Search results

 1. TitleOdůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope225 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost odůvodnění rozsudků a o předvídatelnost soudních rozhodnutí.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rozsudek * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-516-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Odůvodnění civilního rozsudku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89814Poslanecká sněmovna
  Odůvodnění civilního rozsudku
 2. TitleStres a (syndrom) vyhoření u soudců / Pavel Vrcha
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges 2020
  Scope200 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  Additional Variant TitlesStres a syndrom vyhoření u soudců
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationExistuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho vyhoření. Dále jaká lze z pohledu Ministerstva spravedlnosti, soudního managementu a zejména soudců samotných přijmout opatření k minimalizaci stresogenních faktorů při soudcovské činnosti a k zamezení vzniku syndromu vyhoření, a jak může sám soudce zvládat při výkonu své náročné funkce negativní stres a vyhnout se vyhoření. A konečně zda, a případně do jaké míry může mít naopak pozitivní stres vliv na zkvalitnění soudcovské činnosti, a jaká je v tomto směru úloha soudních funkcionářů a soudců. Autor se na tyto otázky (s odkazem na odborné závěry psychologů a psychiatrů) pokouší najít v publikaci odpověď. Nevyhýbá se ani kritickým pohledům do do justice a pro osvětlení sledované materie předkládá konkrétní případy z justičního prostředí.
  Výrazy tezauru soudce * psychické vypětí * duševní zdraví * pracovní tempo * kvalita života * psychologie práce
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  2841 - Zdraví
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7502-432-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88879Poslanecká sněmovna
  Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
 3. TitleOdůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope167 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudiencePříručka je určena především studentům práv, asistentům soudců, advokátům a odborné veřejnosti
  AnnotationPublikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech. Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci. Publikace odpovídá na otázky, jaké nejčastější vady zatěžují písemná vyhotovení civilních rozsudků či jakou obsahovou strukturu je zapotřebí dodržet při psaní rozsudků. Pojednává při tom o rozsudcích soudu prvního stupně i odvolacího soudu. Autor, soudce Nejvyššího soudu České republiky, popisuje nejednoduchý proces tvorby stručných, ale věcně výstižných a přesvědčivých rozhodnutí a zdůvodňuje jejich nutnost v soudní praxi. Příručka je doplněna rozsáhlým výběrem související judikatury – české i slovenské. Kniha byla pro druhé vydání rozšířena o aktuální judikaturu a nové problémy.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rozsudek * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-147-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Odůvodnění civilního rozsudku (obsah)
  Document kindPříručky
  Odůvodnění civilního rozsudku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86074externí sklad Měšice
  Odůvodnění civilního rozsudku
 4. TitleNabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka / Pavel Vrcha
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope202 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutor v publikaci stručně popisuje vývoj judikatury v předmětné materii, která postupně na půdě Ústavního soudu vyústila v závěr připouštějící nabytí nemovitosti od nevlastníka tzv. dobrověrným nabyvatelem. Publikace zachycuje judikatorní tenzi mezi Ústavním soudem a Nejvyšším soudem a snaží se vyložit podstatné argumenty, které měly vliv na odlišnost této judikatury.
  Výrazy tezauru občanské právo * vlastnictví * nemovitý majetek * nabytí vlastnictví * katastr nemovitostí
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87576-91-5
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindMonografie
  Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85084legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85084externí sklad Měšice
  Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka
 5. TitleNový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou / Petra Janků, Daniela Šustrová, Pavel Vrcha
  Author Janků, Petra, 1983- (Author)
  Another authors Šustrová, Daniela (Author)
  Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2014
  Scope335 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationDne 1. ledna 2014 došlo k závažné změně v českém právním řádu, neboť vstoupila v účinnost pravidla soukromoprávní regulace nového českého civilního kodexu – občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V souvislosti s tímto historicky zásadním legislativním počinem vyvstala také potřeba zásadním způsobem upravit právní regulaci vztahů v oblasti katastru nemovitostí. Stalo se tak prostřednictvím zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který vstoupil v účinnost rovněž dnem 1. ledna 2014. Publikace předkládá odborné i laické veřejnosti stručné poznámkové vydání nového katastrálního zákona a pokouší se v něm nastínit základní momenty, které bude potřeba řešit při interpretaci a aplikaci tohoto právního předpisu.
  Výrazy tezauru katastr nemovitostí * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-934-2
  Copy count3, currently available 3
  URL Nový katastrální zákon (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Nový katastrální zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83811externí sklad Měšice
  F 83811externí sklad Měšice
  F 83811externí sklad Měšice
  Nový katastrální zákon
 6. TitleKatastrální (a související) judikatura : judikáty a poznámky týkající se -řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí, -řízení o žalobách ve věcech vkladu věcných práv do katastru nemovitostí, - charakteru a významu zápisů (ve formě vkladů, záznamů a poznámek) do katastru nemovitostí, -zásad vedení právních vztahů k nemovitostem, -opravy chyb v katastrálním operátu, -poskytování údajů z katastru nemovitostí / výběr soudních rozhodnutí provedli a poznámkami opatřili Pavel Vrcha, Petra Janků, Karin Vrchová
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  Another authors Janků, Petra, 1983- (Author)
  Vrchová, Karin, 1970- (Author)
  Issue3. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope708 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru katastr nemovitostí * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-861-1
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindJudikáty
  Katastrální (a související) judikatura

