Search results

 1. TitleHranice v krajinách / Eva Semotanová (ed.)
  Another authors Semotanová, Eva, 1952- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Historický ústav, 2020
  Scope475 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationHranice provázejí člověka od jeho prvních krůčků na planetě Zemi. Jsou myšlené i skutečné, nalézají se v prostoru i v lidské mysli. Tvoří mantinely, jimiž se společnost vymezuje na základě různých idejí, ideologií a zájmových či ovládaných krajin a územních celků – regionů. Regiony se v čase vyvíjely a měnily. Jejich polohu, rozsah a hranice formovaly geografické podmínky i prospěch jednotlivých skupin obyvatelstva, sdílejících společné mocenské, národní, hospodářské, kulturní a jiné, často velmi specifické cíle. Hranice se tak staly výraznou civilizační, historickou i geografickou hodnotou. Publikace „Hranice v krajinách“ nabídne různé, často neotřelé pohledy na středoevropské hranice a poskytne srovnání s počátky středověkých hranic s hranicemi moderními, především ve 20. století
  Výrazy tezauru hranice * regionální politika * historická geografie * dějiny * východní Evropa
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1616 - Regiony a regionální politika
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-3063-4
  978-80-7286-341-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 89136PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 19.08.2021)
  Hranice v krajinách
 2. TitleČeský historický atlas : kapitoly z dějin 20. století / Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Jitka Močičková, Jiří Cajthaml, Pavel Seemann, Jan D. Bláha a kol.
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Zudová-Lešková, Zlatica, 1957- (Author)
  Močičková, Jitka, 1986- (Author)
  Cajthaml, Jiří, 1980- (Author)
  Seemann, Pavel (Author)
  Bláha, Jan D., 1981- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2019
  Scope297 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 33 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia =. Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 94
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationAtlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým.
  Výrazy tezauru historická geografie * dějiny * Čechy (země) * Československo * Protektorát Čechy a Morava * Česká republika
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN978-80-7286-346-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  D 4471PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2021)
  Český historický atlas
 3. TitleOttův historický atlas - Praha / Eva Semotanová a kolektiv
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Photographer)
  PublicationPraha : Ottovo nakladatelství, 2016
  Scope560 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Additional Variant TitlesPraha
  NotePodnázev na doplňkové titulní stránce: krajina města
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationKniha v 10 kapitolách předkládá geograficko-historické informace od prvního osídlení území města Prahy až po současnost, přináší podrobné informace o dějinách české metropole, jejím politicko-historickém vývoji, územním růstu, stavebním rozvoji atd.
  Výrazy tezauru Hlavní město Praha * dějiny * architektura * urbanismus * historická geografie * atlas
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-7451-442-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Ottův historický atlas - Praha (obsah)
  Document kindAtlasy
  Ottův historický atlas - Praha

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16844PSS - Poslanecká sněmovna
  Ottův historický atlas - Praha
 4. TitleAkademický atlas českých dějin / Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol.
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Cajthaml, Jiří, 1980- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2014
  Scopexxviii, 559 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 43 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NoteAnglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * dějiny * historická geografie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2182-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Akademický atlas českých dějin (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Akademický atlas českých dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  B 357VSH - všeob.stud. Historie
  Akademický atlas českých dějin
 5. TitleCestou dějin : k poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. : kolektivní monografie. 1 On the road of history : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective treatise / uspořádala Eva Semotanová
  Another authors Semotanová, Eva, 1952- (Editor)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2007
  Scope419 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin ; Polština ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea = Opera Instituti Historici Pragae sv. 16/1
  Par.titleOn the road of history : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective treatise
  NoteČást. latinský, polský a slovenský text, anglická resumé a souběžný anglický obsah
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru historie * Raková, Svatava (1947-)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-111-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Cestou dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77347EXH - externí sklad Měšice
  Cestou dějin
 6. TitleČesko : Ottův historický atlas / Eva Semotanová a kolektiv ; sestavil Jaroslav Synek
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Synek, Jaroslav (Redactor)
  PublicationPraha : Ottovo nakladatelství, 2007
  Scope408 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleOttův historický atlas - Česko
  NoteDotisk r. 2012
  Obsahuje rejstříky
  CreditsDalší autoři jednotlivých kapitol: Petr Jakeš, Martin Mazuch, Václav Cílek, Martin Gojda, Jan Frolík, Michal Janata, Vladimír Czumalo.
  AnnotationPublikace předkládá nejnovější informace o českých dějinách od pravěku po současnost, shrnuje politické i kulturní dějiny Česka, vývoj životního prostředí i klimatických podmínek. Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje rovněž desítky historických i současných map.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7360-577-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Česko : Ottův historický atlas (obsah)
  Document kindObrazová publikace
  Česko

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16863PSS - Poslanecká sněmovna
  Česko
 7. TitleCestou dějin : k poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. : kolektivní monografie. 2 On the road of history : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective treatise / uspořádala Eva Semotanová
  Another authors Semotanová, Eva, 1952- (Editor)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2007
  Scope507 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin ; Polština ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea = Opera Instituti Historici Pragae sv. 16/2
  Par.titleOn the road of history : honour to prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. : collective treatise
  NoteČást. latinský, polský a slovenský text, anglická resumé a souběžný anglický obsah
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru historie * Raková, Svatava (1947-)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-112-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Cestou dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77347EXH - externí sklad Měšice
 8. TitleAtlas zemí Koruny české / Eva Semotanová
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationSkřivan Praha, 2002
  Scope192 s. : obr. příl. ; 33 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteV publikaci byly využity dílčí výsledky řešení grantového projektu GA Akademie věd ČR Fontes Cartographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae, reg. č. A9015909. Mapy a plány ke studiu a reprodukci poskytly Bayerische Staatsbibliothek, München (mapa č. 6), mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR, Praha (mapy č. 1-5, 7-14, 17-60), Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha (mapy č. 15, 16)
  Obsahuje stručný biografický slovníček tvůrců reprod. map, bibliografii, seznam zkratek, anglické a německé resumé a rejstřík
  Výrazy tezauru atlas * Čechy (země) * dějiny * historická geografie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221 - Dokumentace
  ISBN80-86493-04-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindAtlasy
  Atlas zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4236EXH - externí sklad Měšice
  Atlas zemí Koruny české
 9. TitleHistorická geografie českých zemí / Eva Semotanová
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav AV ČR, 1998
  Scope293 s. : obr., m.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR. Monographia 16 ř. A
  NoteResumé. Seznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * dějiny * dopravní síť * fyzicko-geografické prostředí * osidlování * historická geografie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7200 - Geografie
  ISBN80-85268-73-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Historická geografie českých zemí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 68406EXH - externí sklad Měšice
  Historická geografie českých zemí