Search results

 1. TitleEuropeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL) / Martin Janků
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Vysoká škola finanční a správní, 2020
  Scope150 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition EUpress
  Portion of titleZásady evropského smluvního práva (PECL)
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKniha podává podrobný rozbor evropských zásad smluvního práva (Principles of European Contract Law, PECL) a hodnotí jejich význam pro mezinárodní obchodní transakce uzavírané v rámci Evropské unie mezi obchodníky z různých členských států EU. Zkoumá aspekty a důvody, proč jsou PECL vhodné a obecně přijatelné pro smluvní strany z různých zemí. Všímá si přitom způsobu samotné tvorby PECL a přístupu k úpravě většiny zásad, v němž se tvůrci snažili zohlednit způsob, jakým jsou jednotlivé otázky řešeny ve většině národních civilně-právních úprav. Toto téma je pojednáno v kontextu procesu evropeizace soukromého práva v členských státech EU (včetně evropeizace mezinárodního soukromého práva).
  Výrazy tezauru soukromé právo * přibližování legislativy * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7408-204-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88968PSS - Poslanecká sněmovna
  Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL)
 2. TitleWTO a právo mezinárodního obchodu / Martin Janků
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexviii, 204 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova skripta
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationÚčelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání práv duševního vlastnictví. Vedle soustředění se na základy práva WTO se učební text zaměřuje také na vztah mezi právními normami WTO a dalšími hodnotami, jako je např. právo rozvojových zemí na preferenční zacházení v rámci rozvoje světového obchodu, nebo např. právo členských zemí států WTO chránit své veřejnoprávní zájmy.
  Výrazy tezauru Světová obchodní organizace * mezinárodní obchod * mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-735-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  WTO a právo mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88200PSS - Poslanecká sněmovna
  WTO a právo mezinárodního obchodu
 3. TitleVybrané kapitoly ze soukromého práva / Martin Janků, Karel Marek
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexviii, 208 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova skripta
  Portion of titleObálkový a hřbetní název: Vybrané kapitoly soukromého práva
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva (právní úprava v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním). Uvedeny jsou i praktické příklady, resp. vzory smluvních typů vztahujících se k závazkovému či korporačnímu právu.
  Výrazy tezauru soukromé právo * vlastnictví * závazkové právo * ochrana spotřebitele * dědické právo * komerční firma * soutěžní politika * mezinárodní právo soukromé * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1231 - Mezinárodní právo
  2026 - Spotřeba
  ISBN978-80-7400-699-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Vybrané kapitoly ze soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87646PSS - Poslanecká sněmovna
  Vybrané kapitoly ze soukromého práva
 4. TitleFundamentals of private law : textbook / Martin Janků, Anna Márová
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Another authors Márová, Anna, 1960- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018
  Scope83 stran ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Educopress
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru soukromé právo
  ISBN978-80-7408-163-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Fundamentals of private law

