Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0041904^"
 1. TitleListina základních práv a svobod : komentář / Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kolektiv
  Author Husseini, Faisal, 1978- (Commentator for written text)
  Another authors Bartoň, Michal, 1976- (Commentator for written text)
  Kokeš, Marian, 1981- (Commentator for written text)
  Kopa, Martin, 1985- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxxvii, 1413 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru ústavní právo * lidská práva * Charta lidských práv * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7400-812-2
  Copy count8, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Listina základních práv a svobod

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *20.05.2024)
  F 89203LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 25.06.2025)
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *27.03.2024)
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 02.07.2025)
  F 89203PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 19.09.2024)
  Listina základních práv a svobod
 2. TitleZákladní práva / Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček
  Author Bartoň, Michal, 1976- (Author)
  Another authors Kratochvíl, Jan (Author)
  Kopa, Martin, 1985- (Author)
  Tomoszek, Maxim, 1979- (Author)
  Jirásek, Jiří (Author)
  Svaček, Ondřej (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope608 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a standardy přezkumu případných omezení. Prostor je věnován i samotnému právnímu zakotvení v pozitivním právu a s tím související vymahatelnosti základních práv, jakož i vnitrostátnímu, mezinárodnímu a evropskému mechanismu právní ochrany. Zabývá se ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Monografie se podrobně a strukturovaně věnuje jednotlivým základním právům, počínaje obecným zákazem diskriminace a právem národnostních menšin, přes jednotlivá osobní, politická a hospodářská a sociální práva, až po právo na právní ochranu (spravedlivý proces).
  Výrazy tezauru lidská práva * ochrana práv a svobod * práva menšin * práva jednotlivce * právo na spravedlnost * hospodářské právo veřejné * sociální právo * právo na kulturu * ústavní právo * správní právo * monografie * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1236 - Práva a svobody
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7502-128-1
  Copy count2, currently available 1
  URLZákladní práva (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Základní práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85868EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *11.03.2024)
  F 85868EXH - externí sklad Holešovice
  Základní práva
 3. TitleSvoboda projevu: principy, garance, meze / Michal Bartoň
  Author Bartoň, Michal, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2010
  Scope384 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationTato publikace se věnuje fenoménu svobody projevu z pohledu hledání obecných a nadčasových rozhraničujících kritérií, a to jak pro vymezení samotného projevu a jeho rozlišení od jiných typů jednání, tak pro stanovení přípustných zásahů do svobody projevu ze strany veřejné moci. Věnuje se tedy jak formám, tak i důvodům omezení, specifikům jednotlivých nositelů svobody projevu včetně médií, horizontálnímu působení této svobody i některým dosud v Evropě ne příliš zohledňovaných kritériím (zejména kritériu obsahového zaměření restrikce). V práci jsou průřezově konfrontovány přístupy vycházejí z rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu USA, které ilustrují dvě možná odlišná legitimní pojetí svobody projevu v moderních demokratických společnostech. Z hlediska samotné obsahové kolize svobody projevy a jiných práv či veřejných statků je pak bližší pozornost věnována sporným, diskusním a kontroverzním tématům (nenávistné a subverzivní projevy, difamace, pornografie či rouhání). Závěrem práce je sumarizována dosavadní rozhodovací praxe Ústavního soudu České republiky týkající se otázek svobody projevu a práva na informace.
  Výrazy tezauru svoboda projevu * právo na informace * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87212-42-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Svoboda projevu: principy, garance, meze (obsah)
  Document kindMonografie
  Svoboda projevu: principy, garance, meze

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79965EXH - externí sklad Holešovice
  Svoboda projevu: principy, garance, meze
 4. TitleSvoboda projevu a její meze v právu ČR / Michal Bartoň
  Author Bartoň, Michal, 1976- (Author)
  PublicationLinde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka Praha, 2002
  Scope316 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleSvoboda projevu a její meze v právu České republiky : ústavní zakotvení svobody projevu, ochrana pověsti a práv třetích osob, ochrana zdraví a mravnosti, vztah svobody projevu a ochrany osobnosti v mediálním právu ČR, regulace médií, speciální práva žurnalistů, meze oprávněné kritiky v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva, právo na kritiku v soudní praxi USA
  NoteObálkový název: Svoboda projevu a její meze v právu České republiky : ústavní zakotvení svobody projevu, ochrana pověsti a práv třetích osob, ochrana zdraví a mravnosti, vztah svobody projevu a ochrany osobnosti v mediálním právu ČR, regulace médií, speciální práva žurnalistů, meze oprávněné kritiky v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva, právo na kritiku v soudní praxi USA
  Obsahuje bibliografii a anglické resumé
  Výrazy tezauru svoboda projevu * svoboda slova * svoboda tisku * právo na informace * soudní pravomoc * lidská práva
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN80-7201-367-X
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Svoboda projevu a její meze v právu ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71678EXH - externí sklad Holešovice
  F 71678EXH - externí sklad Holešovice
  Svoboda projevu a její meze v právu ČR


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.