Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0041245^"
 1. TitleJan Kryštof Müller : barokní kartograf / Eva Semotanová, Jiří Cajthaml, Jitka Močičková a kol.
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Cajthaml, Jiří, 1980- (Author)
  Močičková, Jitka, 1986- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Historický ústav, 2023
  Scope279 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleBarokní kartograf
  Varying form of titleBarokní kartograf Jan Kryštof Müller
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru Müller, Johann Christoph (1673-1721) * kartografie * Čechy (země) * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN978-80-200-3417-5
  978-80-7286-408-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Jan Kryštof Müller

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91430PSS - Poslanecká sněmovna
  Jan Kryštof Müller
 2. TitleHistorical geography in Czechia : themes and concepts / edited by Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera
  Another authors Semotanová, Eva, 1952- (Editor)
  Chromý, Pavel, 1972- (Editor)
  Kučera, Zdeněk, 1962- (Editor)
  PublicationZürich : LIT, 2023
  Scope419 stran : ilustrace, mapy, erby ; 24 cm
  CountrySwitzerland
  LanguageEnglish
  Edition Historische Geographie = Historical geography ; Band/Volume 3
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationHistorická geografie má v Česku silné postavení založené na dlouhodobé existenci jednotlivých historickogeografických škol, různorodosti historickogeografického bádání a kontinuitě platforem pro setkávání historických geografů. Česká historická geografie na prahu třetího tisíciletí je disciplínou, která může výrazně ovlivnit tvorbu a ochranu současné krajiny nahlížením na její historické souvislosti s minulostí a přispět tak k jejímu rozvoji. Historická geografie klade důraz na studium interakcí lidí s jejich životním prostředím, učí vnímat, chápat a chápat pravidla jejich vzájemného soužití a uznávat časovou hloubku tohoto vztahu.
  Výrazy tezauru historie * historická geografie * Čechy (země)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN978-3-643-91059-2
  Copy count1, currently available 1
  URLHistorical geography in Czechia : themes and concepts (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindSborníky
  Historical geography in Czechia

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91519PSS - Poslanecká sněmovna
  Historical geography in Czechia
 3. TitleVěnná města českých královen / Eva Semotanová, Josef Žemlička a kol.
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Žemlička, Josef, 1946- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2022
  Scope437 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationStudie zkoumají různé problémy spjaté s dějinami věnných měst v českých zemích; tato instituce se u nás poprvé objevuje na počátku čtrnáctého století.
  Výrazy tezauru město * hlava státu * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7286-393-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Věnná města českých královen

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90983PSS - Poslanecká sněmovna
  Věnná města českých královen
 4. TitleČeská města na starých mapách a plánech / Eva Semotanová, Martina Tůmová, Zdeněk Kučera
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Tůmová, Martina, 1988- (Author)
  Kučera, Zdeněk, 1962- (Author)
  PublicationPraha : Dobrovský s.r.o., 2021
  Scope206 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Pangea
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMapy a plány měst jsou nejen součástí dobové kartografie a zeměměřictví, ale také v mnoha případech překrásnými výtvarnými díly. Tato bohatě ilustrovaná publikace přináší výběr různých typů umělecky, kartograficky či tematicky zajímavých map a plánů českých, moravských a slezských měst napříč staletími.
  Výrazy tezauru atlas * plán * dějiny * Čechy (země) * Morava (region)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7642-546-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Česká města na starých mapách a plánech

