Search results

 1. TitleInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue6. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019
  Scope299 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Pro praxi
  Varying form of titleInsolvenční řízení
  NoteNa rubu titulní stránky: 6. aktualizované a doplněné vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 3. vydání. Přehled souvisejících právních předpisů. Obsahuje rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Vysvětluje, jaké jsou rozdíly mezi řešením úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací, jaké povinnosti má dlužník v závislosti na způsobu řešení úpadku a jak jsou pohledávky věřitelů podle způsobu řešení úpadku uspokojovány. Publikace se rovněž snaží objasnit problematičtější situace vyvolané insolvenčním řízením (například střet insolvenčního, nalézacího a exekučního řízení, postavení spoludlužníků a ručitelů dlužníka v insolvenčním řízení, režim nových dluhů dlužníka v oddlužení apod.)
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * dluh * vyrovnání s věřiteli
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7380-766-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88521PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
 2. TitleInsolvenční zákon : ve znění zákona č. 64/2017 Sb. s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Another responsib. Česko. Insolvenční zákon (2006, novela 2017) (Other)
  Česko. Zákon o insolvenčních správcích (2006, novela 2017) (Other)
  Issue3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1.1.2018
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scopexxxi, 1208 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-257-8
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87455LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 87455PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční zákon
 3. TitleInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue5. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope317 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Pro praxi
  Portion of titleInsolvenční řízení
  NoteNa rubu titulní stránky: 5. aktualizované a doplněné vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 2. vydání. Obsahuje rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace zpřístupňuje problematiku insolvenčního řízení. Odpovídá na otázky, jak v postavení dlužníka či věřitele podat insolvenční návrh a jak se účastnit jeho projednání u insolvenčního soudu, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Vysvětluje rozdíly mezi řešením úpadku dlužníka konkursem, oddlužením a reorganizací, jaké povinnosti má dlužník v závislosti na způsobu řešení úpadku a jak jsou pohledávky věřitelů podle způsobu řešení úpadku uspokojovány.
  Výrazy tezauru solventnost * dluh * vyrovnání s věřiteli * konkurz
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7380-675-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87051PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
 4. TitleInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue4. upravené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015
  Scope301 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Pro praxi
  Additional Variant TitlesInsolvenční řízení
  NoteAnglické resumé. Na rubu titulní strany: 4. upravené vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 1. vydání
  Obsahuje rejstřík
  AnnotationPříručka řeší, jak v postavení dlužníka či věřitele podat insolvenční návrh, účastnit se jeho projednání u insolvenčního soudu, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Vysvětluje rozdíly mezi řešením úpadku dlužníka konkursem, oddlužením a reorganizací, jaké povinnosti má dlužník v závislosti na způsobu řešení úpadku a jak jsou pohledávky věřitelů podle způsobu řešení úpadku uspokojovány. Publikace se rovněž snaží objasnit problematičtější situace vyvolané insolvenčním řízením (např. střet insolvenčního, nalézacího a exekučního řízení, postavení spoludlužníků a ručitelů dlužníka v insolvenčním řízení, vylučování majetku z majetkové podstaty, režim nových dluhů dlužníka v režimu oddlužení apod.). V závěru publikace je připojen podrobný návod na vyplnění zákonem předepsaných insolvenčních formulářů, vzory nejčastěji používaných podání adresovaných insolvenčnímu soudu a návody na výpočet zabavitelné částky pro účely oddlužení ve formě splátkového kalendáře.
  Výrazy tezauru solventnost * dluh * občanskoprávní řízení * Česká republika * monografie
  ISBN978-80-7380-568-5
  Copy count2, currently available 2
  URLInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou (obsah)
  Document kindMonografie
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85355PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85355PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
 5. TitleInsolvenční zákon : s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy / Jolana Maršíková a kolektiv
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd. ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope864 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Výklad je doplněn výběrem z judikatury. Kniha obsahuje též nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcí předpisy k titulnímu zákonu.
  Výrazy tezauru solventnost * zadluženost * konkurz * obchodní právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2416 - Úvěrové a finanční instituce
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-87576-80-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83773EXH - externí sklad Měšice
  F 83773EXH - externí sklad Měšice
  Insolvenční zákon
