Search results

 1. TitleVýjimečné stavy a lidská práva / Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma (eds.) a kol.
  Another authors Bílková, Veronika, 1975- (Redactor)
  Kysela, Jan, 1974- (Redactor)
  Šturma, Pavel, 1963- (Redactor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope223 stran 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationSoudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie a její státy na tyto jevy právně reagovat? Bude nám stačit současný právní systém, anebo bude potřeba přijmout změny? Jak správně vyvážit právo státu vyhostit ze svého území cizince podezřelého z terorismu vůči povinnosti respektovat jeho základní lidská práva? Za jakých okolností je možné někoho zbavit státního občanství? Je možné ve výjimečných situacích omezovat lidská práva? A nebude třeba přehodnotit celé dosavadní chápání lidských práv, tak jak se staly jedním z hlavních atributů evropské liberální společnosti? To jsou jen některé z mnoha závažných otázek, nad kterými se zamýšlí skupina právních expertů Univerzity Karlovy, a to jak na úrovni národních právních řádů, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Klíčovými tématy knihy jsou proto především migrace, uprchlictví a občanství v kontextu lidských práv.
  Výrazy tezauru výjimečný stav * lidská práva * státní občanství * migrační proud * migrační politika Společenství * mezinárodní právo veřejné * azylové právo * terorismus * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  2811 - Migrace
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-57-5
  Copy count1, currently available 0
  URL Výjimečné stavy a lidská práva (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 86376PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *23.12.2019)
  Výjimečné stavy a lidská práva
 2. TitleMezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy / Veronika Bílková (ed.)
  Another authors Bílková, Veronika, 1975- (Editor)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015
  Scope264 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Edition Studie z lidských práv ; č. 9 = Studies in human rights ; vol. 9
  NoteVydala Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text, česká, anglická a slovenské resumé
  AnnotationPublikace volně navazuje na konferenci uspořádanou na podzim roku 2014 Výzkumným centrem pro lidská práva (UNCE) ve spolupráci s Českým červeným křížem. Představuje vznik, vývoj mezinárodního humanitárního práva, nové výzvy a systémové vazby MHP na jiná odvětví mezinárodního práva.
  Výrazy tezauru mezinárodní humanitární právo * mezinárodní právo * válečný zločin * mezinárodní organizace * Červený kříž * duální technologie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1231 - Mezinárodní právo
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87975-35-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 86164PSS - Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
 3. TitleČeská republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí / Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová
  Author Kořan, Michal, 1977- (Author)
  Another authors Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  Kolmaš, Michal (Author)
  Kolmašová, Šárka, 1984- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2015
  Scope159 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace nabízí komplexní analýzu členství ČR v mezinárodních organizacích. Česká republika je členem několika stovek organizací a režimů, které se věnují nepřebernému množství oblastí činností a aktivit. Členství v mezinárodních organizacích nabízí také občanům ČR a českým firmám, mnoho zajímavých příležitostí a možností, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost a prosadit se v mezinárodním měřítku. Předpokladem naplnění tohoto potenciálu je efektivní využívání oněch možností, jež členství České republiky v mezinárodních organizacích nabízí. Cíl této publikace je tedy trojí: zaprvé ukotvit diskusi o českém členství v obecnějším rámci teoretického výzkumu konceptu multilateralismu a působení států v mezinárodních organizacích, syntetizovat a analyzovat dosavadní poznatky o českém členství v mezinárodních organizacích a současně také navrhnout některá – realistická – doporučení pro budoucnost.
  Výrazy tezauru mezinárodní organizace * mezinárodní spolupráce * mezinárodní vztahy * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-87558-23-2
  Copy count1, currently available 1
  URLČeská republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 85766PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí
 4. TitleBoj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv / Veronika Bílková
  Author Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope335 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteAnglické resumé. Seznam zkratek
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationJe porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? A do jaké míry toto právo ohrožuje boj proti terorismu? Takové otázky si klade tato publikace, která nabízí komplexní pohled na problematiku ochrany lidských práv v rámci boje proti terorismu. První část publikace je věnována vysvětlení klíčových konceptů terorismu, boje proti terorismu a lidských práv. Druhá část představuje čtyři základní dimenze vztahu těchto konceptů (porušování lidských práv jako jedna z příčin terorismu, porušování lidských práv teroristickými činy, porušování lidských práv v rámci boje proti terorismu, ochrana lidských práv obětí teroristických činů). Třetí část podrobněji rozebírá dopady boje proti terorismu na lidská práva.
  Výrazy tezauru terorismus * lidská práva * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7380-513-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 84441PSS - Poslanecká sněmovna
  Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv
 5. TitleOdpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví? / Veronika Bílková
  Author Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010
  Scope177 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Prameny a nové proudy právní vědy no. 44
  NoteČást. anglický text, anglické resumé. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová, Beroun. 200 výt.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationR2P je komplexním institutem na pomezí mezinárodního práva, politiky a morálky. Jeho právní základ není zcela ujasněn, převažuje ale názor, že jeho obsah je s normami současného mezinárodního práva slučitelný. Nerozšiřuje okruh situací, za kterých lze na mezinárodní scéně použít ozbrojenou sílu. Nekonsensuální zásah na ochranu obyvatel cizího státu, tzv. humanitární intervence, je tak nadále dovolen pouze tehdy, pokud k němu dochází s mandátem Rady bezpečnosti OSN.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * Organizace spojených národů * Rada bezpečnosti OSN * vojenský zásah * vojska v zahraničí * humanitární pomoc * trestný čin proti lidskosti * lidská práva * veřejná bezpečnost
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  7606 - Spojené národy
  1236 - Práva a svobody
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-87146-27-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 79654EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until *23.12.2019)
  Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví
 6. TitleKodifikace a rozvoj mezinárodního práva : kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodní odpovědnosti / Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková
  Author Čepelka, Čestmír, 1927- (Author)
  Another authors Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  Univerzita Karlova. Katedra mezinárodního práva
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, v nakl. IFEC, Beroun, 2008
  Scope159 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Scripta iuridica no. 5
  Note200 výt.. Na obálce pod názvem: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, katedra mezinárodního práva
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * mezinárodní dohoda * smlouva
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87146-03-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 77645EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 09.06.2020)
  Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
 7. TitleÚprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu / Veronika Bílková
  Author Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007
  Scope333 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Prameny a nové proudy právní vědy no. 37
  NoteChybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu. 200 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru politické násilí * občanská válka * mezinárodní humanitární právo
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-85889-82-6
  Copy count1, currently available 0
  URL Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu (obsah)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 81641EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until *23.12.2019)
  Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu
 8. TitleMezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu / Pavel Šturma, Jana Nováková, Veronika Bílková
  Author Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Another authors Nováková, Jana, 1973- (Author)
  Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationC. H. Beck Praha, 2003
  Scopexvi, 362 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právní instituty
  NotePřehled použitých zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru mezinárodní nástroj * boj proti zločinu * terorismus * organizovaný zločin * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN80-7179-305-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 72042EXH - externí sklad Měšice
  Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu