Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0041921^"
 1. TitlePraha 15. století : konfliktní společenství / Martin Nodl
  Author Nodl, Martin, 1968- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023
  Scope306 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně latinský text, anglické resumé
  Výrazy tezauru společenský život * Hlavní město Praha * Čechy (země) * 15. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-246-5710-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Praha 15. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91752PSS - Poslanecká sněmovna
  Praha 15. století
 2. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Dětství / Martin Franc, Martina Halířová, Jiří Knapík, Milena Lenderová (ed.), Eduard Maur, Martin Nodl, Karel Rýdl
  Author Franc, Martin, 1973- (Author)
  Another authors Halířová, Martina, 1979- (Author)
  Knapík, Jiří, 1975- (Author)
  Lenderová, Milena, 1947- (Author) (Editor)
  Maur, Eduard, 1937- (Author)
  Nodl, Martin, 1968- (Author)
  Rýdl, Karel, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Paseka, 2021
  Scope669 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleDětství
  Note"Tematická řada, sv. VIII"--Tiráž. V kartonovém pouzdru. Čárový kód uveden pouze na nálepce na krabici
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationKapitoly popisují proměny různých oblastí každodenního života (křest, výchova, vzdělání, strava atd.) dětí v českých zemích od středověku do konce osmdesátých let minulého století.
  Z cykluVelké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada
  Výrazy tezauru dítě * mladý člověk * vzdělávání * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7637-211-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Holešovice
  Velké dějiny zemí Koruny české
 3. TitleSlavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / (edd.) Martin Nodl a František Šmahel
  Another authors Nodl, Martin, 1968- (Editor)
  Šmahel, František, 1934- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2015
  Scope467 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Autoři: Tomáš Borovský, Martin Čapský, Antonín Kalous, Martin Nodl, Robert Šimůnek, František Šmahel, Václav Žůrek
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutorský kolektiv předních českých medievistů na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy líčí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře. Kapitoly o královských pohřbech, královských korunovacích, o problematice zásnub a sňatků, ukazují, že v prostředí panovnického dvora rituální jednání nabývalo slavnostní, ceremoniální podoby. Důraz na komparaci se západoevropským prostředím se v knize projevuje i v kapitolách věnovaných rituálům, slavnostem a ceremoniím v prostředí slezských knížat, české aristokracie, domácích prelátů i papežských nunciů, a v prostředí českých a moravských měst, v nichž se slavnosti a ceremonie uplatnily především ve styku s panovníkem a v nichž hrají prim rituály a ceremonie holdování, vazalských slibů, přísah, slavnostních panovnických vjezdů a samozřejmě i rodinných slavností.
  Výrazy tezauru hlava státu * horní třída * církev * město * společenská role * společenská struktura * zvyky a tradice * Čechy (země) * středověk
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-0589-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85414EXH - externí sklad Holešovice
  Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku
 4. TitleStředověk v nás / Martin Nodl
  Author Nodl, Martin, 1968- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2015
  Scope311 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Každodenní život svazek 66.
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationAutor se zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.
  Výrazy tezauru sociální stav * společenská struktura * kultura * středověk
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-1576-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Středověk v nás (obsah)
  Středověk v nás (recenze)
  Document kindEseje
  Středověk v nás

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85429EXH - externí sklad Holešovice
  Středověk v nás
 5. TitleDekret kutnohorský / Martin Nodl
  Author Nodl, Martin, 1968- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
  Scope451 s. : il., faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Česká historie sv. 23
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDekret kutnohorský (1409) jako klíčový mezník v dějinách středověké pražské univerzity. Autor zasazuje příčiny a důsledky vydání dekretu králem Václavem IV. do širokých souvislostí historie pražské univerzity, zároveň dekret vřazuje do kontextu českého a evropského vývoje v neklidném období počátků reformního hnutí. Své úvahy nad dějinami vztahů mezi univerzitními národy (českým, bavorským, saským a polským) začíná již v 80. letech 14. století, kdy došlo na pražské univerzitě ke sporu o obsazení míst v mistrovských kolejích. V této době začala platit "concordia nacionum", tedy apel na dodržování paritního zastoupení jednotlivých národů. Dekret kutnohorský, který změnil hlasovací právo na pražské univerzitě ve prospěch Čechů, znamenal radikální odmítnutí zmíněné normy. Pražské vysoké učení se následně dostalo pod kontrolu reformního křídla a zároveň pod přímý vliv panovníka. Autor v nové perspektivě sleduje nejen nacionálně vyhraněný zápas o prosazení dekretu, ale všímá si i závažných důsledků, které jeho vydání pro další život univerzity mělo. Studie se zároveň obšírně zabývá způsobem, jakým Dekret kutnohorský vykládalo předchozí historiografické bádání.
  Výrazy tezauru univerzita * Hlavní město Praha * Čechy (země) * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7422-065-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Dekret kutnohorský (obsah)
  Dekret kutnohorský (rozhovor s autorem)
  Document kindMonografie
  Dekret kutnohorský

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80437EXH - externí sklad Holešovice
  Dekret kutnohorský
 6. TitleRituál smíření : konflikt a jeho řešení ve středověku : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně / k vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda
  Main entry-action Rituál smíření: konflikt a jeho řešení ve středověku (2007 : Brno, Česko)
  Another authors Nodl, Martin, 1968- (Editor)
  Wihoda, Martin, 1967- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008
  Scope348 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 8
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSborník přináší pohled na problematiku středověkého smírčího řízení. Více než dvě desítky příspěvků jsou věnovány různým postupům, jimiž se civilizace středověkého Západu pokoušela vyhnout krveprolití, případně dosáhnout nápravy. Z dílčích studií je dále patrné, že obnova řádu nebyla myslitelná bez symbolické a rituální komunikace, jež se pro společnost nemající pevné byrokratické struktury a promyšlený právní systém stávaly významným svorníkem veřejného dění.
  Výrazy tezauru řešení sporů * územní spor * společenský konflikt * etnický spor * právo na spravedlnost * rozhodčí řízení * historie práva * středověk * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-86488-48-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Rituál smíření (obsah)
  Document kindSborníky
  Rituál smíření

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81000EXH - externí sklad Holešovice
  Rituál smíření
 7. TitleŠlechta, moc a reprezentace ve středověku / k vydání připravili Martin Nodl, Martin Wihoda
  Another authors Nodl, Martin, 1968- (Editor)
  Wihoda, Martin, 1967- (Editor)
  Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filosofia, 2007
  Scope312 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Polština
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Colloquia mediaevalia Pragensia 9
  NoteČást. polský text, německé resumé. Vydavatel: Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Čechy (země) * horní třída * politická reprezentace * společenský status * společenská třída * středověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7007-263-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Šlechta, moc a reprezentace ve středověku (obsah)
  Document kindSborníky
  Šlechta, moc a reprezentace ve středověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77317EXH - externí sklad Holešovice
  Šlechta, moc a reprezentace ve středověku
 8. TitleDějepisectví mezi vědou a politikou : úvahy o historiografii 19. a 20. století / Martin Nodl
  Author Nodl, Martin, 1968- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007
  Scope263 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny a kultura sv. č. 14
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru historie * Čechy (země) * 19. století * 20. století * vědecký pracovník
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7325-112-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Dějepisectví mezi vědou a politikou

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25388EXH - externí sklad Holešovice
  Dějepisectví mezi vědou a politikou
 9. TitleTři studie o době Karla IV. / Martin Nodl
  Author Nodl, Martin, 1968- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2006
  Scope158 s. : il., portréty ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historické myšlení sv. 30
  NotePublikace vznikla v rámci projektu MŠMT ČR Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Karel IV. (1316-1378) * 14. století * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7203-759-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Tři studie o době Karla IV

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25196EXH - externí sklad Holešovice
  Tři studie o době Karla IV
 10. TitleSociální svět středověkého města / editor Martin Nodl
  Another authors Nodl, Martin, 1968- (Editor)
  Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filosofia, 2006
  Scopeix, 258 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Polština
  Edition Colloquia mediaevalia Pragensia
  NoteČást. polský text. Vydavatel: Centrum medievistických studií
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru středověk * město * společenská struktura * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN80-7007-219-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální svět středověkého města (obsah)
  Document kindSborníky
  Sociální svět středověkého města

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75725EXH - externí sklad Holešovice
  Sociální svět středověkého města

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.