Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0041965^"
 1. TitleNomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus / Daniel Adam z Veleslavína ; ze starého tisku k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková ; za technické spolupráce Borise Lehečky
  Author Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599 (Author)
  Another authors Černá, Alena M., 1964- (Editor)
  Berger, Tilman, 1956- (Editor)
  Hadravová, Alena, 1956- (Editor)
  Pořízková, Kateřina, 1976- (Editor)
  Lehečka, Boris, 1971- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2015
  Scope365 stran : portréty, faksimile ; 27 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin ; Řečtina, nová ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČástečně přeloženo z latiny do češtiny a němčiny. Český, latinský, řecký a německý text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  ContentsCD: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus : rejstříky, fotokopie starého tisku, text edice, vyhledávací aplikace
  AnnotationPoprvé vyšel v roce 1598. Věcně uspořádaný slovník obsahuje více než deset tisíc heslových statí a stal se jedním z pilířů české lexikografie, na nějž navazovali mnozí slovníkáři následujících období. Současně je slovník jedním ze svědectví o věhlasné, kultivované veleslavínské češtině, která našla mocnou odezvu při konstituování spisovné češtiny v době národního obrození. Součástí knižního vydání je CD se sofistikovanou vyhledávací aplikací, které obsahuje nejen všechny texty z knihy, ale i rejstříky českých a latinských slov otištěné v původním vydání a fotokopie starého tisku.
  Výrazy tezauru latina * řečtina * čeština * němčina * slovník * 16. století
  Klasifikační znaky3221.4 - Slovníky a jazykové příručky
  ISBN978-80-200-2406-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus (obsah)
  Document kindSlovníky jazykové překladové
  Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16817EXH - externí sklad Holešovice
  Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus
 2. TitleHerbář, aneb, Bylinář wysocevčeného a wznesseného P. doktora Petra Ondřege Mathiola : nynj zase přehlédnutý, a mnohými pěknými nowými figůrami, též y vžitečnými lékařstwjmi / s obzwlásstnj pilnostj rozhogněný a sprawený skrze Joachyma Kameraria ... ; z německého pak gazyku w cžeský přeložený od Adama Hubera z Rysnbachu, Danyele Adama z Weleslawjna
  Author Mattioli, Pietro Andrea, (Author) 1501-1577
  Another authors Adam z Veleslavína, Daniel, (Translator) 1546-1599
  PublicationPraha : B. Kočí, 1924-1928
  Scope2 nečísl. listy, 476 listů, 80 nečísl. listů : novočes. přepis (ob.) 244, VIII s.; obr. ; 2°
  Countrycs
  LanguageCzech
  AnnotationReprint vydání: W Starém městě Pražském : Danyel Adam z Weleslawjna, 1596
  Výrazy tezauru botanika * léčivá rostlina * farmakologie
  Klasifikační znaky3606 - Přírodní a aplikované vědy
  6006 - Rostlinný produkt
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLDigitalizovaný dokument
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  C 181EXH - externí sklad HolešoviceIn-Library Use Only
 3. TitleHistorický kalendář / Daniel Adam z Veleslavína
  Author Adam z Veleslavína, Daniel, (Author) 1546-1599
  PublicationPraha : B. Kočí, 1920
  Scope103 s. ; 8°
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Akademická knihovna ; Čís. 4
  Výrazy tezauru historie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  G 1997EXH - externí sklad HolešoviceIn-Library Use Only
 4. TitlePolitia historica : o wrchnostech a spráwcých swětských Knihy Patery w nichž se obsahugj mnohá užitečná naučenj gakby se Králowstwij Knijžetstwij Země, Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky ... řjditi a sprawowati mohla Sebraná z mnohých Starých y nowých ržeckých, latinských, cžeských y německých historij / Georg Lauterbeck ; před léty XXII. přeložená a wůbec wydaná pilnostj pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna, nynj pak zase obnowená a wytlačená ...
