Search results

 1. TitleSebevraždy / Helena Kučerová, Helena Haškovcová
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Another authors Haškovcová, Helena, 1945- (Author)
  PublicationPraha : Galén, [2020]
  Copyright notice date©2020
  Scope170 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Určeno odborné veřejnosti
  AnnotationPublikace se věnuje široké škále otázek spojených se sebevražednými aktivitami. V úvodní kapitole jsou mapovány širší souvislosti sebevražedného jednání z hlediska filozofie. Popsaná je i problematika asistovaných sebevražd jako jedné z forem eutanazie. Druhá část publikace je věnována depresím a různým dalším pohnutkám, které vedou pacienty k úvahám o sebevraždě, nebo i k jejímu provedení. Součástí knihy jsou i pasáže věnované aktivitám pozitivním, vedoucím ke kreativnímu životu, které slouží rovněž jako prevence nejrůznějších forem depresivního prožívání a pocitů beznaděje. Závěrečná část knihy je věnována problematice života v karanténě a během pandemie a nabízí informace o prevenci a možnostech psychiatrické péče v tak složité situaci.
  Výrazy tezauru sebevražda * psychiatrie * mentální choroba * prevence nemocí * epidemie * covid * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7492-485-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Sebevraždy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89485PSS - Poslanecká sněmovna
  Sebevraždy
 2. TitleZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Commentator for written text)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016, novela 2018) (Other)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016, novela 2018) (Other)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope960 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of titleZákon o některých přestupcích
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.
  Výrazy tezauru správní delikt * trestní soud * správní právo * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-383-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 88698PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.07.2022)
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 3. TitleZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Commentator for written text)
  IssueVydání čtvrté
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope848 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of titleZákon o silničním provozu
  Note"4. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2018"--Údaj na titulní straně
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z pohledu trestního práva a správního trestání. Čtvrté vydání reaguje na revoluční změnu správního trestání, vtělenou do dvou nových zákonů: zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, reflektuje novou úpravu elektronické komunikace a obsahuje aktuální úpravu vydávání dokladů souvisejících se silničním provozem dle poslední novelizace zákonem č. 199/2017 Sb.
  Výrazy tezauru silniční provoz * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-292-9
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87884LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 4. TitleZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Other)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016) (Other)
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope860 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of titleZákon o některých přestupcích
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou. citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
  Výrazy tezauru trestní soud * správní delikt * Česká republika * soudní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-211-0
  Copy count1, currently available 1
  URLZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87015PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 5. TitleVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Ocelák, Ladislav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scopexiii, 274 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  AnnotationPříručka obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti. Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, např. poplatcích, lhůtách či osobách účastníků.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * správní řízení * legislativa * rozhodnutí * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-140-3
  Copy count2, currently available 2
  URLVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami (obsah)
  Document kindPříručky
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
 6. TitleZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope571 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu účinného k 20.2.2016 a 1.10.2016
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationNový komentář k zákonu o přestupcích přináší podrobný výklad každého ustanovení, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Znění zákona je zpracováno podle stavu účinného k 1. dubnu 2009, ostatní novely s pozdější účinností jsou popsány v textu komentáře. Autorky se v komentáři soustředí na vysvětlení nejasností a aplikačních rozdílů v praxi, upozorňují na novelizovaná ustanovení a na schválené, ale dosud neúčinné změny související s rekodifikací trestního práva a s novou úpravou doručování. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu.
  Výrazy tezauru správní delikt * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-101-4
  Copy count3, currently available 3
  URL Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související
 7. TitleZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou : ve znění novel účinných od 1.1.2012 a od 19.1.2013 / Helena Kučerová
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope720 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru silniční provoz * komentář k zákonu * zákon * interpretace práva
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-01-4
  Copy count2, currently available 1
  URLZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81624EXH - externí sklad Měšice
  F 81624EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 29.06.2022)
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 8. TitleZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope480 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePod názvem: podle právního stavu účinného k 1.11.2011
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především orgánům veřejné správy, které se přestupkovým právem zabývají (přestupkové komise, policie, inspekce, finanční a jiné úřady), i pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * legislativa * Česká republika * správní delikt * správní řízení
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-94-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou
 9. TitlePřestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Černý, Jan, 1927- (Author)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue12. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope758 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především pracovníkům správních orgánů, kteří řeší ve své praxi problémy spojené s projednáváním přestupků.
  AnnotationV příručce je podrobný návod a vysvětlení, jak postupovat v průběhu celého přestupkového řízení. Součástí textu je téměř 200 vzorů potřebných k realizaci konkrétních úkonů v jednotlivých fázích přestupkového řízení a úplné znění přestupkového zákona.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * trestní soud * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-859-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Přestupkové řízení (obsah a ukázka z knihy)
  Document kindPříručky
  Přestupkové řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81141EXH - externí sklad Měšice
  F 81141EXH - externí sklad Měšice
  Přestupkové řízení
 10. TitlePřestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Černý, Jan, 1927- (Author)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue11. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope742 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NotePodle platného stavu k 1.7.2009
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * trestní soud * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7201-765-2
  Copy count3, currently available 3
  Document kindPříručky
  Přestupkové řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78642EXH - externí sklad Měšice
  F 78642EXH - externí sklad Měšice
  F 78642EXH - externí sklad Měšice