávy
  Sociální práce na obecních úřadech

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17863PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální práce na obecních úřadech
 2. TitleDeficity ukotvení české sociální práce / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola, Libor Musil
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Another authors Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum v Brně, 2021
  Scope88, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu české sociální práce. Zároveň pro srovnání i možnost inspirace představuje na příkladech ze zahraničí různé modely i praktické možnosti institucionalizace sociální práce prostřednictvím různých kombinací nástrojů jejího formálního a institucionálního zakotvení. Základním teoretickým východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsensu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému. Tento konsensus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
  Výrazy tezauru sociální práce * pracovní podmínky * pracovní život * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  4421 - Práce a mzdy
  ISBN978-80-7416-414-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Deficity ukotvení české sociální práce (plný text)
  Document kindStudie
  Deficity ukotvení české sociální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17551PSS - Poslanecká sněmovna
  Deficity ukotvení české sociální práce
 3. TitleKvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Robert Trbola, Libor Musil
  Author Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Trbola, Robert (Author)
  Musil, Libor, 1959- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum v Brně, 2021
  Scope123, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR. Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu výkonu sociální práce.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-416-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků (plný text)
  Document kindStudie
  Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17554PSS - Poslanecká sněmovna
  Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků
 4. TitleDepistáž v sociální práci na obecních úřadech / Olga Hubíková, Jana Havlíková
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Another authors Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2019
  Scope204, 5 stran : ilustrace ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace je zaměřena na výkon depistáže v sociální práci na obecních úřadech. Cílem bylo podrobně zachytit a popsat, jak sociální pracovníci obecních úřadů depistáž pojímají, jakými způsoby a v jakém rozsahu je v současné době depistáž na obecních úřadech vykonávána, jaké praktické aspekty spojené s výkonem depistáže řeší, včetně případných překážek, rizik. Pro výzkum bylo využito smíšené kvalitativně-kvantitativní metodologie.
  Výrazy tezauru sociální práce * místní orgány státní správy * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7416-356-2
  Copy count1, currently available 1
  URLDepistáž v sociální práci na obecních úřadech (plný text)
  Document kindStudie
  Depistáž v sociální práci na obecních úřadech

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17336PSS - Poslanecká sněmovna
  Depistáž v sociální práci na obecních úřadech
 5. TitleABC depistáže : příručka pro výkon sociální práce na obecních úřadech / Olga Hubíková, Jana Havlíková
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Another authors Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. - výzkumné centrum Brno, 2020
  Scope103 stran : formuláře ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note800 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AudiencePříručka je určena především sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou pověřeni výkonem sociální práce v přenesené působnosti dle zákonů č. 108/2006 Sb. a č. 111/2006 Sb.
  AnnotationZáměrem vytvoření příručky je poskytnout sociálním pracovníkům obecních úřadu oporu, návody a určitá vodítka při uskutečňování a zejména rozvíjení depistáže na jejich pracovištích, nikoliv formulovat závazné a svazující postupy a kroky výkonu depistáže. Některé navržené postupy mohou sloužit jako inspirace i pro sociální pracovníky z jiných oblastí výkonu sociální práce.
  Výrazy tezauru sociální práce * místní orgány státní správy * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7416-390-6
  Copy count1, currently available 1
  URLABC depistáže (plný text)
  Document kindPříručky
  ABC depistáže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89328PSS - Poslanecká sněmovna
  ABC depistáže
 6. TitlePéče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce : poznatky ze sociální práce na obecních úřadech / Olga Hubíková
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2019
  Scope84, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá tématem péče o sebe u sociálních pracovníků. Především profesní péčí o sebe, zejména možnostmi, dovednostmi a strategiemi jak dosahovat pracovní pohody a zlepšovat zvládání stresu a tlaků přímo na pracovišti. V českém prostředí zůstává tato oblast jako celek stále spíše opomíjena. Téma je zasazeno do širšího kontextu pracovních podmínek, péče zaměstnavatele o sociální pracovníky
  Výrazy tezauru sociální pracovník * duševní zdraví * pracovní podmínky * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-352-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce (plný text)
  Document kindStudie
  Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17278PSS - Poslanecká sněmovna
  Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce
 7. TitleVymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná práce / Olga Hubíková, Jana Havlíková
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Another authors Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2019
  Scope235, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace vznikla v rámci řešení projektu Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů. V souladu se schváleným projektem tato zpráva shrnuje výsledky výzkumné fáze (viz dále) projektu a obsahuje dosud chybějící vymezení obsahu a podmínek výkonu depistáže v rámci sociální práce zajišťované obecními úřady ORP/POÚ.
  Výrazy tezauru prevence nemocí * sociální práce * místní orgány státní správy * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7416-368-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná práce (plný text)
  Document kindStudie
  Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná práce

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17295PSS - Poslanecká sněmovna
  Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná práce
 8. TitleCase management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech / Olga Hubíková
  Author Hubíková, Olga (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha ; Brno : VÚPSV, v. v. i., Praha, výzkumné centrum Brno, 2018
  Scope101, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace mapuje možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče.
  Výrazy tezauru sociální práce * místní orgány státní správy * management * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  4021 - Management
  ISBN978-80-7416-334-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech (plný text)
  Document kindStudie
  Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17145EXH - externí sklad Holešovice
  Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech
 9. TitleVzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Author Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope125, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několika výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * sociální průzkum * místní orgány státní správy * sociální byt * bydlení * přidělování bytů * nedostatek bytů * odborná kvalifikace
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  2846 - Urbanismus a výstavba
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7416-312-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení (Plný text)
  Document kindStudie
  Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16955EXH - externí sklad Holešovice
  Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení
 10. TitleSpolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková
  Author Havlíková, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Hubíková, Olga (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope75, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationV současné době se v českém prostředí spolupráce mezi lékařem a sociálním pracovníkem v největším rozsahu, co do počtu zapojených odborníků, uplatňuje v rámci agendy příspěvku na péči (PnP). Spolupráce mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky při řízení o PnP započala v roce 2007. Cílem monografie je po sedmi letech této spolupráce, neboť monografie vychází z kvalitativních dat sesbíraných v roce 2014 v rámci projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči (TD020037), z perspektivy sociální práce jednak zanalyzovat, jaký typ víceoborové spolupráce byl v této agendě postupně ustaven, a dále rozpoznat faktory, které tuto spolupráci ovlivňují a alespoň částečně porozumět jejich (vzájemnému) působení. Výsledky provedených rozborů naznačují, že typ interakcí, které probíhají mezi oběma obory a odborníky v rámci řízení o PnP má nejblíže k multidisciplinárnímu modelu s prvky interdisciplinarity. Současně je zřejmé, že spolupráci mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nejvýraznějších se jeví být nereflektovaná profesní socializace a odborná perspektiva zapojených odborníků. V závěru autorky navrhují postup, kterým by bylo možné vliv tohoto faktoru usměrnit.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * lékař * sociální dávky * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-308-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči (plný text)
  Document kindStudie
  Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16961EXH - externí sklad Holešovice
  Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.