Search results

 1. TitleBytové družstevnictví / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexxvii, 280 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMeritum publikace spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce analyzuje jednak právní úpravu bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích, jednak právní úpravu povinných a dobrovolných převodů družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů v někdejších stavebních a lidových bytových družstvech, jež po rekodifikaci českého soukromého práva doznaly významných změn. Opomenuta není problematika vypořádání právních vztahů k pozemkům užívaných bytovými družstvy a problematika správy některých domů ve spoluvlastnictví někdejších stavebních a lidových bytových družstev.
  Výrazy tezauru bytové právo * družstevní dům * byt * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-7400-643-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Bytové družstevnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86607PSS - Poslanecká sněmovna
  Bytové družstevnictví
 2. TitleAkciová společnost / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopelxii, 922 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vědecká monografie
  NoteČeské a anglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.5.2016"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPředkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy. Práce pojednává o všech podstatných otázkách právní úpravy akciové společnosti (zejména historie právní úpravy, obecné otázky, založení a vznik společnosti, právní postavení akcionářů a jejich ochrana, účastnické cenné papíry, vnitřní poměry a organizační struktura společnosti, orgány společnosti, jednání za společnost, finanční asistence, zrušení a zánik společnosti), tak i o některých bezprostředně souvisejících otázkách (zejména obchodní rejstřík a podnikatelská seskupení). Publikace se zabývá pouze obecným akciovým právem; ke zvláštním právním úpravám akciové společnosti a k evropské společnosti se zde nepřihlíží.
  Výrazy tezauru akciová společnost * akcionář * akciový kapitál * cenné papíry
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2421 - Volný pohyb kapitálu
  ISBN978-80-7478-961-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Akciová společnost (obsah)
  Document kindMonografie
  Akciová společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86099PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86099PSS - Poslanecká sněmovna
  Akciová společnost
 3. TitlePřeměny obchodních korporací / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexliii, 395 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vědecká monografie
  NoteČeské a anglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.8.2015"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTěžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je věnována jednak nové obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám přeshraničního rozdělení, přeshraničního převodu jmění a přeshraničního přemístění sídla.
  Výrazy tezauru komerční firma * veřejná obchodní společnost
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7478-803-1
  Copy count2, currently available 1
  URL Přeměny obchodních korporací (obsah)
  Document kindMonografie
  Přeměny obchodních korporací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85275PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85275PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *27.11.2020)
  Přeměny obchodních korporací
 4. TitleSpolečnost s ručením omezeným / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scopexlv, 650 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vědecká monografie
  NoteAnglické resumé. Právní stav publikace je k 1.10.2014
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomplexní práce o právní úpravě společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinného od 1. ledna 2014. Toto vydání je zaměřeno výlučně na rozbor platné právní úpravy. Pojednává o všech podstatných otázkách právní úpravy společnosti s ručením omezeným – o založení a vzniku společnosti, právním postavení společníků a podílu, o vnitřních poměrech a organizační struktuře společnosti, orgánech společnosti, jednání za společnost a o zrušení a zániku společnosti. Do výkladu jsou začleněny také další bezprostředně související otázky, jako je obchodní rejstřík nebo podnikatelská seskupení. Monografie formuluje první odpovědi na alespoň některé sporné otázky, které nová právní úprava přináší, a to se zřetelem k jejich praktické využitelnosti. V knize jsou zohledněny dostupné vědecké i judikatorní závěry a výstupy na téma právní úpravy společnosti s ručením omezeným, pokud jsou použitelné i za nové právní
  Výrazy tezauru soukromá společnost s ručením omezeným
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7478-633-4
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URL Společnost s ručením omezeným (obsah)
  Document kindMonografie
  Společnost s ručením omezeným

