Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0015294^"
 1. TitlePocta Jiřímu Rajmundu Treterovi / Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.)
  Another authors Horák, Záboj, 1975- (Editor)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Editor)
  Tretera, Rajmund Jiří, 1940- (Honoree)
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope447 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Extra
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně anglický, německý, slovenský a souběžný anglický text, české a anglické resumé
  AnnotationPublikace vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Prof. Tretera obnovil výuku těchto oborů na právnické fakultě v roce 1990 a tyto obory vyučuje až dosud. Pocta obsahuje příspěvky 36 autorů, žáků a přátel profesora Tretery. Jejich příspěvky se týkají především oborů církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví. Příspěvky dalších autorů se týkají biblistiky, římského práva, teorie práva, práva životního prostředí, finančního práva a zdravotnického práva.
  Výrazy tezauru Tretera, Rajmund Jiří (1940- ) * učitel * duchovenstvo * křesťanství * církevní právo * konfesijní vzdělávání
  Klasifikační znaky3216 - Organizace školství
  2831 - Kultura a náboženství
  1206 - Prameny a odvětví práva
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7502-439-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89014PSS - Poslanecká sněmovna
  Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi
 2. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope432 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána.
  Výrazy tezauru autorské právo * duševní vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-386-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88566EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Autorské právo a práva související
 3. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan, 1938- (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope416 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Výrazy tezauru autorské právo
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-240-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Autorské právo a práva související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86969EXH - externí sklad Holešovice
  Autorské právo a práva související
 4. TitleNedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka / Petra Skřejpková, Ladislav Soukup
  Author Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Another authors Soukup, Ladislav, 1940- (Author)
  Avenira Stiftung
  Univerzita Karlova. Ústav právních dějin
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : Havlíček Brain Team, 2011
  Scope200 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Avenira edice
  NotePub. je výsledkem spolupráce nadace Avenira Stiftung, Luzern, Švýcarsko s Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationMocenská forma totalitarismu se objevuje teprve na počátku 20. století v nejrůznějších podobách, přičemž nejvýraznější i nejznámější z jeho forem jsou národní socialismus a komunismus. Publikace se zaměřuje především na okolnosti a příčiny vzniku nedemokratických právních systému, které se snaží postihnout z historickoprávního pohledu. Usiluje o osvětlení právního vývoje spojeného se vznikem totalitarismu, ale také o objasnění toho, jak bylo naopak právo využíváno nebo zneužíváno k jeho rozvoji. Dvěma relativně samostatným částem věnovaným základním formám totalitních režimů, které se odlišují nejen z geografického, ale také politického hlediska, je předeslán obecný úvod. Výklady jsou doplněny ilustrativními ukázkami z právních norem. První část je věnována nejen obecným otázkám totality a autoritativních režimů, ale především je zaměřena na vývoj dvou nejsilnějších evropských totalitních režimů - fašistické Itálie a nacistického Německa. Druhá část je věnována problematice východisek a předpokladům vzniku totalitní moci v sovětskému Rusku.
  Výrazy tezauru autoritativní režim * diktatura * Evropa * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87109-24-3
  Copy count2, currently available 2
  URL Nedemokratické právní systémy (obsah)
  Document kindMonografie
  Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81026EXH - externí sklad Holešovice
  F 81026EXH - externí sklad Holešovice
  Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století
 5. TitleAntologie československé právní vědy v letech 1918-1938 / uspořádala Petra Skřejpková
  Another authors Skřejpková, Petra, 1960- (Editor)
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope694 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  NoteČást. německý a slovenský text
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationCharakteristiky vývoje jednotlivých právních odvětví v letech 1918 až 1938 a více než 70 životopisných portrétů čelních představitelů právní vědy, kteří působili na univerzitách či v právní praxi a přispěli k rozvoji československé právní vědy a právního řádu. Medailony doprovázeny podrobnými bibliografiemi a ukázkami ze stěžejních děl představovaných osobností.
  Výrazy tezauru právní věda * právnická profese * životopis * Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * 20. léta 20. století * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7201-750-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Antologie československé právní vědy v letech 1918-1938 (obsah)
  Document kindAntologie
  Antologie československé právní vědy v letech 1918-1938

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78198EXH - externí sklad Holešovice
  Antologie československé právní vědy v letech 1918-1938
 6. TitleKořeny a inspirace velkých kodifikací : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka / Jan Kuklík, Petra Skřejpková
  Author Kuklík, Jan, 1967- (Author)
  Another authors Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Avenira Stiftung
  Univerzita Karlova. Ústav právních dějin
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : Havlíček Brain Team, 2008
  Scope198 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Avenira edice
  NotePublikace je výsledkem spolupráce nadace Avenira Stiftung, Luzern, Švýcarsko s Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDějiny evropského práva jsou od dávných časů spojeny s vývojem kodifikací, tedy zákonů či zákoníků upravujících základní právní vztahy jednotlivých právních odvětví. Autoři se zabývají nejvýznamnějšími z nich, motivy, které k jejich vytvoření vedly, jejich strukturou a právními instrumenty a společenským a politickým kontextem jejich vzniku.
  Výrazy tezauru zákoník * historie práva * Evropa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87109-07-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Kořeny a inspirace velkých kodifikací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77796EXH - externí sklad Holešovice
  F 77796EXH - externí sklad Holešovice
  Kořeny a inspirace velkých kodifikací
 7. TitlePrávnický stav a právnické profese v minulosti / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jaromír Císař, Vladimír Kindl, Jan Kuklík, Radim Seltenreich, Petra Skřejpková
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Císař, Jaromír, 1959- (Author)
  Kindl, Vladimír, 1952- (Author)
  Kuklík, Jan, 1967- (Author)
  Seltenreich, Radim, 1965- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  IssueVydání první
  Publication[Praha] : Havlíček Brain Team, 2007
  Scope207 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru právnická profese * dějiny * historie práva
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-903609-9-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Právnický stav a právnické profese v minulosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76767EXH - externí sklad Holešovice
  F 76767EXH - externí sklad Holešovice
  Právnický stav a právnické profese v minulosti
 8. TitleAntologie české právní vědy : (2. polovina 19. století až 30. léta století 20.) / uspořádali Petra Skřejpková a Ladislav Soukup
  Another authors Skřejpková, Petra, 1960- (Editor)
  Soukup, Ladislav, 1940- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, 1993
  Scope302 s.
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru 1. polovina 20. století * 2. polovina 19. století * Čechy (země) * historie práva * právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7066-697-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindAntologie
  Antologie české právní vědy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 65580EXH - externí sklad Holešovice
  Antologie české právní vědy


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.