Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0014402^"
 1. TitleUprostřed Evropy : české země na konci středověku / František Šmahel
  Author Šmahel, František, 1934- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022
  Scope629 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie z pera českého medievisty zkoumají politické myšlení, korunovační rituály, pohřební ceremonie nebo náboženský život v českých zemích v letech 1310-1526 v širším celoevropském kontextu.
  Výrazy tezauru historie středověku * Čechy (země) * Evropa * 14. století * 15. století * 16. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-246-4614-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Uprostřed Evropy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90458PSS - Poslanecká sněmovna
  Uprostřed Evropy
 2. TitleSlavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / (edd.) Martin Nodl a František Šmahel
  Another authors Nodl, Martin, 1968- (Editor)
  Šmahel, František, 1934- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2015
  Scope467 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Autoři: Tomáš Borovský, Martin Čapský, Antonín Kalous, Martin Nodl, Robert Šimůnek, František Šmahel, Václav Žůrek
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutorský kolektiv předních českých medievistů na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy líčí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře. Kapitoly o královských pohřbech, královských korunovacích, o problematice zásnub a sňatků, ukazují, že v prostředí panovnického dvora rituální jednání nabývalo slavnostní, ceremoniální podoby. Důraz na komparaci se západoevropským prostředím se v knize projevuje i v kapitolách věnovaných rituálům, slavnostem a ceremoniím v prostředí slezských knížat, české aristokracie, domácích prelátů i papežských nunciů, a v prostředí českých a moravských měst, v nichž se slavnosti a ceremonie uplatnily především ve styku s panovníkem a v nichž hrají prim rituály a ceremonie holdování, vazalských slibů, přísah, slavnostních panovnických vjezdů a samozřejmě i rodinných slavností.
  Výrazy tezauru hlava státu * horní třída * církev * město * společenská role * společenská struktura * zvyky a tradice * Čechy (země) * středověk
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-0589-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85414EXH - externí sklad Holešovice
  Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku
 3. TitleJan Hus : 600 let od smrti / Jiří Svoboda, Jan Blahoslav Lášek, Jiří Hanuš, Jiří Weigl, Václav Klaus, František Šmahel, Petr Čornej, Ladislava Chateau, Stanislav Přibyl, Zdeněk Uhlíř, Ivo Strejček
  Author Svoboda, Jiří, 1945- (Author)
  Another authors Lášek, Jan Blahoslav, 1956- (Author)
  Weigl, Jiří, 1958- (Author)
  Hanuš, Jiří, 1963- (Author)
  Klaus, Václav, 1941- (Author)
  Šmahel, František, 1934- (Author)
  Čornej, Petr, 1951- (Author)
  Chateau, Ladislava, 1950- (Author)
  Přibyl, Stanislav, 1966- (Author)
  Uhlíř, Zdeněk, 1956- (Author)
  Strejček, Ivo, 1962- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Institut Václava Klause, 2015
  Scope115 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace č. 21/2015
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  ContentsO církvi (první kapitola), Knížky o svatokupectví (první a druhá kapitola), Dopisy z Kostnice (výběr) / Jan Hus
  Výrazy tezauru Hus, Jan (asi 1371-1415) * křesťanství * etika * církev
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7542-003-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Jan Hus : 600 let od smrti (obsah)
  Document kindSborníky
  Jan Hus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85208EXH - externí sklad Holešovice
  Jan Hus
 4. TitleJan Hus : život a dílo / František Šmahel
  Author Šmahel, František, 1934- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2013
  Scope312 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Ecce Homo sv. 19
  NoteAnglické resumé. Terminologický slovníček
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationŽivotní osudy kněze, reformátora a kazatele mistra Jana Husa. Známý historik popisuje Husovo mládí, studium na pražské univerzitě, vliv učení Johna Wyclifa na Husa, Husovo kázání v Betlémské kapli, rozebírá Husovo pojetí církve, sleduje Husův reformní program, věnuje pozornost jeho dílu, Husově procesu, jeho obnovení roku 1415, Husově účasti na kostnickém koncilu a v neposlední řadě ohlasu osoby českého reformátora v textech našich i zahraničních autorů.
  Výrazy tezauru Hus, Jan (asi 1371-1415) * životopis * církev * katolicismus * duchovenstvo * teologie * církevní koncil * Čechy (země) * křesťanství
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-257-0875-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Jan Hus (obsah)
  Document kindBiografie
  Jan Hus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83763EXH - externí sklad Holešovice
  Jan Hus
 5. TitleLucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / František Šmahel, Lenka Bobková eds. ; ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným
  Another authors Šmahel, František, 1934- (Editor)
  Bobková, Lenka 1947- (Editor)
  Mašková, Pavlína (Editor)
  Novotný, Robert, 1974- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope929 s. : barev. il., mapy, portréty, plánky, faksimile, erby, genealogické tabulky ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Rozložená tit. s.. Seznam vyobrazení. Chronologický přehled. Rodokmen Lucemburků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contents1. První Lucemburkové na českém trůně (1310-1378)--2. Královská vláda, prezentace majestátu a rozkvět kultury--3. Třetí generace Lucemburků na českém trůně (1378-1437)
  AnnotationSyntetický pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo "Přemyslovci". Zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci: Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i dalším příslušníkům rodu, zejména jeho moravské linii. Velký důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost a umění, vázané bezprostředně na lucemburskou dynastii.
  Výrazy tezauru Lucemburkové (rod) * Čechy (země) * dějiny * kultura * 14. století * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-093-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Lucemburkové