 6. TitleInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue3., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2014
  Scope491 s. : il., formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografické odkazy a přehled souvisejících právních předpisů
  ContentsZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  AnnotationPrakticky zaměřený text přibližuje - podání insolvenčního návrhu, účast jednání u insolvenčního soudu, uplatňování své pohledávky v insolvenčním řízení, výkon práva spojeného s pohledávkou v průběhu insolvenčního řízení nebo jak reagovat na nejrůznější situace vyvolané insolvenčním řízením.
  Výrazy tezauru Česká republika * solventnost * konkurz * dluh * vyrovnání s věřiteli * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-939-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele (obsah)
  Document kindPříručky
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84007PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele
 7. TitleInsolvenční zákon : s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb., a č. 73/2011 Sb. / Jolana Maršíková a kolektiv
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope793 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NotePodnázvy na obálce: vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení, zákon o insolvenčních správcích, vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
  Obsahuje rejstřík
  Partial contentsZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. -- Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení -- Vyhláška č. 311/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení -- Zákon č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích -- Vyhláška č. 312/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců -- Vyhláška č. 313/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů -- Vyhláška č. 314/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
  Výrazy tezauru legislativa * Česká republika * solventnost * dluh * vyrovnání s věřiteli * konkurz * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-87212-75-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80968EXH - externí sklad Měšice
  F 80968EXH - externí sklad Měšice
  Insolvenční zákon
 8. TitleInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2011
  Scope440 s. : formuláře, tiskopisy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy
  Partial contentsZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) -- Insolvenční slovníček
  Výrazy tezauru solventnost * dluh * vyrovnání s věřiteli * konkurz * občanskoprávní řízení * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-862-8
  Copy count2, currently available 2
  URLInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele (obsah a podrobná anotace)
  Document kindPříručky
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80971EXH - externí sklad Měšice
  F 80971EXH - externí sklad Měšice
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele
 9. TitleInsolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky / Jolana Maršíková
  Author Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope394 s. : il., formuláře, tiskopisy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktická právnická příručka
  NoteObsahuje odkazy na související zákony
  ContentsZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) -- Zákon č. 312/2006 Sb., zákon o insolvenčních správcích
  AnnotationV úvodu insolvenční slovníček. Jednotlivé pojmy podrobněji vysvětleny v dalších kapitolách, které jsou tematicky zaměřeny na jednotlivé fáze insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku dlužníka. Při výkladu insolvenční problematiky byla zvolena forma odpovědí na nejčastější otázky, jež si může osoba dotčená insolvenčním řízením položit. V závěru publikace je připojen zevrubný návod na vyplnění zákonem předepsaných formulářů, vzory nejčastěji podávaných žalob a návod na výpočet zabavitelné částky pro účely oddlužení splátkovým kalendářem. Připojen text insolvenčního zákona. Publikace je určena zejména pro osoby bez právnického vzdělání nebo pro osoby s právnickým minimem, které jsou nuceny bez předchozích zkušeností buď v postavení dlužníka nebo v postavení věřitele insolvenční právo v praxi aplikovat (podávat insolvenční návrh, účastnit se jednání u insolvenčního soudu, uplatňovat v insolvenčním řízení svou pohledávku, vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená či jinak reagovat na nejrůznější situace vyvolané insolvenčním řízením).
  Výrazy tezauru solventnost * zadluženost * konkurz * dluh
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-780-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78898EXH - externí sklad Měšice
  F 78898EXH - externí sklad Měšice
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele
 10. TitleZákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící : komentář / Jaroslav Zelenka, Jolana Maršíková
  Author Zelenka, Jaroslav, 1963- (Author)
  Another authors Maršíková, Jolana, 1964- (Author)
  Issue2. podstatně přeprac. a dopl. vyd.,
  PublicationPraha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2002
  Scope1169 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice Zákony - komentáře : Linde
  NoteObsahuje seznam použitých zkratek, bibliografii a rejstřík. podle stavu k 1.2.2002
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * konkurz * legislativa * vyrovnání s věřiteli * zákon
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN80-7201-323-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící

  book

  Call numberLocationInfo
  F 68366EXH - externí sklad Měšice
  F 68366EXH - externí sklad Měšice
  F 68366EXH - externí sklad Měšice