Search results

 1. TitlePsaní a prezentace odborných textů / Jan Široký a kolektiv
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope199 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací, stejně jako odborných článků. Po vymezení vědeckých metod uvádí charakteristiku vědecké statě, popisuje citační normu a možné zdroje dat a ukazatelů pro tvorbu odborných textů. Kniha upozorňuje na pravopisná pravidla, v nichž se nejčastěji chybuje, jako jsou zkratky, či interpunkční znaménka. Poradí také, jak do textu správně začlenit graf či obrázek. Zvláštní část je věnována specifikům psaní odborných právních textů, jakými jsou zejména právní jazyk a odborná terminologie, právní argumentace a interpretace práva. Dále publikace čtenáře seznamuje s možnostmi publikování v odborných časopisech a s hodnocením výzkumu a vývoje v České republice. Kniha rovněž přináší praktické rady pro komunikaci (verbální, neverbální) a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce formou veřejného vystoupení. Další kapitola se zabývá etikou jako neopominutelnou součástí vědecké činnosti.
  Výrazy tezauru odborná kvalifikace * profesní příprava * dokument * vědecká literatura
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  3221 - Dokumentace
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7502-340-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Psaní a prezentace odborných textů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88194PSS - Poslanecká sněmovna
  Psaní a prezentace odborných textů
 2. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SDEU, společný konsolidovaný základ daně (CCCTB), akční plán BEPS, zdanění finančního sektoru / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue7. aktualizované a přepracované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope382 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů. V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU.
  Výrazy tezauru daň * evropská daňová spolupráce * daňová soustava * fiskální politika * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7502-274-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Daně v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87477PSS - Poslanecká sněmovna
  Daně v Evropské unii
 3. TitleZáklady daňové teorie s praktickými příklady / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope126 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vzdělávání a certifikace účetních
  Varying form of titleZáklady daňové teorie
  NoteObsah: 1. Základní daňové pojmy, vývoj daní a jejich třídění--2. Daňové principy--3. Daňová incidence--4. Teorie důchodových (přímých) daní--5. Teorie spotřebních (nepřímých) daní--6. Teorie daní v mezinárodních souvislostech
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationKniha pokrývá důležité oblasti daňové teorie – stručný přehled historie, daňové pojmy, daňovou incidenci, efektivnost a spravedlnost, teorii přímých a nepřímých daní a teorii mezinárodního zdanění.
  Výrazy tezauru daň * daňová soustava * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7552-315-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Základy daňové teorie s praktickými příklady (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy daňové teorie s praktickými příklady

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86230PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy daňové teorie s praktickými příklady
 4. TitleZáklady daňové teorie s praktickými příklady / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope126 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vzdělávání a certifikace účetních
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru daň * daňová soustava * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7478-785-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Základy daňové teorie s praktickými příklady (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy daňové teorie s praktickými příklady

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84944PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy daňové teorie s praktickými příklady
 5. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue6. aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD
  PublicationPraha : Linde Praha, 2013
  Scope386 s. ; 21 cm + 1 CD
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy EU. Nabízí tak srovnání daňových systémů zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů. V rámci 6. vydání byly aktualizovány všechny kapitoly knihy a data ve všech tabulkách včetně příloh. Text se rozšířil o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU, které jsou umístěny v jednotlivých kapitolách pojednávajících o harmonizaci, a vhodně tak doplňují odborný výklad. Část „Daňové systémy jednotlivých členských zemí Evropské unie“ je aktualizována k 31. 10. 2013. Součástí publikace je záložka, na které jsou sazby DPH a sazby osobních a korporátních daní k 31. 10. 2013.
  Výrazy tezauru daň * evropská daňová spolupráce * daňové právo * harmonizace daní * přibližování legislativy * daňová soustava * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7201-925-0
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 83568EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until *17.12.2020)
  Daně v Evropské unii
 6. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue5. aktualiz. a přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope400 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationV 5. vydání knihy byly aktualizovány všechny kapitoly knihy: Evropská unie a daně, Harmonizace a koordinace v oblasti přímých daní, Harmonizace v oblasti obratových daní – daně z přidané hodnoty, Harmonizace v oblasti akcízů i Daňové systémy jednotlivých členských zemí Evropské unie.V této nejvyužívanější kapitole jsou všechna data za všechny země EU aktualizována ke stavu k 31. 12. 2011. Dodatkem je charakteristika daňového systému Chorvatska, jako kandidátské země, která do Evropské unie vstoupí 1. 7. 2013 jako 28 členská země Evropské unie.
  Výrazy tezauru členský stát EU * daňová soustava * harmonizace daní * výklad zákonů ES * evropská daňová spolupráce
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-72301-881-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81464EXH - externí sklad Měšice
  F 81464EXH - externí sklad Měšice
 7. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU se základními judikáty SD EU : včetně zapracování Lisabonské smlouvy a novelizací směrnice 2006/112/ES / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue4. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scope351 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktická ekonomická příručka
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru členský stát EU * daňová soustava * harmonizace daní * výklad zákonů ES * evropská daňová spolupráce
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7201-799-7
  Copy count2, currently available 2
  URL Daně v Evropské unii (obsah)
  Document kindPříručky
  Daně v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79306EXH - externí sklad Měšice
  F 79306EXH - externí sklad Měšice
  Daně v Evropské unii
 8. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně základních judikátů ESD / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue3. aktualiz. a přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope354 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktické ekonomické příručky
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru členský stát EU * daňová soustava * harmonizace daní * výklad zákonů ES * evropská daňová spolupráce
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7201-746-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Daně v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78186EXH - externí sklad Měšice
  F 78186EXH - externí sklad Měšice
  Daně v Evropské unii
 9. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU včetně Bulharska a Rumunska : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope255 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktické ekonomické příručky
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru daň * přímá daň * harmonizace daní * daň z přidané hodnoty * fiskální politika * evropská daňová spolupráce * členský stát EU * Evropská unie
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7201-649-5
  Copy count4, currently available 4
  Document kindPříručky
  Daně v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76214EXH - externí sklad Měšice
  F 76214EXH - externí sklad Měšice
  F 76214EXH - externí sklad Měšice
  F 76214EXH - externí sklad Měšice
  Daně v Evropské unii
 10. TitleDaně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU / Jan Široký
  Author Široký, Jan, 1964- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope250 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktické ekonomické příručky
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru přímá daň * harmonizace daní * daň z přidané hodnoty * fiskální politika * evropská daňová spolupráce * členský stát EU * daň * Evropská unie
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN80-7201-593-1
  Copy count4, currently available 4
  Document kindPříručky
  Daně v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75098EXH - externí sklad Měšice
  F 75098EXH - externí sklad Měšice
  F 75098EXH - externí sklad Měšice
  F 75098EXH - externí sklad Měšice
  Daně v Evropské unii