Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0041699^"
 1. TitleLandfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě / Dalibor Janiš
  Author Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationOstrava : Ostravská univerzita ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2023
  Scope462 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Note400 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické a německé resumé
  AnnotationVe 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly především reakcí na válečné události. Vznik a vývoj moravských landfrýdů jako důležitého pramene pro právní, politické a sociální dějiny je interpretován v kontextu vývoje této instituce v rámci zemí České koruny (Čechy, Slezsko, Lužice) a také v kontextu obdobných pramenů ve střední a západní Evropě.
  Výrazy tezauru správní celek * právní předpisy místní správy * Morava (region) * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7599-366-3
  978-80-7649-043-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91384PSS - Poslanecká sněmovna
  Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
 2. TitleKomentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604. Svazek I, Články 1-74 / Jana Janišová, Dalibor Janiš
  Author Janišová, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope592 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglická a německá resumé
  AnnotationZemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které jsou obsaženy v těchto sbírkách.
  Výrazy tezauru historie práva * prameny práva * zákoník * Morava (region) * komentář k zákonu * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7502-248-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87389EXH - externí sklad Holešovice
  Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604
 3. TitleKomentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604. Svazek II, Články 75-190 / Jana Janišová, Dalibor Janiš
  Author Janišová, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope703 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglická a německá resumé
  AnnotationZemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které jsou obsaženy v těchto sbírkách.
  Výrazy tezauru historie práva * prameny práva * zákoník * Morava (region) * komentář k zákonu * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-266-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87389EXH - externí sklad Holešovice
  Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604
 4. TitleMoravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století / Jana Janišová, Dalibor Janiš
  Author Janišová, Jana, 1978- (Author)
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Scriptorium, 2016
  Scope478 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NoteNa titulní stránce chybně uvedeno místo vydání Praha, správně je: Dolní Břežany. 300 výtisků. Publikace navazuje na publikaci Zřízení zemské markrabství moravského z roku 1604.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické a německé resumé
  Výrazy tezauru prameny práva * zákonodárná moc * historie práva * veřejné právo * zákoník * Morava (region) * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88013-37-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86542EXH - externí sklad Holešovice
  Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století
 5. TitleZemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku / Dalibor Janiš
  Author Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská, 2013
  Scope275 s. : il., faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Knižnice Matice moravské. sv. 39
  NoteAnglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationK významným tématům historie středověké Moravy patří problematika zemského soudnictví. Moravský zemský soud a s ním spojené nejvyšší zemské úřady byly vyjádřením zemské svrchovanosti a domácího zemského práva. Monografie nastiňuje počátky zemského soudnictví v návaznosti na moravská přemyslovská centra, správní rozdělení země a úlohu rané šlechty. Samostatná pozornost je věnována nejvýznamnějším zeměpanským úředníkům, kteří byli spojeni se soudnictvím a správou (kasteláni, komorníci, sudí a vilikové). Na základě důkladného rozboru pramenů je popsáno konstituování a rozvoj zemského soudnictví na Moravě v průběhu 13. století a jeho dotvoření v následujícím století
  Výrazy tezauru soudní systém * správní pravomoc * Čechy (země) * Morava (region) * středověk * dějiny * historie práva * veřejná správa * monografie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-86488-98-1
  Copy count1, currently available 1
  URLZemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku (obsah)
  Document kindMonografie
  Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84071EXH - externí sklad Holešovice
  Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku
 6. TitleAd iustitiam et bonum commune : proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku / Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR, 2010
  Scope299 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 13
  NoteAnglická resumé. Pub. vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationTématem knihy je zemské právo, které představuje klíčový právní okruh rozhodujícím způsobem určující chod českého státu a jeho společnosti. Tvořilo nejen právní řád potřebný ke každodennímu chodu země, ale bylo i vnějším vyjádřením a současně zárukou její plné autonomie, především díky tomu, že jeho nositelem byla šlechta. Sloužilo pro spravedlnost a obecné dobro, což zdůrazňuje nejen titul této knihy, ale především řeč historických pramenů.
