Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0011137^"
 1. TitleAutorský zákon : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Commentator for written text)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Commentator for written text)
  Česko. Autorský zákon (2000, novela 2022) (Other)
  Issue6. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2023
  Scopexxviii, 430 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleKomentář - AutZ
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru autorské právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-944-0
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Autorský zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27440LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 27440PSS - Poslanecká sněmovna
  Autorský zákon
 2. TitleMediální právo : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý, Jiří Urbánek
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Commentator for written text)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Commentator for written text)
  Urbánek, Jiří (Commentator for written text)
  Česko. Tiskový zákon (2000, novela 2017) (Other)
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxii, 533 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  Partial contentsZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
  AnnotationKomentář zahrnuje zákony upravující činnost hromadných sdělovacích prostředků, ale i zákony a dílčí právní úpravu vztahující se k médiím v prostředí informační společnosti. Shrnuje dosavadní praxi a judikaturu v oblasti veřejnoprávní regulace médií, regulace reklamy a ochrany spotřebitele a soukromoprávních soudních sporů souvisejících se svobodou projevu a ochranou autorských práv v prostředí médií.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * ochrana spotřebitele * svoboda projevu * propagace * autorské právo * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-725-5
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Mediální právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87858LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 87858EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  Mediální právo
 3. TitleAutorský zákon : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Author)
  Česko. Autorský zákon (2000, novela 2017) (Other)
  Issue5. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexxi, 364 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleKomentář - AutZ
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPáté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu.
  Výrazy tezauru autorské právo * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-671-5
  Copy count3, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Autorský zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26763EXH - externí sklad Holešovice
  G 26763EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 18.09.2024)
  G 26763EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 26.09.2024)
  Autorský zákon
 4. TitleAutorský zákon : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Editor)
  Issue4. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexii, 477 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AudiencePraktický komentář je určen nakladatelům, vydavatelům, reklamním agenturám, počítačovým firmám, autorům, advokátům, soudcům; též posluchačům právnických fakult jako studijní pomůcka.
  AnnotationJiž čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva autorského a práv souvisejících. Autoři shrnují poznatky s praktickou aplikací zákona v soudní praxi i svojí praktické činnosti v advokacii. Komentář řeší problematiku licenčních smluv a práv autorů, výkonných umělců, práv výrobců záznamů, vysílatelů či nakladatelů. Pozornost věnuje dílům audiovizuálním a počítačovým programům. Objasňuje postavení pořizovatele databáze a obsah zvláštního práva pořizovatele databáze.
  Výrazy tezauru autorské právo * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-432-2
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Autorský zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26092EXH - externí sklad Holešovice
  G 26092EXH - externí sklad Holešovice
  G 26092EXH - externí sklad Holešovice
  Autorský zákon
 5. TitleZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2009
  Scopexvi, 762 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru rozhlasové vysílání * televize * zákon * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-143-7
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související: komentář (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25630EXH - externí sklad Holešovice
  G 25630EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související
 6. TitleRegulace reklamy : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2009
  Scopexiii, 322 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě.
  Výrazy tezauru propagace * omezování soutěže * ochrana spotřebitele * rozhlasové vysílání * televize * Česká republika * komentář k zákonu * legislativa
  Klasifikační znaky2031 - Uvádění na trh
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-180-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Regulace reklamy (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Regulace reklamy

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25731EXH - externí sklad Holešovice
  Regulace reklamy
 7. TitleZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Author)
  Issue3. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
  Scopexii, 640 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  Cover TitleAutorský zákon
  NoteObsahuje odkazy na související zákony a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * autorské právo * komentář k zákonu * legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7179-586-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25370EXH - externí sklad Holešovice
  G 25370EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) a předpisy související
 8. TitleZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2006
  Scopexix, 364 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje odkazy na související zákony a rejstřík
  Výrazy tezauru informační legislativa * Česká republika * tisk * periodikum * legislativa * rozhlasové vysílání * televize * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7179-450-3
  Copy count3, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25234LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 25234EXH - externí sklad Holešovice
  G 25234EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
 9. TitleZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková, Hana Svobodová, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Svobodová, Hana (Author)
  Holý, Petr, 1976- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2004
  Scopexiv, 515 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  Cover TitleAutorský zákon
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru autorské právo * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN80-7179-840-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  G 24844EXH - externí sklad Holešovice
  G 24844EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související
 10. TitleZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý
  Author Chaloupková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Holý, Petr, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2004
  Scopexvi, 540 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru rozhlasové vysílání * televize * zákon * komentář k zákonu * Česká republika * legislativa * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7179-849-5
  Copy count2, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25011EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  G 25011EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.