Search results

 1. TitleBezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny / Ladislav Cabada, Šárka Waisová a kol.
  Author Cabada, Ladislav, 1973- (Author)
  Another authors Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018
  Scope309 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteKoedice - Metropolitní univerzita Praha - ISBN neuvedeno. Publikace je dostupná i v anglickém jazyce pod názvem Security, Foreign and European Policy of the Visegrad Group (G 26907).
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationVisegrádská skupina se po rozpadu sovětského bloku stala nejvýraznějším regionálním uskupením v prostoru střední Evropy. Historicky se jedná o region s mimořádnou geopolitickou senzitivitou, přičemž po pádu železné opony se státy v něm ležící jednoznačně vyslovily pro definitivní začlenění do západních integračních struktur. Publikace analyzuje, jaké strategie a přístupy Visegrádská čtyřka a její členské státy v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky preferují, jaká rizika vnímají jako nejvýraznější a jaké návrhy opatření a řešení společně či jednostranně prosazují.
  Výrazy tezauru skupina Visegrád * obranná politika * spolupráce v oblasti životního prostředí * zahraniční politika * evropská spolupráce * migrační politika
  Klasifikační znaky7231 - Ekonomická geografie
  0811 - Politika spolupráce
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7476-139-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26870PSS - Poslanecká sněmovna
  Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny
 2. TitleSecurity, foreign and European policy of the Visegrad group / Ladislav Cabada, Šárka Waisová et al.
  Author Cabada, Ladislav, 1973- (Author)
  Another authors Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018
  Scope326 stran ; 19 cm + 1 nečíslovaný list errat (18 x 10 cm)
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Portion of titleVisegrad group - security, foreign and European policy
  NoteKoedice - Metropolitní univerzita Praha - ISBN neuvedeno. Publikace je dostupná i v českém jazyce pod názvem Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny (G 26870).
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Annotation"After the disintegration of the Soviet bloc, the Visegrad Group became the most distinctive regional cooperation in the Central European area. Historically, the Central Europe symbolizes the region with extraordinary geopolitical sensitivity, located at the boundaries of great European macro-regions – West and East. After the fall of the Iron Curtain the nations situated within the region decided for ultimate inclusion into the Western integrative structures. Regardless the success of such effort and the EU and NATO-membership, also nowadays the Central European states reflect their peripheral position and try to face the threats and challenges to their security mutually. Our book analyse which strategies and approaches are preferred by the Visegrad Four and its member states in security and foreign policy, which threats are perceived as the most important and which measures and solutions are enforced, collectively or by individual states." --Cover
  Výrazy tezauru skupina Visegrád * obranná politika * spolupráce v oblasti životního prostředí * zahraniční politika * evropská spolupráce * migrační politika
  Klasifikační znaky7231 - Ekonomická geografie
  0811 - Politika spolupráce
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7476-140-9
  brožováno)
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Security, foreign and European policy of the Visegrad group