  Výrazy tezauru správní právo * historie práva * prameny práva * Čechy (země) * středověk * novověk
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86488-65-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Ad iustitiam et bonum commune (obsah)
  Document kindMonografie
  Ad iustitiam et bonum commune

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80353EXH - externí sklad Holešovice
  Ad iustitiam et bonum commune
 7. TitleMoravský zemský sněm na prahu novověku : edice památek sněmovních z let 1518-1570. [Sv.] 1, Památky sněmovní I / ed. Dalibor Janiš
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Historický ústav, 2010
  Scope503 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Prameny k českým dějinám 16.-18. století = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Řada A=Series A sv. I-1
  Portion of titlePamátky sněmovní I
  NoteAnglické resumé. 300 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMoravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednání mezi moravskými stavy a panovníkem, která se dotýkala významných záležitostí politických, daňových, vojenských, bezpečnostních či náboženských. Projednávané otázky měly význam nejen v rámci Moravy, ale významně se dotýkaly v širších souvislostech celého českého státu. Klíčový pramen k poznání činnosti moravského zemského sněmu tvoří série rukopisů tradičně označovaná jako Památky sněmovní, která počínaje rokem 1518 zachycuje v téměř ucelené řadě závěry sněmovních jednání. Kniha je rozdělena na dvě části. Úvod přináší souhrn informací o dosavadních edicích týkajících se zemských sněmů a zemského práva a stručnou charakteristiku nejstarších sněmovních zápisů a okolnosti vzniku Památek sněmovních. Ediční část obsahuje podrobný popis editovaného pramene, ediční poznámky, text samotné edice prvního svazku Památek sněmovních a konkordanci foliace (rejstříky jsou zařazeny do připravovaného druhého svazku).
  Výrazy tezauru regionální parlament * Morava (region) * kompetence parlamentu * dokument * 16. století * dějiny * historie práva
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7286-103-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Moravský zemský sněm na prahu novověku (obsah)
  Document kindSoubor dokumentů
  Moravský zemský sněm na prahu novověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80425EXH - externí sklad Holešovice
  Moravský zemský sněm na prahu novověku
 8. TitleSpory o čest ve středověku a raném novověku / Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková a kolektiv
  Author Borovský, Tomáš, 1972- (Author)
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  Malaníková, Michaela, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010
  Scopeil., faksim. : 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Polština ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 16 ISSN 254 s.
  NoteČást. polský a slovenský text, anglická resumé. Chybné ISBN uvedeno na zadní straně desky na čárovém kódu
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha se v širokém geografickém a časovém rámci zabývá uplatňováním pojmu cti v různých společenských prostředích. Autoři se zaměřili na různé otázky, od průběhu soudních řešení sporů o čest přes rozdílné genderové vymezování cti mužů a žen až po úlohu, jakou čest hrála v panovnickém a šlechtickém prostředí.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Morava (region) * prameny práva * soudní řízení * pomluva * středověk * 16. století
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86488-74-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Spory o čest ve středověku a raném novověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80686EXH - externí sklad Holešovice
  Spory o čest ve středověku a raném novověku
 9. TitlePráva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545 : (pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení) : historický úvod a edice / k vydání připravil Dalibor Janiš
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská ; [Praha] : Historický ústav AV ČR, 2005
  Scope295 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Prameny dějin moravských sv. 9
  NoteAnglické resumé. 350 výt.
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru Morava (region) * 16. století * prameny práva * zákonodárná moc * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN80-86488-24-1
  80-7286-079-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 75641EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 09.10.2024)
  Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545
 10. TitleVladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) / Karel Malý, Jaroslav Pánek, Dalibor Janiš
  Main entry-action Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1691) (7.-8. prosince 2000 : Praha, Česko)
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Editor)
  Pánek, Jaroslav, 1947- (Editor)
  Janiš, Dalibor, 1973- (Editor)
  PublicationPraha : Historický ústav Akademie věd České republiky : Ústav právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2001
  Scope458 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Polština ; Němčina
  NoteObsahuje bibliografii v textu a seznam zkratek, vyobr. a autorů
  Výrazy tezauru Čechy (země) * 16. století * 17. století * ústavní právo * východní Evropa * stát * prameny práva * historie práva * dějiny
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN80-7286-035-6 (Historický ústav Akademie věd České republiky)
  Copy count1, currently available 0
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  E 14570EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 09.10.2024)
  Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619)


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.