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81123legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  F 81123externí sklad Měšice
  Katastrální (a související) judikatura
 7. TitleOdůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2010
  Scope159 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NotePodnázvy na obálce: rozsudky soudu prvního stupně i odvolacího soudu, rozsudky pro uznání a pro zmeškání, judikatura vztahující se k odůvodnění písemných rozsudků, příklady rozsudků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceDílo určeno studentům práv, asistentům soudců, advokátům a odborné veřejnosti
  AnnotationPublikace nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech. Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci. Publikace odpovídá na otázky, jaké nejčastější vady zatěžují písemná vyhotovení civilních rozsudků či jakou obsahovou strukturu je zapotřebí dodržet při psaní rozsudků. Pojednává při tom o rozsudcích soudu prvního stupně i odvolacího soudu. Autor popisuje nejednoduchý proces tvorby stručných, ale věcně výstižných a přesvědčivých rozhodnutí a zdůvodňuje jejich nutnost v soudní praxi. Příručka je doplněna rozsáhlým výběrem související judikatury – české i slovenské. Na závěr jsou uvedeny příklady rozsudků.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rozsudek * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-87212-53-0
  Copy count2, currently available 2
  URL Odůvodnění civilního rozsudku (obsah)
  Document kindPříručky
  Odůvodnění civilního rozsudku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80263externí sklad Měšice
  F 80263externí sklad Měšice
  Odůvodnění civilního rozsudku
 8. TitleZ rozhodovací činnosti katastrálního úřadu a soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem : příklady správních a soudních rozhodnutí, oznámení a podání o nemovitostech / Karin Vrchová, Pavel Vrcha
  Author Vrchová, Karin, 1970- (Author)
  Another authors Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  IssueVyd. 2.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2007
  Scopeix, 181 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy příručky pro právní praxi
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru katastr nemovitostí * nemovitost * Česká republika * správní rozhodnutí * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7179-653-4
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindPříručky
  Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu a soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76766legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  F 76766externí sklad Měšice
  Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu a soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem
 9. TitleKatastrální (a související) judikatura / sestavil a poznámkami opatřil Pavel Vrcha
  Author Vrcha, Pavel, 1966- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope493 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  ContentsJudikáty týkající se řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí s poznámkami k novému správnímu řádu, řízení o žalobách ve věcech vkladu věcných práv do katastru nemovitostí, charakteru a významu zápisů (ve formě vkladů, záznamů a poznámek) do katastru nemovitostí, převodních (kupních a darovacích) smluv, problematiky odstoupení (absolutní neplatnosti) převodních smluv a způsobů zjednání nápravy ve vztahu ke katastru nemovitostí, řešení duplicitních zápisů vlastnických práv k nemovitostem
  Výrazy tezauru Česká republika * interpretace práva * katastr nemovitostí
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7201-581-8
  Copy count2, currently available 2
  Document kindJudikáty
  Katastrální (a související) judikatura

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74973externí sklad Měšice
  F 74973externí sklad Měšice
 10. TitleCivilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky : judikáty týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku / uspořádal Pavel Vrcha
  Another authors Vrcha, Pavel, 1966- (Editor)
  Issue2., vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope1295 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstříky
  Výrazy tezauru interpretace práva * občanský zákoník * občanské právo * občanskoprávní řízení * soud vyšší instance * ústavní soud * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7201-542-7
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindJudikáty
  Civilní judikatura

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74520legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Civilní judikatura