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84449LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 84449PSS - Poslanecká sněmovna
  Společnost s ručením omezeným
 5. TitlePřeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scopelii, 486 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vědecká monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.1.2013"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTěžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je věnována jednak nové obecné právní úpravě přeshraničních přeměn, jednak zvláštním právním úpravám přeshraničního rozdělení, přeshraničního převodu jmění a přeshraničního přemístění sídla.
  Výrazy tezauru obchodní politika * malé a střední podniky * podnikatelská etika * přeshraniční spolupráce
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4016 - Právní forma organizací
  4021 - Management
  ISBN978-80-7357-970-8
  Copy count1, currently available 1
  URLPřeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev (obsah)
  Document kindMonografie
  Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82682EXH - externí sklad Měšice
  Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev
 6. TitleOsobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scopexliii, 533 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vědecká monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.4.2012"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomplexní vědecká monografie na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem těchto obchodních korporací. Těžiště práce je v rozboru platné právní úpravy osobních obchodních společností podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k evropskému hospodářskému zájmovému sdružení také nařízení Rady EU č. 2137/1985 ze dne 25. 7. 1985, o evropském hospodářském zájmovém sdružení. Pozornost je věnována i nové právní úpravě osobních obchodních společností podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2014. Autor se při rozboru se práce neomezuje pouze na českou právní úpravu; tam, kde je to relevantní, přihlíží i k právním úpravám této problematiky některých sousedních států.
  Výrazy tezauru Evropské ekonomické zájmové sdružení * veřejná obchodní společnost * komanditní společnost * obchodní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-755-1
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindMonografie
  Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81858LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 81858EXH - externí sklad Měšice
  Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva
 7. TitleValná hromada s.r.o. / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope435 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vědecká monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.1.2012"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru soukromá společnost s ručením omezeným
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7357-710-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Valná hromada s.r.o

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81485EXH - externí sklad Měšice
  Valná hromada s.r.o
 8. TitleNadace a nadační fondy : text zákona s poznámkami
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  Issue2., dopl. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scope130 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSoučástí pub. jsou i výňatky souvisejících zákonů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 27/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (Zákon o nadacích a nadačních fondech)
  Výrazy tezauru nadace * komentář k zákonu * Česká republika * legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7357-563-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Nadace a nadační fondy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80731EXH - externí sklad Měšice
  Nadace a nadační fondy
 9. TitleKurs obchodního práva : obchodní společnosti a družstva / Karel Eliáš, Jarmila Pokorná, Tomáš Dvořák
  Author Eliáš, Karel, 1955- (Author)
  Another authors Pokorná, Jarmila, 1955- (Author)
  Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  Issue6. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexxxv, 503 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. je určena především studentům právnických fakult a účastníkům rigorózního řízení, zcela jistě však zaujme i širší právnickou veřejnost z oblasti teorie a praxe
  AnnotationObsah populární učebnice obchodního práva, která se dočkala již pěti vydání, prošel vývojem ovlivněným posuny v koncepci, změnami autorského kolektivu, vývojem právní úpravy i potřebami výuky. Důraz se klade na důkladné pojednání teoretických základů korporačního práva a podrobnější výklad základních právních forem obchodních korporací. Zvláštní pozornost se věnuje společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstvu. Publikace zohledňuje aktuální stav jejich právní úpravy a její reflexe v judikatuře.
  Výrazy tezauru obchodní právo * komerční firma * družstvo * učebnice
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-048-5
  Copy count3, currently available 3
  URL Kurs obchodního práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Kurs obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79758EXH - externí sklad Měšice
  F 79758EXH - externí sklad Měšice
  F 79758EXH - externí sklad Měšice
  Kurs obchodního práva
 10. TitleObecně prospěšná společnost / Tomáš Dvořák
  Author Dvořák, Tomáš, 1975- (Author)
  Issue3., dopl. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scope122 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické osoby
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPředmětem pozornosti publikace jsou především praktické aspekty využití tohoto specifického druhu neziskové právnické osoby. Publikace sleduje strukturu zákona se zvláštním zřetelem na problematická a výkladově sporná místa právní úpravy. Použita je dostupná známá judikatura a také vybraná odborná právnická literatura k této problematice. Jsou připojeny i texty důvodových zpráv zákona a jeho významnějších novel, a dále také výňatky věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku a občanského soudního řádu.
  Výrazy tezauru zákon * komentář k zákonu * Česká republika * obecně prospěšný podnik
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-598-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Obecně prospěšná společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80504EXH - externí sklad Měšice
  Obecně prospěšná společnost