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16374EXH - externí sklad Holešovice
  Lucemburkové
 6. TitleBasilejská kompaktáta : příběh deseti listin / František Šmahel
  Author Šmahel, František, 1934- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
  Scope181 s. : il., faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Edition Knižnice Dějin a současnosti sv. 45
  NoteČást. latinský text. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie se věnuje průběhu basilejského koncilu, vysíláním legátů z koncilu do husitských Čech a husitskými poselstvy na koncil před vyhlášením kompaktát v Jihlavě. Výsledkem kompaktát je úmluva mezi koncilem a zástupci husitských Čech, která povoluje přijímání z kalicha (což byl 2. bod pražských artikulů) českým utrakvistům. Dále se studie zabývá osudy jednotlivých listin kompaktát a otázkou jejich identifikace (dosud jsou přístupná pouze v nevyhovující edici Fr. Palackého). V exkurzu se nachází přehled 10 listin kompaktát (jako badatelská pomůcka, nikoli jejich kritické vydání), soupisy jejich rukopisů, tisků a českých překladů.
  Výrazy tezauru katolicismus * protestantismus * dokument * prameny práva * Čechy (země) * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7422-155-2
  Copy count1, currently available 1
  URLBasilejská kompaktáta (obsah)
  Basilejská kompaktáta (recenze)
  Document kindMonografie
  Basilejská kompaktáta

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26074EXH - externí sklad Holešovice
  Basilejská kompaktáta
 7. TitleŽivot a dílo Jeronýma Pražského : zpráva o výzkumu / František Šmahel
  Author Šmahel, František, 1934- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2010
  Scope390 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Edition Každodenní život sv. 45
  NoteČást. latinský text
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrvní rozsáhlá vědecká biografie jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů českého univerzitního národa prvních dvou desetiletí 15. století, filozofa, jenž za své názory a postoje skončil na kostnické hranici a společně s Janem Husem se stal symbolem české reformace a husitské revoluce.
  Výrazy tezauru Jeroným Pražský (asi 1380-1416) * životopis * filozofie * křesťanství * teologie * církev * 14. století * 15. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-0269-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Život a dílo Jeronýma Pražského (obsah)
  Život a dílo Jeronýma Pražského (recenze)
  Život a dílo Jeronýma Pražského (recenze)
  Document kindMonografie
  Život a dílo Jeronýma Pražského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79997EXH - externí sklad Holešovice
  Život a dílo Jeronýma Pražského
 8. TitleCesta Karla IV. do Francie : 1377-1378 / František Šmahel
  Author Šmahel, František, 1934- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2006
  Scope398 s. : il. (převážně barev.), portréty, mapy, faksim., plány, geneal. tabulky ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteKniha vznikla v rámci projektu LC521 Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Karel IV. (1316-1378) * Francie * Čechy (země) * 14. století * dějiny * životopis
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7203-765-X
  Copy count1, currently available 1
  URLCesta Karla IV. do Francie (recenze)
  Document kindMonografie
  Cesta Karla IV. do Francie

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15370EXH - externí sklad Holešovice
  Cesta Karla IV. do Francie
 9. TitleČlověk českého středověku / Martin Nodl, František Šmahel (edd.)
  Another authors Nodl, Martin, 1968- (Editor)
  Šmahel, František, 1934- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationArgo Praha, 2002
  Scope500 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice Každodenní život sv. 14.
  NoteObsahuje bibliografii v textu, seznam vyobr. a rejstřík
  Výrazy tezauru středověk * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7203-455-3 (chyb.)
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Člověk českého středověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71687EXH - externí sklad Holešovice
  Člověk českého středověku
 10. TitleHusitské Čechy : struktury, procesy, ideje / František Šmahel
  Author Šmahel, František, 1934- (Author)
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001
  Scope758 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice Česká historie 9
  NoteObsahuje seznam zkratek, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Hus, Jan (asi 1371-1415) * protestantismus * dějiny * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7106-468-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Husitské Čechy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70978EXH - externí sklad Holešovice
  Husitské Čechy

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.