Search results

 1. TitleKorupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět / Petr Wawrosz
  Author Wawrosz, Petr, 1968- (Author)
  Copyright notice datePraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016
  Scope363 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ;, ISSN 2/2016
  Note250 výtisků
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPráce se zabývá charakteristikami, důvody i důsledky korupce, přináší řadu pohledů ekonomické teorie na korupci i vybraných faktorů korupce. Ukazuje, že korupce je projevem (důsledkem) institucionálního uspořádání daného systému, extraktivních ekonomických a politických institucí a zdůvodňuje, proč není jednoduché tyto instituce odstranit. Z pohledu institucionální ekonomie zkoumá mj. vztah demokracie a korupce, korupci za socialismu i po jeho pádu. Na korupci se dívá jako na paralelní redistribuční hru, která se obvykle odehrává v prostředí nežádoucí redistribuce, přičemž toto prostředí umožňuje vznik korupčních sítí neboli struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatelných zásad.
  Výrazy tezauru korupce * politická morálka * ekonomie * politické chování * veřejná správa * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-88018-07-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět (obsah)
  Document kindStudie
  Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86263PSS - Poslanecká sněmovna
  Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět
 2. TitleReálie k makroekonomii : odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy / Petr Wawrosz, Herbert Heissler, Petr Mach
  Author Wawrosz, Petr, 1968- (Author)
  Another authors Heissler, Herbert, 1974- (Author)
  Mach, Petr, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scope469 s. ; il., portréty
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace propojuje teoretickou a praktickou makroekonomii. Obsahuje vybrané modely a teorie, které se snaží popsat a vysvětlit makroekonomickou realitu (např. modely makroekonomické rovnováhy, teorii určení měnového kurzu apod.). Popisuje vybrané makroekonomické události včetně problémů, s kterými se potýká řada zemí po roce 2007 (Velké deprese, české měnové krize z roku 1997, pozitivního vývoje v USA ve druhé polovině devadesátých let 20. století a dalších, nechybí ani popis jedné z prvních finančních krizí – tzv. tulipánové bubliny). Jednotlivé události jsou představeny formou jejich reflexe v dobových i soudobých médiích i prostřednictvím praktických analýz, které hledají poučení z daných jevů.
  Výrazy tezauru makroekonomie * národní hospodářství
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7357-848-0
  Copy count1, currently available 1
  URLReálie k makroekonomii (obsah)
  Document kindMonografie
  Reálie k makroekonomii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81863EXH - externí sklad Měšice
  Reálie k makroekonomii
 3. TitlePrůvodce podnikatele právem Evropského společenství : zpracováno v rámci projektu Rady vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii Sociální a ekonomické souvislosti ekonomické integrace České republiky do Evropské unie / autoři Petr Wawrosz, Petra Slováčková ; odborný garant projektu Eva Klvačová
  Author Wawrosz, Petr, 1968- (Author)
  Another authors Slováčková, Petra (Author)
  Klvačová, Eva, 1943- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2002
  Scope134 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje přehled základních zkratek, příl. a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * strukturální fondy * fondy ES * volný pohyb kapitálu * volný pohyb osob * volný pohyb zboží * ochrana spotřebitele * podnikatel
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN80-238-8700-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Průvodce podnikatele právem Evropského společenství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71275EXH - externí sklad Měšice
  Průvodce podnikatele právem Evropského společenství
 4. TitleFiskální a sociální politika jako determinanty demografického vývoje a jejich účinky na finanční rovnováhu průběžně financovaného systému důchodového zabezpečení : mezinárodní komparace / Eva Klvačová, Petr Wawrosz
  Author Klvačová, Eva, 1943- (Author)
  Another authors Wawrosz, Petr, 1968- (Author)
  PublicationPraha : VÚPSV, 2002
  Scope117 s., iv ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a příl.
  Výrazy tezauru rodinná politika * demografický rozbor * fiskální politika * Česká republika * Evropa * komparativní analýza * srovnávací studie
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14595EXH - externí sklad Měšice