Search results

 1. TitleNedostatek odvahy ke smíru : edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání : 1912-1915. 1 / editoři Eva Drašarová, Martin Klečacký, Martin Klement, Luboš Velek
  Another authors Drašarová, Eva, 1959- (Editor)
  Klečacký, Martin, 1985- (Editor)
  Klement, Martin, 1986- (Editor)
  Velek, Luboš, 1974- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Národní archiv : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021
  Scope731 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish
  NotePublikace navazuje na edici dokumentů "Promarněná šance" (F 78230).
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Částečně souběžný německý text, částečně německý text, anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje snahy o vyjednání podmínek vyrovnání mezi českou a německou stranou v Čechách z let 1913–1915. Obsahuje převážně korespondenci hlavních aktérů, ale i jejich poznámky či jiné písemné doklady.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * práva menšin * jazyková politika * Rakousko-Uhersko * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7469-113-3
  978-80-88304-63-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89937Poslanecká sněmovna
 2. TitleNedostatek odvahy ke smíru : edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání : 1912-1915. 2 / editoři Eva Drašarová, Martin Klečacký, Martin Klement, Luboš Velek
  Another authors Drašarová, Eva, 1959- (Editor)
  Klečacký, Martin, 1985- (Editor)
  Klement, Martin, 1986- (Editor)
  Velek, Luboš, 1974- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Národní archiv : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021
  ScopeStrana 732-1503 : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish
  NotePublikace navazuje na edici dokumentů "Promarněná šance" (F 78230).
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně souběžný německý text, částečně německý text, anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje snahy o vyjednání podmínek vyrovnání mezi českou a německou stranou v Čechách z let 1913–1915. Obsahuje převážně korespondenci hlavních aktérů, ale i jejich poznámky či jiné písemné doklady.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * práva menšin * jazyková politika * Rakousko-Uhersko * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7469-114-0
  978-80-88304-64-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89937Poslanecká sněmovna
 3. TitleFührer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende? : der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung / Martin Klečacký, Martin Klement (Hg.)
  Another authors Klečacký, Martin, 1985- (Editor)
  Klement, Martin, 1986- (Editor)
  IssueErste Ausgabe
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020
  Scope295 stran : portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina
  Edition Studie z moderních českých dějin ; 4
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationLídři, zákulisní aktéři či nečinní přihlížející? Česko-německé vyrovnání na přelomu 19. a 20. století z perspektivy představitelů státní správy a samosprávy - německojazyčný sborník příspěvků z mezinárodní konference, jež se konala na MÚA AV ČR v roce 2018.V celkem devíti kapitolách se čeští a rakouští historici zaměřují na osobnosti, které byly v prvních dvou dekádách 20. století spjaty s česko-německými vyrovnávacími jednáními. Neomezují se přitom pouze na zodpovězení otázky, jakým dílem jednotliví aktéři přispěli k vyrovnávacímu procesu, ale zkoumají rovněž vztahy mezi vyjednavači, komunikační strategie a způsoby utváření různých kompromisů. Publikace nabízí zcela nový pohled na téma česko-německých vyrovnávacích jednání. Zároveň poskytuje řadu teoreticko-metodologických podnětů pro další bádání v oblasti politických dějin habsburské říše v předvečer první světové války. Sestává ze tří oddílů. První z nich Am Verhandlungstisch (U jednacího stolu) blíže představuje Josefa M. Baernreithera, Karla Urbana, Karla Stürgkha a Franze Thuna, čtyři význačné politiky, kteří se aktivně účastnili vyrovnávacích jednání a reprezentovali při nich stanoviska vlády či ústředních politických stran. Ve druhém oddílu An der Peripherie (Na periferii) se do centra badatelského zájmu dostávají Franz Perko, Václav Perek a Leopold Götz – regionální aktéři, kteří se sice vyjednávacích konferencí ve Vídni či Praze přímo neúčastnili, avšak svými konexemi, angažovaností v lokální samosprávě a publikační činností výrazně dopomáhali k nalezení kompromisní dohody mezi českým a německým etnikem a k realizaci usnesení v oblasti svého působiště. Poslední část publikace Hinter den Kulissen (Za kulisami) shrnuje příspěvky, jejichž autoři upřeli svou pozornost na úředníky českého místodržitelství (Friedrich Janka a Jindřich Vojáček) a poštovního ředitelství (Viktor Kraus, Karl Swoboda). Třebaže tito jedinci stáli v zákulisí jednání, zásadním způsobem ovlivňovali jejich průběh a často dokonce formulovali znění projednávaných zákonných předloh, textů a memorand.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * politik * státní úředník * dvoustranné vztahy * správní opatření * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * 1. desetiletí 20. století * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88304-22-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89322Poslanecká sněmovna
  Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende?
 4. TitleVytoužená, nepochopená, zapomenutá : Jahnova mohyla u Chebu / Vojtěch Kessler, Martin Klement
  Author Kessler, Vojtěch, 1985- (Author)
  Another authors Klement, Martin, 1986- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
  Scope143 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti sv. 53
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie zkoumá společensko-politický význam Jahnovy mohyly v době její realizace (dokončena 1913), existence a zničení (1945). Přibližuje osobnost Friedricha Ludwiga Jahna, zakladatele německého tělocvičného hnutí, zabývá se jeho aktivitami v oblasti tělovýchovy, péče o jazyk a vlastenectví. Další kapitoly si všímají důvodů, proč tato stavba monumentálních rozměrů vznikla právě v Chebu, popisují výstavbu a roli pomníku v rámci turnerských slavností a pokoušejí se o rekonstrukci jeho původního vzhledu. Závěr přibližuje osudy pomátky po roce 1913.
  Výrazy tezauru Německo * Jahn, Friedrich Ludwig (1778-1852) * památka * nacionalismus * vlastenecké hnutí * sportovní organizace * politická ideologie * Sudety
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2831 - Kultura a náboženství
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7422-351-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vytoužená, nepochopená, zapomenutá (obsah)
  Document kindMonografie
  Vytoužená, nepochopená, zapomenutá

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26452Poslanecká sněmovna
  Vytoužená, nepochopená, zapomenutá
 5. TitleZdokonalení lingvistické podpory indexování dokumentů v informačním systému Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, hlavní specializace Informační a znalostní inženýrství ; jméno diplomanta Martin Klement ; vedoucí diplomové práce Petr Strossa
  Author Klement, Martin, 1986- (Author)
  Another authors Strossa, Petr
  Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky
  Publication[Praha?] : Martin Klement, 2001
  Scope65 s. : tabulky, grafy ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteBibl.
  Výrazy tezauru tezaurus * zpracování informací
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  3236 - Informatika
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindDiplomová práce
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4223externí sklad MěšiceIn-Library Use Only