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17079PSS - Poslanecká sněmovna
  Fundamentals of private law
 5. TitleSoukromé právo po rekodifikaci / Martin Janků, Karel Marek
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Another authors Marek, Karel, 1949- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Vysoká škola finanční a správní, 2018
  Scope141 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition EUPRESS
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie analyzuje aktuální otázky soukromého práva, které v nedávné době prošly zásadní rekodifikační proměnou v rámci přípravy a schválení nového občanského zákoníku. Autoři zaměřují pozornost na majetková a závazková práva v oblastech práva civilního, rodinného a dědického, která je podložena výkladem obecné části závazkového práva. Publikace podrobně rozebírá nejčastěji používané smluvní typy v podnikatelské sféře, velký prostor je pod tímto aspektem věnován i deliktním závazkovým vztahům. Stejně podrobně jsou rozebrány také majetkové vztahy rodinně a dědicko-právní.
  Výrazy tezauru soukromé právo * smlouva * obchodní smlouva * manželské právo * dědické právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7408-167-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Soukromé právo po rekodifikaci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87520PSS - Poslanecká sněmovna
  Soukromé právo po rekodifikaci
 6. TitleZáklady práva pro posluchače neprávnických fakult / Janků, M. a kolektiv
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Issue6., přepracované a doplněné vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexxxii, 542 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationŠesté vydání učebnice poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy nezbytným předpokladem či východiskem (základy teorie práva, základy ústavního pořádku). Toto doplněné vydání je textem, aktualizujícím předchozí vydání učebnice v roce 2012. V první části učebnice jsou obsaženy kapitoly, dotýkající základů veřejného práva (právo ústavní, právo trestní, právní úprava veřejné správy) i soukromého práva (občanské právo, pracovní právo). Výklad je rozšířen historicko-politickým kontextem vztahu člověka/občana a státu v demokratickém státě definovaným jeho nezadatelnými lidskými právy. Druhá část učebnice se věnuje právnímu rámci podnikání. Přináší výklad jeho veřejnoprávního rámce (veřejné rejstříky, živnostenské právo, insolvenční právo či právní úprava hospodářské soutěže), ale zejména jeho soukromoprávního jádra daného závazkovým právem a korporačním právem – úpravou obchodních společností a družstev. Samostatná kapitola je věnována rovněž právní ochraně duševního vlastnictví a základům mimosoudního rozhodování sporů mezi podnikateli /rozhodčí řízení/.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-611-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Základy práva pro posluchače neprávnických fakult (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86223PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
 7. TitlePrávo EU po Lisabonské smlouvě / Martin Janků, Linda Janků
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Another authors Janků, Linda, 1985- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationOstrava : Key Publishing s.r.o., 2015
  Scope312 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání, jehož text je doplněn, aktualizován a mírně rozšířen, aby odrážel změny, které proběhly na základě implementace Lisabonské smlouvy, ale i některých významných politických dokumentů EU, jakými jsou kupř. sdělení Komise „Jednotný trh pro Evropu v 21. století“ (2007), „Akt o jednotném trhu“ (2011) a další.
  Výrazy tezauru evropská ústava * Smlouva o Evropské unii * evropská integrace * politika Společenství * vnější vztahy Evropské unie * právo Evropské unie * instituce Evropské unie
  KeywordsLisabonská smlouva
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7418-245-7
  Copy count1, currently available 0
  URL Právo EU po Lisabonské smlouvě (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 85643PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 27.12.2021)
  Právo EU po Lisabonské smlouvě
 8. TitleNové občanské právo v kostce : (stručný úvod) / Janků ... [et al.]
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexx, 311 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteDalší autoři: Kelblová, Uhlířová, Zapletalová
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationSrozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského zákoníku, v tomto rámci zejména zásady nové úpravy věcných práv, závazkových práv, dědického a rodinného práva, vše s praktickými příklady vysvětlujícími provedené změny.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * příručka
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-516-9
  Copy count3, currently available 3
  URL Nové občanské právo v kostce (obsah)
  Document kindPříručky
  Nové občanské právo v kostce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84005PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84005PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84005PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové občanské právo v kostce
 9. TitleZáklady práva pro posluchače neprávnických fakult / Janků, M. a kolektiv
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Issue5., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexxvi, 535 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-494-0
  Copy count1, currently available 1
  URLZáklady práva pro posluchače neprávnických fakult (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83316EXH - externí sklad Měšice
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
 10. TitleVeřejné podpory v soutěžním právu EU / Martin Janků, Jana Mikušová
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Another authors Mikušová, Jana (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexv, 275 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. je určena především studentům českých i slovenských právnických a neprávnických fakult se zaměřením na evropská studia, mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod a práva, též posluchačům ekonomických fakult a zájemcům z řad odborné právnické veřejnosti, zabývající se oblastí práva soutěžního.
  AnnotationSoutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže, a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou veřejných podpor z pohledu primární a sekundární evropské legislativy i české legislativy. Využívá přitom především poznatků z judikatury evropských soudů a rozhodovací praxe Komise EU, které jsou hlavní náplní této publikace.
  Výrazy tezauru soutěžní právo * právo Evropské unie * státní podpora * členský stát EU
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-7400-430-8
  Copy count3, currently available 3
  URLVeřejné podpory v soutěžním právu EU (obsah)
  Document kindUčebnice
  Veřejné podpory v soutěžním právu EU

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81850EXH - externí sklad Měšice
  F 81850EXH - externí sklad Měšice
  F 81850EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné podpory v soutěžním právu EU