Search results

 1. TitleZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Commentator for written text)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016, novela 2018) (Other)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016, novela 2018) (Other)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope960 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of titleZákon o některých přestupcích
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.
  Výrazy tezauru správní delikt * trestní soud * správní právo * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-383-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 88698PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 20.05.2021)
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 2. TitleZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Commentator for written text)
  IssueVydání čtvrté
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope848 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of titleZákon o silničním provozu
  Note"4. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2018"--Údaj na titulní straně
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z pohledu trestního práva a správního trestání. Čtvrté vydání reaguje na revoluční změnu správního trestání, vtělenou do dvou nových zákonů: zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, reflektuje novou úpravu elektronické komunikace a obsahuje aktuální úpravu vydávání dokladů souvisejících se silničním provozem dle poslední novelizace zákonem č. 199/2017 Sb.
  Výrazy tezauru silniční provoz * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-292-9
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87884LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 3. TitleZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Other)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016) (Other)
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope860 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Portion of titleZákon o některých přestupcích
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou. citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
  Výrazy tezauru trestní soud * správní delikt * Česká republika * soudní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-211-0
  Copy count1, currently available 1
  URLZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87015PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 4. TitleVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Ocelák, Ladislav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scopexiii, 274 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  AnnotationPříručka obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti. Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, např. poplatcích, lhůtách či osobách účastníků.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * správní řízení * legislativa * rozhodnutí * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-140-3
  Copy count2, currently available 2
  URLVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami (obsah)
  Document kindPříručky
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
 5. TitleZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope571 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePodle právního stavu účinného k 20.2.2016 a 1.10.2016
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationNový komentář k zákonu o přestupcích přináší podrobný výklad každého ustanovení, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Znění zákona je zpracováno podle stavu účinného k 1. dubnu 2009, ostatní novely s pozdější účinností jsou popsány v textu komentáře. Autorky se v komentáři soustředí na vysvětlení nejasností a aplikačních rozdílů v praxi, upozorňují na novelizovaná ustanovení a na schválené, ale dosud neúčinné změny související s rekodifikací trestního práva a s novou úpravou doručování. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu.
  Výrazy tezauru správní delikt * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-101-4
  Copy count3, currently available 3
  URL Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související
 6. TitleZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou : ve znění novel účinných od 1.1.2012 a od 19.1.2013 / Helena Kučerová
  Author Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope720 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru silniční provoz * komentář k zákonu * zákon * interpretace práva
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-01-4
  Copy count2, currently available 1
  URLZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81624EXH - externí sklad Měšice
  F 81624EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 7. TitlePřestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Černý, Jan, 1927- (Author)
  Another authors Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue12. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope758 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především pracovníkům správních orgánů, kteří řeší ve své praxi problémy spojené s projednáváním přestupků.
  AnnotationV příručce je podrobný návod a vysvětlení, jak postupovat v průběhu celého přestupkového řízení. Součástí textu je téměř 200 vzorů potřebných k realizaci konkrétních úkonů v jednotlivých fázích přestupkového řízení a úplné znění přestupkového zákona.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * trestní soud * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-859-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Přestupkové řízení (obsah a ukázka z knihy)
  Document kindPříručky
  Přestupkové řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81141EXH - externí sklad Měšice
  F 81141EXH - externí sklad Měšice
  Přestupkové řízení
 8. TitleZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope480 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NotePod názvem: podle právního stavu účinného k 1.11.2011
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především orgánům veřejné správy, které se přestupkovým právem zabývají (přestupkové komise, policie, inspekce, finanční a jiné úřady), i pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * legislativa * Česká republika * správní delikt * správní řízení
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-94-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou
 9. TitleSilniční právo / Roman Kočí, Helena Kučerová
  Author Kočí, Roman (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha ] : Leges, c2009
  Scope413 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NotePodnázvy na obálce: pozemní komunikace, užívání pozemních komunikací, pravidla provozu na pozemních komunikacích, řidiči, autoškoly, přestupky a jiné správní delikty, bodový systém, vozidla, registr silničních vozidel, technická způsobilost silničního vozidla, stanice technické kontroly, silniční doprava, linková doprava, taxislužba, státní správa, státní dozor
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru silniční doprava * pravidla silničního provozu * dopravní právo
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  ISBN978-80-87212-10-3
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Silniční právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78185EXH - externí sklad Měšice
  F 78185EXH - externí sklad Měšice
  F 78185EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 13.05.2021)
  Silniční právo
 10. TitleZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Kučerová, Helena, 1953- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2009
  Scope366 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle právního stavu účinného k 1.4.2009
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationKomentář vysvětluje nejasnosti a aplikační rozdíly v praxi, upozorňuje na novelizovaná ustanovení a na schválené, ale dosud neúčinné změny související s rekodifikací trestního práva a s novou úpravou doručování. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu. Publikace obsahuje také přehled všech zákonů, které upravují další skutkové podstaty přestupků.
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * správní delikt * správní řízení
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-872121-15-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78344EXH - externí sklad Měšice
  F 78344EXH - externí sklad Měšice
  F 78344EXH - externí sklad Měšice