Search results

 1. TitleCzech environmental law review 2017-2018 : a collective monographs / Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal (ed.) et al.
  Another authors Damohorský, Milan, 1963- (Editor)
  Stejskal, Vojtěch, 1972- (Editor)
  PublicationBeroun : Eva Rozkotová, 2019
  Scope132 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NoteNad názvem: The Czech Society for Environmental Law
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Annotation"This monograph includes articles about various Czech, European and international environmental law topics with focus on those widely discussed in respected years."--Cover
  Výrazy tezauru ekologické právo * Česká republika * 21. století
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87488-30-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Czech environmental law review 2017-2018

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88593PSS - Poslanecká sněmovna
  Czech environmental law review 2017-2018
 2. TitleAdaptation to climate changes from the perspective of law / Milan Damohorský, Alexander Proelß, Vojtěch Stejskal (ed.) et al.
  Another authors Damohorský, Milan, 1963- (Editor)
  Proelß, Alexander (Editor)
  Stejskal, Vojtěch, 1972- (Editor)
  PublicationPrague : Faculty of Law, Charles University, Prague, Center of Edition in Eva Rozkotová Publishing House, 2019
  Scope169 stran : 1 mapa ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish ; Němčina
  Note"Proceedings of the International Student Conference organized within the Specific Academic Research Project of the Charles University ... in cooperation with the Universität Trier"--Zadní strana obálky
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně německý text
  Výrazy tezauru změna klimatu * ekologické právo
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87975-73-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Adaptation to climate changes from the perspective of law

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88594PSS - Poslanecká sněmovna
  Adaptation to climate changes from the perspective of law
 3. TitleZákon o ochraně přírody a krajiny : komentář / Vojtěch Stejskal
  Author Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexliii, 532 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.1.2016"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrávní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je předmětem tohoto komentáře. Spolu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tvoří pomyslnou trojici patrně nejdůležitějších zákonů pro oblast teorie i praxe v oblasti ochrany, péče a tvorby životního prostředí v současné České republice.
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * ochrana životního prostředí * ochrana krajiny * chráněné území * komunitární právo - národní právo * ekologické právo
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-229-0
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URL Zákon o ochraně přírody a krajiny (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně přírody a krajiny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85956LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85956PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o ochraně přírody a krajiny
 4. TitleOchrana zvířat v právu / Hana Müllerová, Vojtěch Stejskal
  Author Müllerová, Hana, 1948- (Author)
  Another authors Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2013
  Scope490 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Společnost sv. 2
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceKniha je určena jak studentům právnických, veterinárních a zemědělských fakult, na nichž se obor právní ochrany zvířat začíná vydělovat jako obor samostatně vyučovaný, tak odborné veřejnosti i všem zájemcům z řad neprávníků.
  AnnotationKomplexní zpracování vývoje a současného stavu právní úpravy týkající se zvířat. Výklad vzniku a formování novodobé ochrany zvířat prostředky práva je zasazen do širšího kontextu poznatků společenských a přírodních věd, zejména do souvislostí vývoje vztahu lidstva ke zvířatům vůbec. Těžištěm knihy je rozbor současného postavení zvířat v právu, od otázky jejich právního statusu, přes regulaci nakládání s nimi při různých lidských činnostech až po zajištění jejich právní ochrany před týráním a jejich správných životních podmínek (welfare). Kniha pojednává některá dílčí témata týkající se zvířat v českém jazyce vůbec poprvé (např. historické soudní procesy se zvířaty) a autoři se nevyhýbají ani dílčím tématům obtížným či kontroverzním, jako jsou regulace využívání zvířat pro pokusné účely, právní aspekty aplikace moderních biotechnologií na zvířata (klonování) nebo hnutí za práva zvířat. Podoba platné právní úpravy ochrany zvířat je zachycena ve sféře práva mezinárodního, evropského (unijního) i vnitrostátního; analýza současné české legislativy a otázky jejího praktického uplatňování tvoří samostatnou kapitolu.
  Výrazy tezauru ochrana zvířat * péče o pohodu zvířat * právní postavení * historie práva * legislativa * Evropská unie * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-200-2317-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Ochrana zvířat v právu (obsah)
  Document kindMonografie
  Ochrana zvířat v právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83961EXH - externí sklad Měšice
  Ochrana zvířat v právu
 5. TitleČlověk a zvíře - v zajetí či v péči? : aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty / Vojtěch Stejskal, Martin Leskovjan (edit.)
  Another authors Stejskal, Vojtěch, 1972- (Editor)
  Leskovjan, Martin (Editor)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2010
  Scope118 s. : il. (převážně barev.), 4 mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická resumé. 250 výt.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationÚčastníci ojedinělé interdisciplinární konference tematizovali otázky vztahu člověka a zvířete chovaného v zajetí a konfrontovali tak rozličná východiska, plynoucí z odborného zaměření jednotlivých účastníků – učitelé Právnické fakulty, Fakulty humanitních studií, Veterinární fakulty MU, pracovníci Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a neziskových organizací.
  Výrazy tezauru chov zvířat * péče o pohodu zvířat * ochrana živočišné říše * Česká republika * legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  5600 - Zemědělství, lesnictví a rybářství
  ISBN978-80-87146-33-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Člověk a zvíře - v zajetí či v péči? (obsah)
  Document kindMonografie
  Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80328EXH - externí sklad Měšice
  Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?
 6. TitleZákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě : s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti / Vojtěch Stejskal, Ondřej Vícha
  Author Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  Another authors Vícha, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2009
  Scope333 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu platného k 1.2.2009
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * legislativa * ekologické právo * ochrana životního prostředí * ekologie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87212-07-3
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78024LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 78024EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě
 7. TitleÚvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost / Vojtěch Stejskal
  Author Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope591 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note"Tato publikace vznikla v rámci postdoktorského grantu poskytnutého Grantovou agenturou ČR ... Prosazování ekologicko-právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity a jeho perspektivy". Anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru ekologické právo * mezinárodní právo * ochrana životního prostředí * biologická diverzita * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN80-7201-609-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75614EXH - externí sklad Měšice
  F 75614EXH - externí sklad Měšice
  Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost
 8. TitleZákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související : komentář / Veronika Vilímková, Vojtěch Stejskal
  Author Vilímková, Veronika (Author)
  Another authors Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope419 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru chráněný druh * nedovolený obchod * Česká republika * legislativa * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky5211 - Přírodní prostředí
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7201-512-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73963EXH - externí sklad Měšice
  F 73963EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleTrestněprávní problematika ochrany životního prostředí : (závěry a shrnutí projektu GA ČR - 407/00/1705) / Milan Damohorský (editor). Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí : (monografie) / Vojtěch Stejskal
  Author Stejskal, Vojtěch, 1972- (Author)
  Another authors Damohorský, Milan, 1963- (Editor)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, 2002
  Scope170 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje seznam zkratek, bibliografii a německé resumé
  ContentsTrestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí : (monografie) / Vojtěch Stejskal
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * trestní odpovědnost
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  5206 - Ekologická politika
  ISBN80-85889-42-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71612EXH - externí sklad Měšice