  Author Lauterbeck, Georg, asi 1505-asi 1570 (Author)
  Another authors Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599 (Translator)
  PublicationWytisstěna a dokonána gest Kniha tato w Starém městě Pražském : v Dědicůw M. Danyele Adama z Weleslawjna, 1606
  Scopexiv, 732, xxxi stran ; 34 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSoupis starých tisků č. 113. Kulturní památka. Startisk. 2., nezměněné vydání připravil r. 1606 Jonata Bohutský z Hranic, manžel vdovy Adamové a správce tiskárny Adamových dědiců. Český text gotikou, latinský text antikvou, tit. l. červeně a černě s xylografovaným věcným názvem, na rubu tit. l. dřevořezové erby Viléma Slavaty a Kryštofa Haranta cca 90 x 70, na [A7b] dřevořez Českého lva 164 x 115, arabské stránkování ve vnějších horních rozích, živá záhlaví uprostřed horního okraje stran, číslování knih a kapitol ve vnitřních rozích, nadpisy, marginálie, ztrácející se sazba, signatury, stránkové kustody, rubriky, ukazovací ručičky, dvojtečky v kulatých závorkách, svlačcové lístky, plné iniciály na ornamentálním pozadí, na poslední potištěné straně impresum a heraldický signet Daniela Adama z Veleslavína 46 x 40.. Omyly: 231 m. 232; 289 m. 290; 726 m. 725 (odtud chyba až do 729), nepotištěno: rub poslední potištěné s., chybí: s. 171, 172, 177 a 178. Soudobá hnědá kožená vazba s rámcovou slepotiskovou kompozicí a podobiznou Martina Luthera iniciálami AMTB [= Andreas Mleynek Teutobrodensis] s letopočtem 1611 na přední a Philippa Melanchthona na zadní desce, spodní hřbetní část mírně poškozena, zadní deska lehce odřená, jedna zachovaná spona, na předním přídeští rukopisné exlibris Ondřeje Mlejnského z Německého Brodu 1611 (totéž na tit. l.), některé listy z předmluvové a rejstříkové partie částečně uvolněny
  ContentsObsahuje na s. A2a: ... Wylémowi Slawatowi z Chlumu a z Kossumbergka ... Krystoffowi Harantowi z Polžic a z Bezdružic ... [A2b] ... Přemyssluge tedy kterakbych y gá mage sobě na ten čas Jmpressý swěřenau netoliko authores a Knihy prwé nebýwalé ale y předessle wydané wssak od mnohých lidj pro nedostatek gjch žádostiwé a toho hodné na Swětlo wynássel a Hřiwny předkůw nassjch nezakopáwal: shledal sem býti mezi ginými potřebnau Knihu: Politiam Historicam, O Wrchnostech a Spráwcých Swětských od někdy předka mého Pana Danyele Adama z Weleslawjna ... kteraubych poněwadý giž od několika Let žádných Exemplářů před rukama nebylo zase znowu wytiskl a wydal ... [A3b ... Dátum w Starém Městě Pražském VI dne Měsýce Cžerwna Léta Páně: M.DC VI [= 1606]. ... Jonata Bohutský / Měsstěnin Starého Města Pražského -- Obsahuje na s. [A6a]: ... Gá ... tuto Knihu o Spráwcých a powin nostech gegich někdy od wysoce vměnjm Oswjceného muže Giřjho Lauterbeka Rady Knjžat Markrabůw Brandeburských / pod tytulem Regentenbuch w gazyku Německém wydanau / ... gsem přeložil / a na mnoha mjstech pěknými Historiemi rozhognil a rozhognil a rozssjřil.... [A7a] ... Dátum w Starém městě Pražském ... druhého dne Iulij ... Léta ... Tisýcýho Pětistého Osmdesátého Cžtwrtého ... M. Danyel Adam z Weleslawjna-- -- Obsahuje na s. 493: Praecepta Gerendae Reipvblicae : welmi vžitečná a potřebná nau čenj wssechněm Spráwcům a Radnjm Panům Měst a Obcý z knihy Plutarchowy ... w Gazyk Cžeský ... přeložená J. K. z K. [= Jan Kocín z Kocinétu] ...-- -- Obsahuje na s. 715: Traktát o tázanj aneb Práwu vtrpném kterak se při tom Saudce zachowati má ... --
  SourceGraesse (vyd. neuvádí), Zíbrt III. 11211 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 4736 (2. vyd.), Rukověť l. 38-41 (D. Adam)
  AnnotationNěmecký právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně druhé. Poměrně rozsáhlé pasáže jsou věnovány také dobové morálce (lichvě, pití, oblékání apod.). Celý spis je prokomponován několika desítkami poučných anebo naopak anekdotických příběhů vybraných ze starověkých historií, které ve funkci exempel čtenářům přibližovaly subtilní politologickou problematiku.
  Výrazy tezauru politologie * 16. století
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1497EXHT - externí sklad Holešovice - staré tiskyIn-Library Use Only
 5. TitlePOLITIA HISTORICA O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery : w nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, yakby se Králowstwij, Knijžetstwij, Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky, pobožně, sslechetně, chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla : Sebraná z mnohých Starých y nowých, Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij, a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské / nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij, Spráwcůw, Saudcůw, Panůw a Vřednijkuow Zemských y Městských, slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského, z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo, přeložená a wůbec wydaná, pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna
  Author Lauterbeck, Georg, asi 1505-asi 1570 (Author)
  Another authors Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599 (Translator) (Publisher)
  Kocín z Kocinétu, Jan, 1543-1610 (Translator)
  PublicationWytisstěno w Starém Městě Pražském : [Daniel Adam z Veleslavína], 1584
  Scope[xiv], 732, [xxxi] stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Additional Variant TitlesPolitia Historica. O vrchnostech a správcích světských ...