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26907PSS - Poslanecká sněmovna
  Security, foreign and European policy of the Visegrad group
 3. TitleTíha volby : česká zahraniční politika mezi principy a zájmy / Šárka Waisová
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011
  Scope185 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationProměna pojetí úkolů a cílů zahraniční politiky byla vyvolána transformací mezinárodních vztahů i domácích podmínek. Na přelomu 60. a 70. let v souvislosti s rostoucí ekonomickou vzájemnou závislostí a nárůstem objemu mezinárodního obchodu začala do zahraniční politiky pronikat ekonomická témata. K dalšímu rozšíření obsahu a cílů zahraniční politiky došlo pod vlivem rozvoje komunikačních technologií a transformace západních společností zahrnující změnu jejich hodnotového žebříčku a růst pozornosti věnované univerzálním hodnotám jako ochraně lidských práv, stavu životního prostředí a kvality života člověka, resp. lidstva jako takového.
  Výrazy tezauru Česká republika * zahraniční politika * disident
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-87558-00-3
  Copy count1, currently available 1
  URLTíha volby: česká zahraniční politika mezi principy a zájmy (obsah)
  Document kindMonografie
  Tíha volby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81925EXH - externí sklad Měšice
  Tíha volby
 4. TitleŘešení konfliktů v mezinárodních vztazích / Šárka Waisová
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope250 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha poskytuje mimo jiné přehled a analýzy řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Analyzuje témata jajko stadia konfliktu, prevence konfliktů, postkonfliktní rekonstrukce či regionální a mezinárodní systémy a nástroje řešení konfliktů.
  Výrazy tezauru mezinárodní konflikt * mezinárodní organizace * řešení sporů * mezinárodní jednání * příměří * válka * mezinárodní vztahy * Organizace spojených národů
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  7606 - Spojené národy
  ISBN978-80-7380-339-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81132EXH - externí sklad Měšice
  Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
 5. TitleEtika a mezinárodní politika : postmoderní státy jeko nositelé kantovské etiky / Šárka Waisová, Ladislav Cabada
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  Another authors Cabada, Ladislav, 1973- (Author)
  Strnadová, Lenka (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope235 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. anglický text, anglické resumé. Na rubu tit. s. uvedena jako spoluautorka též Lenka Strnadová
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationÚstřední hypotézou publikace je, že postmoderní státy hrají v mezinárodní politice roli nositelů a zprostředkovatelů tzv. kantovské etiky. Cesta k této zahraničně politické roli byla umožněna přechodem některých států k postmodernímu diskursu a schopností postmoderních států rekonstruovat národní zájem a realizovat principiální zahraniční politiku. V pěti případových studiích naše kniha analyzuje přechod postmoderních států k morální zahraniční politice, její hlavní projevy a rovněž limity.
  Výrazy tezauru mezinárodní vztahy * etika * politická morálka * světová politika
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7380-260-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Etika a mezinárodní politika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79626EXH - externí sklad Měšice
  Etika a mezinárodní politika
 6. TitleRegionální integrační procesy / Šárka Waisová a kolektiv
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope507 s. : il., mapky ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationRegionální integrační procesy jsou významným prvkem současné mezinárodní i regionální politiky a účast na těchto procesech se stává součástí politického či ekonomického postoje, resp. vyjadřuje tento postoj a významně ovlivňuje politickou, ekonomickou a bezpečnostní situaci participujících států.
  Výrazy tezauru evropská integrace * regionální integrace * politická integrace * Evropská unie * Evropa * Latinská Amerika * Severní Amerika * Rusko * Blízký a střední východ
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-7380-232-5
  Copy count2, currently available 2
  URL Regionální integrační procesy (obsah)
  Document kindStudie
  Regionální integrační procesy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79307EXH - externí sklad Měšice
  F 79307EXH - externí sklad Měšice
  Regionální integrační procesy
 7. TitleČlenské země NATO a jejich vztah k Alianci [elektronický zdroj] / Petr Jurek, Šárka Waisová (eds.)
  Another authors Jurek, Petr, 1984- (Editor)
  Waisová, Šárka, 1978- (Editor)
  Informační centrum o NATO (Plzeň, Česko)
  PublicationPlzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2008
  Scope1 CD ROM ; 13 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePod názvem: Informační centrum o NATO=Information centre on NATO=Centre d'information de l'OTAN, Plzeň
  AudienceUrčeno pro studenty a širokou veřejnost.
  Výrazy tezauru NATO * země NATO
  Klasifikační znaky7621 - Světové organizace
  ISBN978-80-7043-756-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindCD-ROM
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25684PSS - Poslanecká sněmovna
 8. TitleMezinárodní organizace a režimy / Šárka Waisová
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
  Scope255 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace je určena pro studenty politologie a mezinárodních vztahů, ale i pro studenty humanitních oborů a širší veřejnost, která má zájem se seznámit s problematikou mezinárodních institucí.
  Výrazy tezauru mezinárodní vztahy * mezinárodní spolupráce * mezinárodní organizace
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7380-109-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Mezinárodní organizace a režimy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77571EXH - externí sklad Měšice
  Mezinárodní organizace a režimy
 9. TitleEvropská energetická bezpečnost / Šárka Waisová a kolektiv
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
  Scope203 s. : mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  NoteČást. slovenský text
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace přibližuje čtenáři energetickou situaci členských zemí EU a evropského prostoru a analyzuje možnosti zajištění evropské energetické bezpečnosti.
  Výrazy tezauru energetická politika * výroba energie * zásobování energií * zdroje energie * energetická bilance * Evropa
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  ISBN978-80-7380-148-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Evropská energetická bezpečnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77885EXH - externí sklad Měšice
  Evropská energetická bezpečnost
 10. TitleAtlas mezinárodních vztahů : prostor a politika po skončení studené války / Šárka Waisová a kolektiv
  Author Waisová, Šárka, 1978- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
  Scope158 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru politický zeměpis * 2. polovina 20. století * mezinárodní vztahy * mezinárodní obchod * mezinárodní organizace
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7380-015-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Atlas mezinárodních vztahů

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15581EXH - externí sklad Měšice
  Atlas mezinárodních vztahů