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17580PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká města na starých mapách a plánech
 5. TitleHranice v krajinách / Eva Semotanová (ed.)
  Another authors Semotanová, Eva, 1952- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Historický ústav, 2020
  Scope475 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationHranice provázejí člověka od jeho prvních krůčků na planetě Zemi. Jsou myšlené i skutečné, nalézají se v prostoru i v lidské mysli. Tvoří mantinely, jimiž se společnost vymezuje na základě různých idejí, ideologií a zájmových či ovládaných krajin a územních celků – regionů. Regiony se v čase vyvíjely a měnily. Jejich polohu, rozsah a hranice formovaly geografické podmínky i prospěch jednotlivých skupin obyvatelstva, sdílejících společné mocenské, národní, hospodářské, kulturní a jiné, často velmi specifické cíle. Hranice se tak staly výraznou civilizační, historickou i geografickou hodnotou. Publikace „Hranice v krajinách“ nabídne různé, často neotřelé pohledy na středoevropské hranice a poskytne srovnání s počátky středověkých hranic s hranicemi moderními, především ve 20. století
  Výrazy tezauru hranice * regionální politika * historická geografie * dějiny * východní Evropa
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1616 - Regiony a regionální politika
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-3063-4
  978-80-7286-341-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Hranice v krajinách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89136PSS - Poslanecká sněmovna
  Hranice v krajinách
 6. TitleČeský historický atlas : kapitoly z dějin 20. století / Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Jitka Močičková, Jiří Cajthaml, Pavel Seemann, Jan D. Bláha a kol.
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Zudová-Lešková, Zlatica, 1957- (Author)
  Močičková, Jitka, 1986- (Author)
  Cajthaml, Jiří, 1980- (Author)
  Seemann, Pavel (Author)
  Bláha, Jan D., 1981- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2019
  Scope297 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 33 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia =. Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 94
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationAtlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým.
  Výrazy tezauru historická geografie * dějiny * Čechy (země) * Československo * Protektorát Čechy a Morava * Česká republika
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN978-80-7286-346-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Český historický atlas

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4471PSS - Poslanecká sněmovna
  Český historický atlas
 7. TitleHistorie mezi osmičkami / Eva Semotanová
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Institutio Didactica Carolina (Publisher)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Česká televize, 2018
  Scope191 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Edice ČT
  NoteVydáno ve spolupráci s Institutio Didactica Carolina. Chronologické přehledy
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationHistorický vývoj českých zemí od raného středověku do současnosti s důrazem na epochu českého krále a římského císaře Karla IV. První část popisuje politický vývoj, sociální situaci, každodenní život i přírodní podmínky v období od 6. do počátku 14. století. Druhá se soustředí na období vlády Karla IV.; zachycuje nejen životní osudy, politické kroky a zakladatelské počiny tohoto vladaře, ale věnuje pozornost také hospodářství, životnímu stylu a stavebnímu vývoji Prahy během 2. poloviny 14. a na počátku 15. století. Třetí sleduje politické, hospodářské i kulturní poměry od 15. století do roku 1918. Poslední část se zaobírá obdobím od roku 1918 až do současnosti. Práce obsahuje přehled nejdůležitějších historických událostí a medailony významných osobností.
  Výrazy tezauru dějiny * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7404-304-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindObrazová publikace
  Historie mezi osmičkami

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17617PSS - Poslanecká sněmovna
  Historie mezi osmičkami
 8. TitleOttův historický atlas - Praha / Eva Semotanová a kolektiv
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Photographer)
  PublicationPraha : Ottovo nakladatelství, 2016
  Scope560 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Additional Variant TitlesPraha
  NotePodnázev na doplňkové titulní stránce: krajina města
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationKniha v 10 kapitolách předkládá geograficko-historické informace od prvního osídlení území města Prahy až po současnost, přináší podrobné informace o dějinách české metropole, jejím politicko-historickém vývoji, územním růstu, stavebním rozvoji atd.
  Výrazy tezauru Hlavní město Praha * dějiny * architektura * urbanismus * historická geografie * atlas
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-7451-442-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Ottův historický atlas - Praha (obsah)
  Document kindAtlasy
  Ottův historický atlas - Praha

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16844EXH - externí sklad Holešovice
  Ottův historický atlas - Praha
 9. TitleAkademický atlas českých dějin / Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol.
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Cajthaml, Jiří, 1980- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2014
  Scopexxviii, 559 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 43 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NoteAnglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * dějiny * historická geografie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2182-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Akademický atlas českých dějin (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Akademický atlas českých dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  B 357VSH - všeob.stud. Historie
  Akademický atlas českých dějin
 10. TitleHistorická krajina Česka a co po ní zůstalo / Eva Semotanová
  Author Semotanová, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Masarykův ústav - Archiv (Akademie věd ČR) (Publisher)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Historický ústav AV ČR, v.v.i. v nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2014
  Scope19 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Věda kolem nás ; 1 Prostory společné paměti
  NoteNázev z obálky. Akademie věd České republiky, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru historická geografie * Čechy (země) * Česká republika
  Klasifikační znaky3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN978-80-7286-301-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Historická krajina Česka a co po ní zůstalo (plný text)
  Document kindMonografie
  Historická krajina Česka a co po ní zůstalo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90130PSS - Poslanecká sněmovna

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.