Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0016186^"
 1. TitlePrávo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Issue2. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scope655 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování.
  Výrazy tezauru komerční firma * soukromá společnost s ručením omezeným * akciová společnost * komanditní společnost * veřejná obchodní společnost * družstvo * evropská společnost * obchodní právo * právo Evropské unie * Česká republika
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  2006 - Obchodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-991-8
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo obchodních korporací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89459PSS - Poslanecká sněmovna nedost.
  F 89459PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo obchodních korporací
 2. TitleSbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Issue5. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scope399 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7552-962-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87412EXH - externí sklad Holešovice
  Sbírka příkladů z obchodního práva
 3. TitleObchodní korporace a ochrana slabší strany / editorka: Stanislava Černá
  Another authors Černá, Stanislava, 1949- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Kolektivní monografie
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text, česká a anglická resumé
  AnnotationMonografie pojednává o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni vázaných subjektů (tzv. stakeholderů) navazuje na obecnou ochranu slabší strany, jak ji chápe soukromé právo. Monografie analyzuje vybrané problémy ochrany slabší strany v obchodním právu a zamýšlí se ze specifického úhlu pohledu například nad problémem oslabování postavení věřitele či nad postavením obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli.
  Výrazy tezauru obchodní právo * smlouva * obchodní smlouva * společník * monografie * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7552-555-0
  Copy count1, currently available 1
  URLObchodní korporace a ochrana slabší strany (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Obchodní korporace a ochrana slabší strany

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86605EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní korporace a ochrana slabší strany
 4. TitleObchodní právo : podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Dědič, Jan, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope735 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže. Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Věnuje se úpadku podnikatele, jeho důsledkům a způsobům řešení. V závěru vysvětluje důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní.
  Výrazy tezauru obchodní právo * podnikavost * podnikatel * Česká republika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7552-333-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Obchodní právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86317EXH - externí sklad Holešovice
  F 86317EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo
 5. TitlePrávo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope637 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationUčebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v obecném základu i zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Zaměřuje se též na nadnárodní formy obchodních korporací upravené evropskými předpisy a nastiňuje i postavení a funkci některých obchodních korporací, které jsou subjekty kolektivního investování či osobami působícími na kapitálovém trhu. Pojednává též o postavení dalších obchodních korporací se zvláštním právním režimem, zejména bank.
  Výrazy tezauru komerční firma * obchodní právo * družstvo * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7478-735-5
  Copy count3, currently available 3
  URLPrávo obchodních korporací (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Právo obchodních korporací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84950EXH - externí sklad Holešovice
  F 84950EXH - externí sklad Holešovice
  F 84950EXH - externí sklad Holešovice
  Právo obchodních korporací
 6. TitleSbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Issue4., přepracované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope366 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  AnnotationPublikace uvádí příklady z oboru obchodního práva, jež jsou všechny opatřeny i řešením. Autoři zdůrazňují právní principy, které mají při výkladu a aplikaci konkrétní právní normy a při řešení příkladů nejen interpretační, ale často i subsidiární, případně derogační význam.
  Výrazy tezauru Česká republika * obchodní právo * učebnice
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7478-945-8
  Copy count1, currently available 1
  URLSbírka příkladů z obchodního práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85352EXH - externí sklad Holešovice
  Sbírka příkladů z obchodního práva
 7. TitleSbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Issue3., přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope366 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo
  ISBN978-80-7478-501-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Sbírka příkladů z obchodního práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84329EXH - externí sklad Holešovice
  Sbírka příkladů z obchodního práva
 8. TitlePocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám : právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku / [uspořádali Stanislava Černá a Petr Čech]
  Another authors Černá, Stanislava, 1949- (Editor)
  Čech, Petr, 1975- (Editor)
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexv, 288 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Beckova edice právo
  Cover TitlePocta Ivaně Štenglové k 70. narozeninám
  Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku
  NoteČást. slovenský text
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationSborník odborných statí vychází u příležitosti životního jubilea docentky Ivany Štenglové, významné a respektované osobnosti české komercialistiky. Současně reflektuje, že 1. ledna 2012 uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy nabyl účinnosti obchodní zákoník a s ním i naše novodobé právo společností. Více než dvacítka předních českých i slovenských akademiků a soudců se ve svých příspěvcích zamýšlí nad hlavními problémy, před něž v této oblasti obchodní zákoník postavil teorii, praxi i judikaturu v uplynulých dvou desetiletích. Mezi jinými tématy lze zmínit např. problematiku korporátních a statutárních „závojů“, význam rozhodování soudů ve věcech obchodních společností pro právní jistotu, strukturu právnické osoby jako formy aktivity ve společnosti, neplatnost společnosti, zájem kapitálové společnosti, právní povahu usnesení valné hromady, hlasování na valné hromadě a rozhodnutí jediného společníka, péči řádného hospodáře, rozhodčí doložky ve společenských smlouvách, vnitřní obchodování v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným, osobní společnosti, advokátní společnosti, vyloučení z družstva, ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným na základě jednostranného projevu vůle společníka, dividendovou politiku v akciové společnosti a další. Publikaci doplňuje několik prací z oblasti mezinárodního práva soukromého (stati věnované obchodním společnostem v mezinárodním právu soukromém či ve světle práva Evropské unie) a práva závazkového.
  Výrazy tezauru obchodní právo * Štenglová, Ivana (1942- ) * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-262-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81508EXH - externí sklad Holešovice
  Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám
 9. TitleSbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Issue2., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope412 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání učebnice obsahuje přes 250 příkladů z oboru obchodního práva, jež jsou rozděleny do dvou částí - příklady řešené a příklady neřešené. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů. Autoři kladou důraz na právní principy, které mají při výkladu a aplikaci konkrétní právní normy a při řešení příkladů nejen interpretační, ale často i subsidiární, případně derogační význam.
  Výrazy tezauru obchodní právo * učebnice
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-594-6
  Copy count2, currently available 2
  URL Sbírka příkladů z obchodního práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80279EXH - externí sklad Holešovice
  F 80279EXH - externí sklad Holešovice
  Sbírka příkladů z obchodního práva
 10. TitleSbírka příkladů z obchodního práva / Stanislava Černá a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2008
  Scope355 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPředkládaná učebnice obsahuje na 250 příkladů z oboru obchodního práva, jež jsou rozděleny do dvou částí - příklady řešené a příklady neřešené. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů. Odpovědi na některé položené otázky jsou proto rozpracovány do větší šíře, než jaká je požadována pro řešení příkladů při klauzurních pracích. Příklady mají vést studenty především k užití logiky, systematického i historického výkladu i přemýšlení o účelu právní normy. Proto autoři této učebnice kladou důraz na právní principy, které mají při výkladu a aplikaci konkrétní právní normy a při řešení příkladů nejen interpretační, ale často i subsidiární, případně derogační význam.
  Výrazy tezauru obchodní právo
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-378-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77670EXH - externí sklad Holešovice
  Sbírka příkladů z obchodního práva

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.