  NoteSoupis starých tisků č. 112. Kulturní památka. Startisk. Český text gotikou, latinský text antikvou, tit. l. červeně a černě s xylografovaným věcným názvem, na rubu tit. l. dřevořez Českého lva 164x115, arabské s. ve vnějších horních rozích, živá záhlaví uprostřed horního okraje stran, číslování knih a kapitol ve vnitřních rozích, nadpisy, marginálie, ztrácející se sazba, sig., s. kustody, rubriky, ukazovací ručičky, dvojtečky v kulatých závorkách, svlačcové lístky, plné iniciály na ornamentálním pozadí, na A6-7 dřevořezové erby Viléma z Rožmberka, Ladislava st. z Lobkovic, Jiřího z Lobkovic, Jana st. z Valdštejna, Jiřího Bořity z Martinic, Joachima Novohradského z Kolovrat, Michala Španovského z Lišova, Buriána Trčky z Lípy, Jana Vchynského z Vchynic, Albrechta Kapouna z Svojkova, Viléma st. z Malovic a Daniela Adama z Veleslavína, na poslední potištěné s. impresum a heraldický signet Daniela Adama z Veleslavína 46x40. Omyly: 289 m. 290; 908 m. 608; 726 m. 725; 729 m. 728, nepotištěno: s. Qqq4b, chybí: A1 (tit. l., dopsán dle 2. vyd. 1606 dvoubarevně rukou), A5 (= s. I-X), 125 126 a 133, 134 (patrně vystřiženy cenzorem) tj. 14 s.. Polokožená vazba se škrobovým papírem na obou deskách, na předním přídeští rukou poč. 20. století "Text škrtán a některé listy vytrhnuty jezuitou paterem Koniášem", níže nalepen novinový článek o Danielu Adamu z Veleslavína, titulní list včetně rubových erbů přepsán a překreslen dle 2. vydání 1606, v pravém horním rohu rubní strany tit. l. nečitelný německý zápis z konce 19. století, v textu na str. 72, 79, 122, 123 atd. škrty černým inkoustem, na str. 289, 329, 357, 542, 602 a 625 marginální poznámky cenzora (vzhledem k úsečnosti marginálií nelze srovnáním s nespornými Koniášovými autografy majitelovu poznámku z přídeští ani potvrdit, ani vyvrátit). Na s. A4b: ... Já ... tuto Knihu o Spráwcých a powin nostech gegich, někdy od wysoce vměnijm Oswijceného muže Giřijho Lauterbeka, Rady Knijžat Markrabůw Brandeburských, pod tytulem Regentenbuch w yazyku Německém wydanau ... gsem přeložil a na mnoha mijstech pěknými Historiemi rozhognil a rozssýřil ... [A5b]... Datum w Starém městě Pražském na den S. Prokopa Opata druhého dne Iulij ... Léta ... Tisýcýho Pětistého Osmdesátého Cžtwrtého [= 2. července 1584] ... M. Danyel Adam z Weleslawijna. Obsahuje rejstřík
  ContentsObsahuje na s. 493: Praecepta Gerendae Reipvblicae, welmi vžitečná a potřebná naučenij wssechněm Spráwcům a Radnijm Panům Měst a Obcý z Knihy Plutarchowy ... w Yazyk Cžeský ... přeložená J. K. z K. [= Jan Kocín z Kocinétu] ... -- Obsahuje na s. [715]: Traktát o tázanij, aneb, Práwu vtrpném, kterak se při tom Saudce zachowati má ...
  SourceGraesse (vyd. neuvádí), Adams (autora neuvádí), Zíbrt III. 11211 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 4735 (1. vyd.), Rukověť I. 38-41 (D. Adam), VD 16 L 777n. (jen německá vyd.)
  AnnotationNěmecký právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně druhé. Poměrně rozsáhlé pasáže jsou věnovány také dobové morálce (lichvě, pití, oblékání apod.). Celý spis je prokomponován několika desítkami poučných anebo naopak anekdotických příběhů vybraných ze starověkých historií, které ve funkci exempel čtenářům přibližovaly subtilní politologickou problematiku. Druhé, nezměněné vydání bylo pořízeno u dědiců Adama z Veleslavína r. 1606
  Výrazy tezauru 16. století * politologie * etika
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 10386EXHT - externí sklad Holešovice - staré tiskyIn-Library Use Only


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.